Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Stavební úřad města Nový Knín přijme nového kolegu

přidáno: 24. 03. 2021

Město Nový Knín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu. Jaké jsou požadavky na uchazeče a co úřad nabízí?

Město Nový Knín nabízí práci na stavebním úřadě města s pracovním poměrem na dobu neurčitou a pracovním úvazkem na 40 hodin v týdnu. Předpokládaný termín nástupu je 1. května 2021. Platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní předpoklady na uchazeče:

 • státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
 • nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
 • výhodou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
 • samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B

Jak se přihlásit a co vše musí přihláška obsahovat

Zájemci o pracovní místo předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka)
 • kontaktní telefon, e – mail
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce nezapomeňte připojit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

Obálku s přihláškou označete VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ. Zájemci o místo mohou přihlášky doručovat na Městský úřad v Novém Kníně poštou nebo osobně na podatelnu nejpozději do 16. dubna 2021 do 12.00 hod. (adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín).

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestonovyknin.cz)