Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

Zajímavosti

Při oslavách Silvestra má smysl být opatrní! Ať máte rok 2022 v pohodě!

přidáno: 31. 12. 2021

Během Silvestra a oslav Nového roku velmi často manipulujeme s ohněm, zapalujeme prskavky a odpalujeme petardy a jinou zábavní pyrotechniku. Jde však o riskantní zábavu, která může špatně skončit. Podle policistů jsou lidé přes veškerá upozornění stále nepoučitelní! Dávejte na sebe a své blízké pozor, ať vstoupíte do nového roku zdraví a v pohodě!

Před nebezpečím zábavní pyrotechniky varuje za MP Dobříš strž. Alena Kovaříková: "Každý rok v lednu se dočteme nebo vidíme v televizi případy, kdy zábavní pyrotechnika zraňovala. Silvestr je zvláštní den v roce, který si asi nikdo neumí představit bez ohňostrojů, dělbuchů a různých prskavek. Abychom však mohli všichni společně vykročit do roku 2022 ve zdraví, dbejte prosím, všech upozornění a bezpečnostních pokynů. Dodržením pravidel při chvilkové radosti máte velkou pravděpodobnost, že se váš život nezmění v tragédii.“

Když už chcete odpalovat ohňostroj, dbejte na svou bezpečnost už při jeho nákupu!

Nikdy nekupujte zábavní pyrotechniku někde ve stánku „na ulici“

  • Příchod nového roku je spojován s používáním zábavní pyrotechniky, její nákup by měl proběhnout v obchodech k tomu určených, nikdy ne ve stánku „na ulici“. Hrozí zde navlhnutí výrobků, které jsou z papíru. Vlivem vlhkosti ztrácí svoji pevnost, při odpalu potom může dojít k roztržení a hořící části mohou letět do nepředvídatelných směrů.

Nekupujte balíčky s porušeným obalem

  • Všechny výrobky musí být skladovány a vystavovány v původních obalech výrobce, obaly nepoškozené.

Zkontrolujte si označení balíčku a čtěte pečlivě návod k jeho použití

  • Výrobky musí být opatřeny českým návodem a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti. U zakoupeného zboží by mělo být také uvedeno, jak s výrobkem manipulovat, jaká je minimální vzdálenost osob od odpalované zábavní pyrotechniky a na jakém místě lze tuto pyrotechniku používat.
  • Mimo tyto údaje by mělo být na balíčku také uvedeno do které třídy se pyrotechnika řadí.

Detailní kontrola prodeje pyrotechniky probíhala během prosince napříč Českou republikou. V Dobříši byla začátkem prosince provedena městskými strážníky velká kontrola celkem 14 provozoven a během měsíce pak další namátkové kontroly. Všechny kontroly proběhly naštěstí bez závad. „Detailní kontrola spočívala v řádném označení obalů prodávané zábavní pyrotechniky, ale i prodávajících a jejich povinností souvisejících s prodejem tohoto zboží. Kontrolováno bylo také, zda zakoupená pyrotechnika má návod v češtině a údaje o kategorii CE a registrační číslo, které musí být uvedeno na obalu a zda je zároveň vyvěšeno poučení na provozovně,“ upřesnila strž. Alena Kovaříková, zástupkyně velitele MP Dobříš.

Věkové hranice prodeje pyrotechnických výrobků podle jednotlivých kategorií:

  • 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1,
  • 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2,
  • 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3,
  • 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie  P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T1.
  • Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná způsobilost!

Příklady pyrotechnických předmětů podle jednotlivých tříd nebezpečnosti:

Pyrotechnické předměty 1. třídy – mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud v návodu není stanoven zákaz prodeje těmto osobám (např. petardy, bouchací kuličky tzv. Čertíci, práskací šňůrky apod.).

Pyrotechnické předměty 2. třídy – mohou být prodávány jen osobám starším 18 let (např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).

Pyrotechnické předměty 3. třídy – mohou být prodávány jen osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů.

Pyrotechnické předměty 4. třídy – zde je nutné povolení místně příslušného obvodního báňského úřadu, předměty jsou prodejné pouze osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky by neměly být volně dostupné!

Opatrnost a dodržování bezpečnostních pokynů při používání zábavní pyrotechniky vám může zachránit život! Upozornění policistů, záchranářů a hasičů nejsou zbytečná!

„Při manipulaci s pyrotechnikou je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel každoročně dochází k řadě vážných zranění a k požárům kontejnerů, keřů, věcí na balkonech, střech domů a vozidel apod.,“ upozorňuje por. Bc. Monika Schindlová za Policii ČR a dodává: „Při selhání odpalu je potřeba vyčkat minimálně 10 minut nebo dle návodu i více, než začneme znovu s pyrotechnickým výrobkem manipulovat. Nedodržení této zásady je jednou z nejčastějších příčin úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou. Po skončení ohňostroje je dobré výrobek zalít vodou, předejdeme tím vznícení zbytků papírových těles.“

Pozor dávejte hlavně při požívání alkoholu a v přítomnosti dětí!

„Pyrotechniku je nutno používat na bezpečném místě, na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti od lidí a od hořlavých předmětů. Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje naši obezřetnost. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Rozhodně stojí za připomenutí, že se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat děti," dodává por. Bc. Monika Schindlová. 

autor článku: redakce DA