Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

Zajímavosti

Muzea a galerie na Příbramsku aneb Výlety do historie našeho kraje

přidáno: 08. 05. 2021

Muzea a galerie jsou od tohoto víkendu opět zpřístupněny veřejnosti. A právě u nás na Příbramsku můžeme navštívit opravdu krásné, zajímavé i zábavné expozice a výstavy. Základní informace o všech z nich naleznete v tomto článku. Tak hurá na výlety!

Březnice: Městské muzeum a galerie Ludvíka Kuby

Galerie Ludvíka Kuby – Expozice představuje malířova díla s březnickou a jihočeskou tematikou, portrétní krajinářskou kresbu i malbu s impresionistickým nádechem. Loutkářství – Dochované loutky, kulisy i doplňky svědčí o provozování různých forem loutkoherectví.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 30 Kč, snížené: 15 Kč, rodinné: 50 Kč, hromadné: 10 Kč, zdarma děti do 6 let, držitelé ZTP a další skupiny

Kontakt:

Depozit a archiv Muzea města Dobříše

Depozitář a archiv Muzea města Dobříše slouží primárně pro badatele, studenty historiky a odbornou veřejnost hledající informace z minulosti našeho města a jeho okolí. Dobříšská sbírka města je od roku 2018 zavedena v Centrální evidenci sbírek ČR a od loňského roku je jejím správcem PhDr. Jan Michl, Ph.D. Najdete zde fotografie, letecké snímky města od roku 1938 do současnosti. Keramické modely staré Dobříše pana Tichého a Wildy.

Otevírací doba:

 • úterý a čtvrtek: 9:00-12:00 hod., středa: 13:00-17:00

Kontakt:

Muzeum Dobříš

Muzeum věnované v první řadě legendárnímu rukavičkářskému řemeslu, které je s městem spojováno bezmála 150 let. Expozice muzea prolíná několik oblastí, které jsou úzce svázány s historií města Dobříše. Rozsáhlá část muzea je věnována právě rukavičkářské výrobě, která byla dominantním dobříšským řemeslem po celá desetiletí. A právě za rozvoj zdejšího rukavičkářství můžeme vděčit Židům, kterým je věnována jedna z částí expozice. Své místo zde zaujímá i město Dobříš jako takové, historie zdejšího vodohospodářství a také osobnost Ludvíka Kopáčka, významného dobříšského rodáka.

Otevírací doba:

 • pondělí-pátek: 8:00-17:00 hod., sobota: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod., neděle: 13:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 55 Kč, snížené: 35 Kč, rodinné: 150 Kč

Kontakt:

Muzeum hraček Dobříš

Muzeum hraček Dobříš se nachází v prostorách bývalého městského muzea na zámku Dobříš. Expozice představuje jedinečnou soukromou sbírku hraček paní Marcely Hlušičkové, z níž muzeu zapůjčila větší část. Muzeum doplňuje stará školní třída, ve které si děti mohou pohrát a vyzkoušet různé staré školní pomůcky. Součástí Muzea hraček Dobříš je i model železnice z období 30. let Dobříš - Malá Hraštice v měřítku 1:160, který vytvořil  pan Petr Hanuš ze Staré Huti. 

Otevírací doba:

 • úterý-pátek: 9:30-16:00 hod., sobota-neděle: 10:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 30 Kč, snížené: 20 Kč, rodinné: 80 Kč, hromadné: sleva 20 % (20 a více osob)

Kontakt:

Muzeum zlata Nový Knín

Muzeum se nachází v historické budově tzv. Mincovny z 15. století na náměstí Jiřího z Poděbrad, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby. Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 9:00-17:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 20 Kč, snížené: 10 Kč

Kontakt:

Muzeum trabantů

Zajímavou prohlídku žlutých trabantů z cest Dana Přibáně slibuje nové muzeum v Nové Vsi na Příbramsku. Kromě trabantů, motorek a polského "malucha" z Přibáňových cestopisných snímků si návštěvníci mohou prohlédnout i 15 dalších aut.

Otevírací doba:

 • sobota-neděle a svátky: 10:00-18:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 100 Kč, snížené: 50 Kč, děti do 130 cm zdarma

Kontakt:

Chotilské muzeum

Muzeum v Chotilsku vzniklo rekonstrukcí bývalých hospodářských budov na návsi obce. Expozice představují historii středního Povltaví, balonového létání a osobnost místního rodáka prof. Františka Drtiny.

Otevírací doba:

 • sobota-neděle a svátky: 9:00-16:00 hod.

Kontakt:

Galerie Františka Drtikola

Fotograf Fratišek Drtikol (1883–1961): Věnováno životu a dílu světoznámého fotografa, příbramského rodáka Františka Drtikola. Výběr fotografií zahrnuje ukázky slavných psychologických portrétů, jedinečných aktů a krajinných kompozic. Expozice vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 9:00-17:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 30 Kč, snížené: 15 Kč

Kontakt:

Hornické muzeum Příbram

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Otevírací doba:

 • úterý-pátek: 9:00-17:00 hod.
 • sobota-neděle: 9:00-18:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 40 Kč, snížené: 20 Kč, rodinné: 100 Kč 

Kontakt:

