Dnes je středa 8. únor, svátek má Milada.

Zajímavosti

Nakladače značky Bobcat z Dobříše pomáhají hasičům po celé ČR. Kdy a jak?

přidáno: 25. 07. 2022

Nakladače Bobcat jsou ikonickými stroji především ve stavebnictví. Svoji nezastupitelnou roli ale mají i v mnoha dalších odvětvích. Letos tomu je 10 let, co 13 smykem řízených nakladačů značky Bobcat začalo pomáhat hasičům po celé České republice. Zjišťovali jsme, jak si stroje po této době vedou v náročném nasazení během povodní, dopravních nehod, ale i při nečekaném zásahu tornáda na Moravě.

Nakladače nakoupil v roce 2012 Hasičský záchranný sbor České republiky. Podařilo se to mimo jiné díky strukturálním fondům Evropské unie. Nakladače i s příslušenstvím tak mohly putovat téměř do všech regionů: vybaveny byly hasičské záchranné sbory krajů Jihočeského, Olomouckého, Středočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Plzeňského, Královéhradeckého a Pardubického.

Pořízené nakladače spolu s další technikou slouží pro přepravu materiálu na místě zásahu a provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřícených budov, dále pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob, provádění zemních prací jako např. zpevňování hrází místních vodních děl, budování protipovodňových hrází a zábran, hloubení odvodňovacích rýh. Z těchto důvodů jsou stroje vybaveny vypěněnými vysoce odolnými pneumatikami zaručující možnost pohybu v místech, kde by klasickým vzduchovým pneumatikám hrozilo proražení a tím bylo znemožněno nasazení stroje. Z přídavných zařízení jsou nejčastěji při záchranných pracích používány kombinovaná lopata 4v1, průmyslový drapák, hydraulické bourací kladivo nebo nůžky, podkopové a zametací zařízení se sběrem do lopaty.

Bobcat S650 pomáhá odklízet následky bleskových povodní v obci Čelechovice v roce 2020 (Olomoucký kraj).

Nakladače Bobcat jsou už více než 10 let v terénu

Nakladače u hasičských záchranných sborů v žádném případě nezahálely, svou hodnotu dokazují prakticky denně při množství zásahů. Během uplynulé dekády byly nepostradatelnými pomocníky hasičů v radě krizových situací. Příkladem mohou být odklízení trosek po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, pomoc po tornádu na Moravě v roce 2021 či zásahy během bleskových povodní, které se bohužel na našem území dějí pravidelně.

U HZS Olomouckého kraje používají nakladač Bobcat S650 především při plošných mimořádných událostech spojených s živelnými pohromami. Likvidují díky němu následky lokálních přívalových dešťů či bleskových povodní. Jen za poslední tři roky byl tak v akci například v Šumvaldu na Olomoucku, kde několik dní v kuse likvidoval následky ničivých bleskových povodní. Nasazen byl též například v Čelechovicích na Přerovsku, Týně nad Bečvou na Přerovsku a dalších obcích, které zasáhly přívalové srážky. Velitelé si tuto techniku povolávají na pomoc rovněž při požárech na vyskladnění materiálu, například v případech, kdy hoří sklady slámy. Využívají jej také po destrukcích budov v souvislosti s požáry, výbuchy či živelnými pohromami a technickými závadami, hlavně na odklízení sutin a s tím spojené vyhledávání zavalených osob. Za poslední tři roky jej také operační důstojníci vyslali k dopravním nehodám na pozemních komunikacích, kde nakladač pomáhal s odklízením vysypaného nákladu z havarovaných kamionů.

V roce 2021 přišlo do Česka ničivé tornádo. U likvidací hrozivých následků nemohl nakladač Bobcat S650 chybět.

