Dnes je úterý 17. květen, svátek má Aneta,
je Mezinárodní den proti homofobii.

Zajímavosti

Nabídka práce z MěÚ Dobříš: Aktuálně je vypsáno 5 výběrových řízení

přidáno: 05. 05. 2021

Městský úřad Dobříš hledá nyní nové pracovníky na různé pozice. Staňte se vedoucím Odboru místního rozvoje, referentem v oblasti životního prostředí nebo územního plánování města. Všechny výzvy jsou platné právě teď v květnu.

Městský úřad Dobříš zastoupený tajemníkem městského úřadu vyhlásil během dubna hned 5 výběrových řízení na obsazení různých pracovních míst v Odboru místního rozvoje a Odboru výstavby a životního prostředí.

"Hledáme nadšené kolegy, kteří jsou znalí dané problematiky, mají rádi týmovou práci i umí samostatně jednat a nenechají druhé ve štychu. Zároveň je také nenecháme ve štychu my a s adaptací jim rádi pomůžeme. Věříme, že zapadnou do našeho kolektivu, ať už to bude žena nebo muž, starší nebo mladší, jakéhokoliv náboženského vyznání či politického smýšlení. Jestli vás některá s nabízených pozic oslovila, nebojte se zeptat, přihlásit a nechat se zaměstnat,“ dodává k výzvám Městského úřadu Dobříš Ing. Alena Harmanová, která má většinu výběrových řízení na starost. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE Městského úřadu Dobříš

Vedoucí Odboru místního rozvoje

Pracovní náplň:         

 • řízení a koordinace činnosti odboru (investice, projekty, dotace)
 • plánování a řízení investic
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek včetně zadávacích řízení na dodavatele projekčního řešení a dodavatele stavebních prací
 • zajištění dohledu nad investičními akcemi
 • koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt
 • administrace přijatých dotací v oblasti investic
 • správa rozpočtových prostředků (role příkazce operace, zpracovávání podkladů do návrhu rozpočtu a návrhů rozpočtových změn, odpovědnost za hospodaření s rozpočtovými prostředky)
 • součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek, příprav podkladů na jednání RM a ZM, vyřizování žádostí, stížností a podnětů

Pracovní poměr:        

 • na dobu neurčitou se zkušební dobou na 6 měsíců (pracovní poměr vzniká jmenováním Radou města Dobříše)

Platové podmínky:                

 • platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22 980 Kč do 33 790 Kč)
 • příplatek za vedení: 4 000 Kč (řízení 6 referentů)
 • osobní ohodnocení: po 2-3 měsících dle dosahovaných výsledků až 40 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. srpna 2021 (jmenování), možno nastoupit od 1. července 2021 (možnost zaučení)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 18. května 2021 do 10:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – vedoucí OMR“.

Bližší informace poskytne JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník úřadu, na tel. 318 533 303 nebo e‑mailu hornik@mestodobris.cz.

Stavební / investiční technik

Pracovní náplň:         

 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně projednávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi
 • příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic
 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu
 • koordinace přípravy, realizace, předávání staveb, včetně smluvních vztahů při investorsko-inženýrské činnosti, kontrola dodržování lhůt
 • součinnost s ostatními odbory a vedením města při vydávání stanovisek, příprav podkladů na jednání RM a ZM, vyřizování žádostí, stížností a podnětů

Pracovní poměr:        

 • na dobu neurčitou

Platové podmínky:                

 • platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21 260 Kč do 31 240 Kč)
 • osobní ohodnocení: po 2-3 měsících; dle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. srpna 2021, možno nastoupit od 1. července 2021 (zaučení)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 10. května 2021 do 16:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – stavební / investiční technik“.

Bližší informace poskytne Ing. Miloslav Modlík, vedoucí Odboru místního rozvoje, na tel. 318 533 307 nebo e‑mailu modlik@mestodobris.cz.

Referent/ka životního prostředí – ZPF, zemědělství, rybářství“

Pracovní náplň:         

 • výkon státní správy na úseku zemědělského půdního fondu, rybářství, rostlinolékařské péče, týrání zvířat

Pracovní poměr:        

 • na dobu určitou po dobu zástupu za RD

Platové podmínky:                

 • platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 19 730 Kč do 28 920 Kč)
 • platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21 260 Kč do 31 240 Kč) – po absolvování zkoušky ZOZ
 • osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. června 2021

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 18. května 2021 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent ZPF“.

Bližší informace poskytne Ing. Alena Harmanová, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harmanova@mestodobris.cz.

Referent/ka ochrany čistoty ovzduší

Pracovní náplň:         

 • aktualizace strategického dokumentu města – Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší
 • koordinace plnění jednotlivých úkolů vyplývajících ze strategického dokumentu mezi odbory městského úřadu
 • poskytování metodické podpory pro starosty obcí spadajících pod správní obvod ORP Dobříš
 • navrhování nových postupů a inovací v oblasti ochrany čistoty ovzduší ve městě
 • zastřešování agendy vyplývající ze zákona o ochraně čistoty ovzduší
 • samostatné řešení úkolů z ochrany ovzduší, například odborné zpracovávání a vyhodnocování dat o kvalitě ovzduší, zpracovávání posudků a informací o kvalitě ovzduší
 • propagace alternativních zdrojů energie, propagace vyhlášených výzev na výměnu kotlů apod.

Pracovní poměr:        

 • na dobu určitou do 31. prosince 2023

Platové podmínky:                

 • platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21 260 Kč do 31 240 Kč)
 • osobní ohodnocení:  po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. července 2021

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 21. května 2021 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – ovzduší“.

Bližší informace poskytne Ing. Alena Harmanová, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harmanova@mestodobris.cz.

Referent/ka územního plánování

Pracovní náplň:         

 • zajištění výkonu úřadu územního plánování

Pracovní poměr:        

 • na dobu určitou jako zástup za MD a RD

Platové podmínky:                

 • platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21 260 Kč do 31 240 Kč)
 • osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT

Možný nástup:           

 • od 1. července 2021

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 24. května 2021 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent ÚP“.

Bližší informace poskytne Ing. Alena Harmanová, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, na tel. 318 533 380 nebo e-mailu harmanova@mestodobris.cz.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)