Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Sčítání lidu 2021 startuje už v pátek. Tradičně na jaře a zcela nově online

přidáno: 24. 03. 2021

Sčítání začne o půlnoci z 26. na 27. března. Koná se každých deset let, od roku 1991 vždy na jaře. Letošní cenzus bude poprvé primárně online, sběr listinných formulářů od zbývajících domácností proběhne za přísných hygienických opatření.

„Český statistický úřad upravil podobu sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu s požadavky hygieniků byla přijata zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání proběhlo v řádném termínu, a to především bezkontaktně a bezpečně. Všechny tyto změny byly projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ říká předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář, a to od 17. dubna do 11. května.

Sčítání online

Sečíst se lze od 27. března jednoduše online, bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí domova. Elektronický formulář můžete vyplnit nejen za sebe, ale i za celou domácnost nebo za své blízké.

Na webových stránkách www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčířání2021 naleznete přihlášení do formuláře. Zde je nutné zadat číslo platného osobního dokladu (občanský průkaz či cestovní pas) a datum narození. V případě, že máte elektronickou či bankovní identitu nebo datovou schránku, je možné přihlásit se i skrze ně. Formulář je rozdělený do několika částí, mezi který je možné se vracet. Po závěrečné kontrole vyplněných údajů a odeslání už ovšem úpravy možné provádět není.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Kdo se nesečte online, musí od 17. dubna vyplnit listinný formulář. „I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test na koronavirus,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České pošty, která má tuto fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce pak vhodíte do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdáte na určených kontaktních místech. Čas budete mít do 11. května.

Sčítací komisaři začali postupně vyrážet do terénu už ve středu 10. března

Komisaři ověřují skutečný stav sčítacích obvodů. To znamená, že bez kontaktu s obyvateli zkontrolují např. existenci a polohu sčítaných budov a správnost adres nebo způsob využití budov.

Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro budoucnost

 „Sčítání je nenahraditelným zdrojem údajů o domácnostech. Hlavně data o počtu osob podle věku a lokalit jsou potřeba víc než kdy jindy. Bez nich bychom nedisponovali například potřebnými detaily o rozmístění seniorů a dostupnosti zdravotnických zařízení. V podmínkách lockdownu se taky ukazuje důležitost statistik o dojíždění do zaměstnání mezi obcemi a okresy,“ shrnuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

Díky sčítání bude možné se při analýze ekonomických i sociálních dopadů pandemie opřít o spolehlivá a objektivní data. Těžit budeme také z výjimečné dlouhé časové řady výsledků sčítání, které jsou k dispozici v 10letých intervalech. Jejich pravidelnost byla narušena pouze jednou, během druhé světové války.

Váš majetek už dnes statistiky nezajímá

Žádné ledničky, koupelny, auta nebo počítače. Statistici dnes nepotřebují zjišťovat majetkové poměry nebo dokonce zdravotní stav obyvatel. Během stopadesátileté historie moderního sčítání lidu v našich zemích se ale zjišťovalo i to, zda obyvatelé umí číst a psát nebo jak jsou vybavené jejich domácnosti.  V letošním sčítání se otázky týkají už jen těch údajů, které nelze zjistit z administrativních zdrojů. Statistiky tak například zajímá dojížďka do zaměstnání a do škol nebo faktické bydliště.

Sčítání 2021 - to nejdůležitější jednoduše a přehledně webu www.scitani.cz

Jak se sečíst

autor článku: redakce DA (zdroj: www.scitani.cz)