„Je to pro hasičské účely všestranný a odolný pomocník, bez jeho síly a flexibility bychom se s některými následky mimořádných událostí potýkali mnohem delší dobu. Pro jeho všestranné vlastnosti se jej také nebojíme využít i pro inovativní a neotřelé postupy v hasičské praxi, jako například jednu z možností evakuace vozidel ohrožených požárem z nepřístupných prostor,“ vysvětluje por. Mgr. Lucie Balážová, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

„‘Bobek‘ je velký pracant, který nejdříve sloužil pro hospodářské práce na stanici a po čase začal pracovat i u zásahů, kde se velmi osvědčil. Má výbornou průchodnost terénem, vysoký  výkon a je úžasně variabilní – využíváme množství příslušenství určené pro nakládání, zametání a práci s paletou. Jedná se o stroj, který funguje spolehlivě,“ komentuje využití nakladače na hasičské stanici Brno-Líšeň mluvčí HZS Jihomoravského kraje por. Mgr. Jaroslav Mikoška.

Velký kus práce udělal nakladač při odstraňování následků tornáda, kde byl nasazen mnoho dní a spolehlivě pracoval téměř bez odpočinku. Pprap. Mgr. Tomáš Grošek, provozní technik, HS Brno-Líšeň dodává: „Při tomto nasazení se Bobek ukázal jako nejlepší pomocník, ne pro nás, ale pro obyvatele zasažených oblastí, kteří jeho služeb potřebovali nejvíce.“

Při dobrém servisu jsou stroje Bobcat téměř věčné

Dlouhá životnost je nakladačům Bobcat vlastní. Neobejdou se ale bez pravidelné a kvalitní údržby. Při konstrukci strojů je historicky kladen velký důraz na to, aby servis byl co nejjednodušší. Pprap. Mgr. Tomáš Grošek, provozní technik HS Brno-Líšeň komentuje, jaká je situace v praxi: „Údržba ‚Bobku‘ je jednoduchá a přehledná. Veškeré kontrolní body jsou dobře viditelné a snadno přístupné pro uživatele. Kontrola kapalin případná výměna příslušenství je snadná. Velké opravy či servis zajišťuje odborný servis. Proto hodnotím údržbu a práci s Bobcatem za příjemnou i zábavnou.“

„Stroje Bobcat jsou konstruovány a vyráběny tak, aby při náročném používání vydržely řadu let, proto jejich současné vyžívání po 10 letech není překvapením. Běžně, při dobrém servisu, je možné používat stroje i podstatně starší,“ říká Ing. Petr Hejduk, předseda představenstva Bobcat CZ, a.s. výhradního prodejce strojů Bobcat v ČR.  

Hasiči z Olomouckého záchranného sboru kontrolují nakladač Bobcat S650 před výjezdem na zásah.

Příklady zásahů s nakladačem Bobcat S650

Hasičský záchranný sbor České republiky zasahoval v loňském roce celkem u 142 055 událostí, hasiči zachránili 30 834 osob a evakuovali jich 56 163. U řady zásahů hasiči použili specializovanou techniku včetně nakladačů Bobcat.

Bleskové povodněnapříklad Šumvald (2020), Čelechovice (2020), Týn nad Bečvou (2019), Čechy pod Kosířem (2019), Němčice nad Hanou (2019)

  • Ve všech případech byl nakladač Bobcat nasazen na likvidaci následků lokálních bleskových povodní a přívalových srážek. Odklízel jak naplaveniny – dřevo a další biologický materiál, tak také sutiny z poškozených domů. Využíval se rovněž na čištění komunikací od nánosů bahna a dalších nečistot. Nejvíce byl využit při ničivých bleskových povodních v červnu 2020, kdy jsme byli nasazeni na likvidaci následků povodně v Šumvaldu. Přívalové srážky zde poškodily kompletně infrastrukturu v obci, včetně mostů, komunikací, domů. Bobcat pomáhal šest dní v kuse, střídali se pouze hasiči, kteří jej obsluhovali. Tehdy v Šumvaldu nepracoval ovšem sám, byly nasazeny i další Bobcaty.

Zásahy na pozemních komunikacích - Bystročice (2020)

  • Při dopravní nehodě cisterny převážející tekutý asfalt se vůz převrátil a jedna z cisteren byla poškozena natolik, že z ní na rychlostní komunikaci vytékal horký asfalt. Povolaný Bobcat pomohl s naložením horkého asfaltu a tím se snížilo poškození vozovky a urychlení zásahu na vytížené páteřní komunikaci z Brna do Olomouce.

 

autor článku: Pavel Svoboda - Doosan Bobcat PR Consultant, Central & Eastern Europe