Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

Zajímavosti

PŘEHLEDNĚ: Aktuálně platná opatření covid-19

přidáno: 03. 01. 2022

Od dnešního dne platí po celé České republice aktualizovaná protiepidemická opatření. Jaká jsou v současné době nejdůležitější omezení, nařízení a pravidla se můžete podívat v tomto článku s přehledným a stručným souhrnem.

Od pondělí 3. ledna 2022 dochází k úpravě protiepidemických opatření a na mnohých místech a v moha provozovnách se ruší například povinnost aktivně bránit shromažďování osob. Zároveň bude od dnešního dne vyžadována na většině míst kontrola certifikátů o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 prostřednictvím mobilní aplikace čTečka.

Kultura

Omezení konání poutí a podobných tradičních akcí

 • Při účasti více než 20 osob kontrola ON přes aplikaci čTečka.
 • Maximální počet 100 osob na akci.

Omezení koncertů, představení v divadlech atd.

 • Při účasti více než 20 osob kontrola ON přes aplikaci čTečka a dodržení hygienických opatření.
 • Maximální počet 1 000 osob na akci.

Povinnost ohlásit konání hromadné akce KHS

Organizátor musí konání akcí, s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně, předem nahlásit příslušné KHS, pro akce konané do 22. července to platí bezodkladně, akce začínající od 23. července tak musí učinit nejpozději 5 dnů před zahájením akce.

Maloobchod a služby

Nařízení a pravidla trhů

 • Konání povoleno za podmínek dodržení několika hygienických opatření.
 • Konzumace pokrmů a nápojů je na akci povolena pouze osobám splňujícím ON.

Konání veletrhů a hospodářských výstav

 • Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m.
 • Skupinové prohlídky musí splňovat ON (jinak smí být max. počet skupiny 20 osob).

Omezení provozu a používání umělých koupališť a wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní

 • Provoz povolen s nutným dodržením ON a několika hygienických opatření dle druhu provozu.

Omezení provozu stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů, diskoték, heren, kasín a sázkových kanceláří

 • Stravovací zařízení mohou míst otevřeno.
 • Nutné je dodržet pravidlo ON, režimová a hygienická opatření.

Omezení přítomnosti veřejnosti v prostorách ubytovacích služeb

 • Ubytovací služby mohou mít otevřeno.
 • Hosty, kteří nemají příznaky onemocnění covid-19 a splňují ON je možné ubytovat nejdéle na dobu 7 dnů (pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat ON.

Podmínky vstupu do provozoven služeb

 • Pro vstup je nutné mít 14 dnů po druhé dávce očkování, doložit prodělání nemoci covid-19 a výjimečně lze využít negativní výsledek PCR testu ne staršího než 72 hod.

Specifická nařízení pro služby poskytující péči o tělo

 • Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 m, zákazník starší 12 let musí splňovat pravidlo ON a nemít příznaky covidu-19.

Pohyb venku

Omezení konání hromadných akcí (netýká se kulturních a sportovních)

 • Organizovaných, soukromých i veřejných akcí se může účastnit maximálně 100 osob za dodržení hygienických opatření.
 • Dodržení ON kontrolu provozovatel přes aplikaci čTečka.
 • Při nesplnění pravidla ON smí být přítomno maximálně 20 osob.

Volnočasové aktivity

Návštěvy kulturních zařízení, hradů, zámků, muzeí, galerií, …

 • Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m.
 • Skupinové prohlídky musí splňovat ON (jinak smí být max. počet skupiny 20 osob).

Omezení návštěv zoologických a botanických zahrad

 • Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5 m.
 • Skupinové prohlídky musí splňovat ON (jinak smí být max. počet skupiny 20 osob).

Omezení využívání sportovišť

 • Vstup do prostor sportoviště se zakazuje osobám nesplňujícím ON.
 • Při skupinových lekcích musí být udrženy rozestupy 1,5 m a provozovatel zajišťuje cirkulaci vzduchu.
 • Provozovatel kontroluje ON pomocí aplikace čTečka.

Roušky a respirátory

Nařízení pro poskytovatele zdravotních služeb k udělování výjimek z nošení respirátorů

 • Poskytovatel zdravotních služeb může vydat potvrzení o výjimce z povinnosti nosit respirátor pouze osobám, kterým v tomto brání závažné zdravotní důvody.

Povinnost zakrytí dýchacích cest

 • Nosit ochranu dýchacích cest venku je nutné pouze pokud je v jednom místě více než 30 osob a nelze u nich dodržet vzdálenost 1,5 m.
 • Pro vnitřní prostory platí tato povinnost vždy, když nejde dodržet rozestupy 1,5 m.
 • Výjimku z povinnosti mít zakrytá ústa i nos ve vnitřních prostorech mají sportovci v době cvičení a tréninku.
 • Ve veřejných dopravních prostředcích je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 %.
 • Respirátory pro své zaměstnance musí pro každou pracovní směnu zajistit sám zaměstnavatel, pokud zaměstnanec přichází do kontaktu s jinými osobami.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.covid.gov.cz)