Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Nejdůležitější opatření platná od 1. do 21. března 2021

přidáno: 01. 03. 2021

Bude to rok, co bojujeme v naší zemi s covidem. Pro dospělé i děti začínají být omezení náročná a pro mnohé hlavně po psychické stránce těžko zvládnutelná. Dlouhotrvající stav plný stále nových bezpečnostních opatření se však od dnešního dne opět zpřísňuje a prodlužuje. Nejdůležitější platná opatření přinášíme jednoduše a přehledně. Zároveň přidáváme také odpovědi na otázky nejrůznějších životních situací.

JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ: Co a jak v Česku platí od 1. do 21. března 2021

Omezení pohybu v rámci okresu

Zásadním omezením platícím od dnešní půlnoci je omezení pohybu osob mezi okresy.

Výjimkou jsou pouze cesty: do práce, na úřad, k lékaři či pokud je účelem cesty péče o osobu blízkou.

V případě procházky nebo sportovní aktivity je možné se pohybovat pouze na území vaší obce v čase od 5:00 do 21:00 hod. Venčení psů je možné pouze do 500 metrů od bydliště.

Cesty a pobyty mimo okres s trvalým bydlištěm

Pokud musíte cestovat mimo okres s vaším trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele.

V případě, že okres opouštíte z důvodu návštěvy lékaře nebo úřadu je třeba mít u sebe formulář s čestným prohlášením.

Pobyty na vlastních chatách a chalupách jsou možné i v případě, že ji máte mimo okres s trvalým bydlištěm. V takovém případě tam ale občan musí být od dnešního dne nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto nařízení.

Kontroly na hranicích okresů probíhají v tuto chvíli ve většině případů namátkově.

Uvedené vzorové formuláře pro vaše cesty naleznete např. na webu města Dobříš:

  • čestné prohlášení
  • formulář pro cesty mimo práci
  • potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce

Zdroj foto: https://mesta.obce.cz/vyhledat2.asp?okres=3211&vzhled=ul

Otevřené obchody a další služby

Otevřeny zůstávají obchody a prodejny potravin, prodejny s hygienickým zbožím a drogérií, lékárny, obchody s krmivem pro zvířata, tabáky a oční optiky. Fungují také automyčky, pohřební služby, taxislužby nebo pokladny prodávající jízdenky a místa s výdejem zásilek.

Restaurace a další stravovací zařízení mohou fungovat v režimu výdejního okénka dále a otevřeno mohou mít do 21:00 hod.

Povinnost nošení respirátoru

Od dnešního dne platí povinnost nošení respirátoru v místech s větší koncentrací lidí, na pracovištích, v dopravě a v uzavřených prostorách.

Fungování škol a mateřských škol

Od dnešního dne zůstávají opět doma i žáci 1. a 2. tříd základních škol a uzavřeny jsou nově také mateřské školy a dětské skupiny. Otevřeny jsou pouze školská zařízení pro děti členů záchranného integrovaného systému.

Otázky a odpovědi k aktuálně platnému nouzovému stavu

Cestování v rámci okresu Příbram

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území města, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je povoleno do 500 m od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území města, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru. 

Cestování mimo okres Příbram

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít přiložený vzor.

Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedete místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou.

Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE, nemůžu. Nakupovat můžete pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru. 

Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Přes týden bydlím v Praze u známých a na víkend jezdím domů do Dobříše, kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Prahy?

Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnů pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí soudu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření.

Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je pokuta až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha–Příbram

Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 

Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“?

Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

Ano, vztahuje se na všechny osoby.

autor článku: redakce DA