Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Dávejte pozor na děti! Obzvláště teď v době prázdnin dochází často k úrazům

přidáno: 22. 07. 2020

Letní prázdniny jsou téměř v polovině a děti mají mnohem více volna než obvykle. Velmi často musí trávit čas samy, bez dohledu dospělých a každoročně tak právě v tomto období dochází k množství úrazů. Víte, co, kdy a kde dělají vaše děti a poučili jste je o bezpečném chování?

Dětské úrazy v době prázdnin

„K úrazům dojde během necelé vteřiny, následky však mohou být i doživotní. Hlavní příčinou úrazu je v první řadě prostředí, ve kterém se dítě pohybuje a za druhé prostě neví, jak se má správně chovat, aby k úrazu nedošlo,“ uvádí por. Bc. Monika Schindlová, DiS. za KŘP Středočeského kraje.

Děti je třeba upozornit na bezpečnost v rámci domova i pohybu venku

K velkému počtu úrazů dochází doma (popáleniny, otravy, úrazy elektrickým proudem, pády z výšek), ale značné množství úrazů se také stává v dopravě, nebezpečné je i koupání či setkání s neznámým psem.

Doma! Malé dítě by mělo vědět, že má dávat pozor na horká jídla a na varné konvice, nikdy si nesmí brát samo léky z lékárničky, různé čisticí prostředky nejsou na hraní, na elektrickou zásuvku se nesahá mokrou rukou a nestrkají se dovnitř ani žádné předměty, z oken se nemá vyklánět a nemá otevírat neznámých lidem.

Venku! Místem na hraní jsou zahrady, hřiště a parky. Zásadou je, nedotýkat se neznámých věcí (injekční stříkačky, stará munice), nechodit ke sloupům elektrického vedení, oheň rozdělávají jen dospělí lidé, sbíráme pouze známé rostliny a plody, po skalách lezou jen horolezci, neskáčeme do neznámé vody, na loďce jezdíme se záchrannou vestou, za bouřky se neschováváme pod vysoké stromy a nikdy si nehladíme neznámého psa.

Nejen policie každoročně varuje před dětskými úrazy v době prázdnin. K obezřetnosti ohledně dětí o prázdninách vyzívají také hasiči a další bezpečnostní složky.

Není to jen nebezpečí úrazu na co je třeba děti upozornit

Dětem, které zůstávají doma i venku bez dohledu dospělých, může velmi často hrozit kontakt s nebezpečnými lidmi. V dnešní době už to však zdaleka není jen o lákání dětí na sladkosti do auta venku na ulici, ale velký pozor by měli rodiče dávat především u dětí, které tráví čas na internetu. Internetový prostor bývá mnohdy nebezpečnější než ten skutečný a týká se dětí nejmenších i těch starších.   

Co se týká bezpečnosti v dopravě, je důležité vědět, že dítě smí jezdit na kole samo po silnici až od 10 let. Je zapotřebí, aby znalo dopravní předpisy, značky, mělo kolo správně vybavené a na hlavě řádně nasazenou ochrannou přilbu. Pokud jede po silnici večer či za šera, je nutno použít reflexní oblečení a světla. Dítě by také mělo dobře znát pravidla správného přecházení vozovky.

Prázdniny jsou nejkritičtějším obdobím úrazů i podle strážníků z MP Dobříš

Podle strážníků MP Dobříš je dalším nejčastějším místem hřiště, kde dochází k úrazům relativně často. V Dobříši je to pak hlavně skatepark. Na jedné dráze tady často jezdí větší počet dětí a hrozí srážka. V ideálním případě by bylo vhodné zajistit dětem při takovýchto sportovních aktivitách dohled, ale v zásadě je třeba hlavně děti poučit, aby dodržovaly bezpečné rozestupy, nosily ochranné pomůcky a dbaly pravidel bezpečného sportování. Zapomínat by se nemělo ani na to, že cyklisté do 18 let musí mít na hlavě přilbu.   

"U nás na Dobříši bych chtěla připomenout i nebezpečí utonutí dětí. Ve městě i jeho okolí se nachází mnoho rybníků, které nikdo nehlídá a děti k nim mají většinou volný přístup," upozorňuje zástupkyně velitele MP Dobříš Alena Kovaříková a dodává: "Naše hlídka byla zrovna v minulém týdnu volána právě k rybníku Papež, kde se podle volajícího topilo dítě. V tomto případě šlo naštěstí o omyl a žádné tonoucí dítě ani jiná osoba na místě nebyli, nicméně nebezpečí je u nás v tomto ohledu vyšší a je třeba na něj upozornit."

autor článku: redakce DA (zdroj: www.policie.cz)