Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Den české státnosti a zajímavosti o svatém Václavovi

přidáno: 28. 09. 2020

Datum 28. září - Den české státnosti - Svatý Václav - státní svátek a den pracovního volna. Připomeňme si důvod dnešního svátku, život svatého Václava podle legend a některé zajímavosti, které jste možná ani nevěděli.

Život svatého Václava

O životě knížete Václava se dozvídáme jen velmi málo, jelikož chybí dostatek dobových pramenů. Základem tak pro nás jsou legendy. Podle nich ho vychovávala babička Ludmila, kterou nechala zavraždit její snacha, Václavova matka Drahomíra.

Václav se ujal vlády, když mu bylo asi 14 let. Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, na území v přibližně třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, pražského hradiště. Ve zbývajících částech Čech byla zřejmě další česká knížectví, někdy považována za samostatné kmeny. Václav se s těmito sousedními vládci dostával do vojenského konfliktu. Kristiánova legenda vypráví střet Václava s kouřimským knížetem, kterého přemohl, ale vládu mu ponechal. To by svědčilo o Václavově politice upevňování stávajícího knížectví místo jeho rozšiřování, které bylo v době hrozby expanzivní saské politiky nebezpečné.

Byl prý velmi vzdělaný, a jeho pozitivní vztah ke křesťanství je legendami doveden do těžko uvěřitelného ideálu „mnicha na trůně“.

Událost z roku 935, kdy byl kníže Václav ve Staré Boleslavi obelstěn a zavražděn svým bratrem Boleslavem, nám připomíná právě datum 28. září.

Život svatého Václava jednoduše a vtipně připomíná krátký kreslený seriál Dějiny udatného českého národa:

Svatý Václav jako věčný vládce české země

Václav byl za svatého prohlášen krátce po své smrti. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve. Za věčného vládce české země byl pak Václav prohlášen ve 12. století.

Zázraky svatého Václava

Svatému Václavovi byly připisovány různé zázraky, které měly dosvědčovat jeho svatost.

Jeden z nich souvisí s pokořením kouřimského knížete, který údajně uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže se dvěma anděly kolem něho, a proto se mu v bitvě vzdal. Václav údajně vyzval kouřimského vévodu k osobnímu souboji. Po zmíněném vidění kníže sesedl z koně a pravil na kolenou k Václavovi: „Přistoupím na Tvé podmínky“.

Další zázrak se měl udát u královského dvora. Jindřich Ptáčník se rozhněval, že se Václav nedostavil včas na sněm, a přikázal, aby mu nikdo neprojevoval úctu a všichni zůstali sedět. Když ale přišel Václav, král vstal a pozdravil se s ním, protože nad ním uviděl zlatý kříž a po jeho bocích dva anděly, kteří mu hrozili. Po skončení sněmu otevřel královskou pokladnici a nabídl mu dar podle výběru. Václav si vzal relikviář s ostatkem ruky sv. Víta, pro který dal postavit rotundu sv. Víta.

Další zázraky se měly udát po jeho smrti.

Svatováclavská koruna. Víte, jak vznikla?

Svatého Václava uctíval také císař Karel IV. Pro lebku svatého Václava nechal zhotovit svatováclavskou korunu. Právě lebka je jedním z nejdůležitějších ostatků přemyslovského knížete, které se dochovaly. Svatováclavská koruna je zároveň nejstarší součástí českých korunovačních klenotů.

Svatý Václav jako patron českého piva a českých skautů

Svatého Václava, jmenoval patronem českého národního nápojem, tedy piva a sládků, právě císař Karel IV. v roce 1357. V roce 1994 byl přijat také jako ochránce českých junáků, pro které je vzorem v pomoci druhým, v statečném a laskavém jednání.

Svatováclavská pouť

Velkou událostí konanou v den státního svátku je pravidelná Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Jejím vyvrcholením je poutní bohoslužba sloužená českými biskupy na tamním Mariánském náměstí.

Národního světce si také každoročně na konci září ve Staré Boleslavi připomínají tisíce lidí. Do města se také na 24 hodin vrací vzácná relikvie, lebka světce.

Kde všude najdeme svatého Václava?

Svatý Václav se stal symbolem českého státu, proto je po něm pojmenované například náměstí v Praze – Václavské náměstí s pomníkem svatého Václava na koni. Vyobrazen na koni je také na české dvacetikorunové minci (s nápisem „Svatý Václave, nedej zhynouti nám i budoucím“), na českých známkách z roku 1929 a dalších předmětech.

autor článku: redakce DA (zdroj informací a foto: www.wikipedia.org)