Muzeum III. odboje Konfederace politických vězňů ČR

Muzeum dokumentuje průběh protikomunistického odboje a jeho důsledky v období 1948-1989. Expozice "Političtí vězni v uranových dolech 1948-1968" dokládá na více než 400 dokumentechzločiny komunistického režimu. Jsou tu vystaveny i letecké snímky koncentračních táborů na Jáchymovsku, Slavkovsku a Příbramsku z let 1952 – 1953. Na fotozvětšenině je vyobrazen i lágr Vykmanov u Jáchymova, kde v letech 1954-56 bylo vězněno 81 kněží. V Muzeu třetího odboje jsou přístupny další dvě expozice, a to "Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948-1968" a "Z Čech do sibiřských gulagů" o věznění ruských emigrantů československé státní příslušnosti v SSSR v letech 1944 –1960.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 10:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 10 Kč, snížené: 5 Kč

Kontakt:

Svatohorské poutní muzeum

Po rekonstrukci v roce 2015 poutní areál Svaté Hory nabízí novou expozici v dosud nepřístupných prostorách areálu. Byla zde objevena barokní pec, u které expozice začíná a také končí. Pro děti jsou připraveny pracovní listy dle dvou věkových kategorií. Expozicí návštěvníky provází časová osa s významnými událostmi z naší historie, a do ní jsou zařazeny důležité události v dějinách Svaté Hory. Jsou zde promítány animované filmy o vzniku a historii Svaté Hory, dokumentární film o rekonstrukci, můžete si na slepé mapě Čech najít poutní místa a mnoho dalšího. Ve vitrinách jsou umístěny exponáty ze sbírek Svaté Hory, které se vztahují k těm časovým obdobím, kde jsou umístěné, také jsou zde nálezy z rekonstrukce. U jedné z objevených studen je vysvětlen systém vody na Svaté Hoře.

Otevírací doba:

 • pondělí-sobota: 10:00-16:00 hod., neděle: 10:00-17:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 90 kč, snížené: 60 Kč, zdarma děti do 6 let

Kontakt:

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Expozice muzea v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.

Otevírací doba:

 • úterý-pátek: 9:00-17:00 hod., sobota-neděle: 9:00-18:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 40 Kč, snížené: 20 Kč, rodinné: 100 Kč

Kontakt:

Podbrdské muzeum

Podbrdské muzeum naleznete v historickém jádru města Rožmitál pod Třemšínem v nově zrekonstruovaném areálu továrního komplexu Agrostroj. Hlavní expozice je umístěna ve dvoupatrové budově navazující na tovární halu, ve které se nachází galerie určená ke krátkodobým výstavám. Součástí muzea je dále expozice historických automobilů, stodola a dětské hřiště s rozhlednou. Muzeum je určeno všem věkovým kategoriím, rádi přivítáme rodiny s dětmi i školní kolektivy. Muzejní expozice jsou poměrně rozsáhlé a obsahují interaktivní prvky, součástí muzea je také dětské hřiště. Vyhraďte si proto pro pobyt v našem muzeu dostatek času. Parkovat můžete přímo u muzea. Celé muzeum je bezbariérové.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 80 Kč, snížené: 40 Kč, rodinné: 160 Kč, děti do 6 let zdarma

Kontakt:

Městské muzeum Sedlčany

Expozice městského muzea zaměřená na sedlčanský region v období pravěku, středověku a novověku – připomíná osobnost rybníkáře Jakuba Krčína a hudebního skladatele Josefa Suka.

Otevírací doba:

 • úterý-pátek: 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod., sobota: 9:00-12:00 hod., neděle: 13:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 30 Kč
 • snížené: 15 Kč
 • rodinné: 60 Kč

Kontakt:

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Stálé expozice se věnují životu a dílu tří významných osobností české kultury. Českému spisovateli a novináří Karlu Čapkovi, jeho ženě herečce a spisovatelce Olze Scheinpflugové a novináři a spisovateli Ferdinandu Peroutkovi. Expozice je vybavena nejmodernější technologií, vedle osobních předmětů zmíněných osobností zde návštěvníci naleznou také audio a video exponáty.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 9:00-17:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 60 Kč, snížené: 30 Kč, rodinné: 150 Kč

Kontakt:

Památník Vojna Lešetice: Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví

Autenticky dochovaný vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v období 1949-1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví.

Otevírací doba:

 • úterý-pátek: 9:00-17:00 hod., sobota-neděle: 9:00-18:00 hod.

Vstupné:

 • základní: od 40 Kč, snížené: od 20 Kč, rodinné: od 100 Kč 

Kontakt:

Vysoká u Příbrami: Památník Antonína Dvořáka

Expozice z roku 1994 přibližuje osobnosti původních majitelů, manželů Kounicových. Rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké.

Otevírací doba:

 • úterý-neděle: 10:00-16:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 50 Kč, snížené: 30 Kč, hromadné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Kontakt:

 • adresa: Vysoká u Příbrami 69, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
 • tel.: 318 618 115 nebo 724 969 741
 • http://www.antonindvorak.cz

Skanzen Vysoký Chlumec: Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Roubené domy z Obděnic, Arnoštovic, Mašova a Jiví, roubený vodní mlýn z Radešic, roubené špýchary z Počepic, Ratiboře a Olbramovic, roubené stodoly u Mašova a Záběhlé, polygonální stodola z Podolí u Vojkova, pila na vodní pohon z dolní Sloupice, včelín ze Sedlčan, sloupový holubník z Pojezdce a další drobné hospodářské, technické a sakrální objekty. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení na vesnici na přelomu 19. a 20. století. Součástí nabídky jsou pravidelné akce s tematikou lidového stavitelství a života ve venkovském prostředí.

Otevírací doba:

 • úterý-pátek: 9:00-17:00 hod., sobota-neděle: 9:00-18:00 hod.

Vstupné:

 • základní: 60 Kč, snížené: 30 Kč, rodinné: 140 Kč

Kontakt:

autor článku: redakce DA (zdroj: www.cz-muzeums.cz)