Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

Zajímavosti

Středisko zdraví spol. s r. o. v Dobříši hledá nového jednatele

přidáno: 29. 06. 2020

Středisko zdraví spol. s r. o. vyhlásilo výběrové řízení na pozici jednatele společnosti. Jaké jsou požadavky na uchazeče a co vyhlašovatel nabízí? Možná právě pro vás bude tato nabídka zajímavá...

Kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici jednatele Střediska zdraví v Dobříši, bylo jen otázkou času. Do této chvíle totiž funkci zastával Mgr. Tomáš Vokurka, který je ale nyní také místostarostou města Dobříše. Změna jednatele tak byla již delší dobu očekávaným krokem. Kdo nastoupí na jeho místo je zatím ve hvězdách a do otevřeného výběrového řízení se můžete přihlásit třeba vy.

Středisko zdraví spol. s r.o. vyhlásilo výběrové řízení na jednatele společnosti jako statutárního orgánu, jehož vztah ke společnosti je upraven výlučně smlouvou o výkonu funkce ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Vyhlašovatel nabízí:

1. odměnu za výkon funkce v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi a rozhodnutí valné hromady.

2. uzavření smlouvy na dobu neurčitou

3. zajímavé uplatnění v managementu zdravotnictví

I. Požadovaná kvalifikační kritéria uchazečů:

a) vzdělání vysokoškolské a pětiletá praxe v oboru nebo středoškolské s maturitou
a desetiletá praxe v oboru,

b) za praxi v oboru se uznává praxe v oboru zdravotnického managementu, ekonomické oblasti a účetnictví, zdravotního pojištění, sociálně právní oblasti, včetně managementu lidských zdrojů ve společnostech,

c) bezúhonnost ve smyslu ust. § 46 zákona o obchodních korporacích a živnostenského zákona,

d) trvalý pobyt na území České republiky.

II. Předpokládané znalosti uchazečů:

a) znalost  ekonomických principů v podnikání a ve zdravotnictví, zejména systému zdravotního pojištění a úhradových mechanismů ve zdravotnictví, účetnictví
a daní, výkaznictví, atd.

b) základní znalost právních předpisů týkajících se podnikání, orientace ve zdravotnickém právu,

c) zkušenosti s vedoucí funkcí a s řízením zaměstnanců,

d) řidičský průkaz skupiny B,

e) uživatelská znalost práce s PC.

III. Obsahové náležitosti nabídky:

a) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a praxi,

b) výpis z rejstříku trestů,

c) čestné prohlášení uchazeče (vzor v příloze) pro zápis do obchodního rejstříku,

d) strukturovaný životopis s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy,

e) motivační dopis v rozsahu jedné normostrany A4 – obsah dle uvážení uchazeče s preferencí návrhů na další rozvoj společnosti.

IV. Datum a místo podání nabídky:

a) nabídky musí být podány v písemné podobě, v zalepené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - JEDNATEL“ ve lhůtě do 15. července 2020 do 14:00 hod.

b) adresa pro doručení nabídky je JUDr. Martin Vychopeň, advokát, Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, 3. patro

V.  Výhrady vyhlašovatele:

Vyhlašovatel si vyhrazuje:

a) zrušit toto výběrové řízení bez náhrady,

b) nevybrat žádného uchazeče,

c) podat zprávu uchazečům pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v jejich strukturovaném životopisu, případně prostřednictvím datové schránky, pokud jí uchazeč má, a to ve lhůtě do 21. srpna 2020.

VI. Další podmínky:

a) každý uchazeč si samostatně nese všechny náklady na účast ve výběrovém řízení,

b) vyhlašovatel není povinen žádnému uchazeči žádné náklady platit ani v případě, pokud bude zrušeno výběrové řízení bez náhrady, nebude vybrán žádný uchazeč, nebo uchazeč ve výběrovém řízení nebude vybrán,

c) uzavření smlouvy o výkonu funkce je dále podmíněno souhlasem valné hromady společnosti.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)