Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

Zajímavosti

Městský úřad Dobříš vypsal výběrová řízení a hned na 5 pracovních pozic

přidáno: 06. 04. 2020

Městský úřad Dobříš hledá nové kolegy. Ucházet se můžete o pozici pracovníka SPOD, sociálního pracovníka, referenta správy majetku, referenta stavebního úřadu nebo referenta životního prostředí - odpadového hospodáře.

Hledáte práci v Dobříši? Nyní máte šanci stát se jedním z pracovníků Městského úřadu Dobříš a stát se tak státním zaměstnancem se spoustou výhod. Nabídka je široká.

Pracovník/pracovnice SPOD

Pracovní náplň: kolizní opatrovnictví terénní sociální práce náhradní rodinná péče

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22.980 Kč do 33.790 Kč)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup: dle domluvy

Kvalifikační předpoklad:

a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, nebo

b) alespoň vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost Stránka 2 (celkem 2)

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 22. dubna 2020 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – pracovník SPOD“.

Sociální pracovník/pracovnice

Pracovní náplň: terénní sociální práce výkon veřejného opatrovnictví výkon funkce kurátora úhrady v ústavech zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění odborné sociální poradenství (včetně dluhové problematiky) sociální pohřby šetření a doporučení k bytům zvláštního určení romský poradce

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 11 (podle započitatelné praxe od 22.980 Kč do 33.790 Kč)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup: dle domluvy

Kvalifikační předpoklad:

a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, nebo Stránka 2 (celkem 2)

b) alespoň vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 22. dubna 2020 do 13:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – sociální pracovník“.

Referent/ka správy majetku – technický pracovník

Pracovní náplň: zajištění provozu, drobných oprav a údržbu nemovitostí města včetně přípravy návrhů oprav a investic do spravovaných nemovitostí kontrola správy a údržby objektů, budov a zařízení v majetku města ve správě nebo nájmu cizích subjektů administrace potřebných dokladů k provozu spravovaných budov (revize, BOZP, servisy apod.) administrace pasportu budov a bytů zpracování a administrace energetických auditů koordinátor VPP

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou

Platová třída: 9 (podle započitatelné praxe od 19.730 Kč do 28.920 Kč)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup: dle domluvy

Kvalifikační předpoklad:

minimálně střední vzdělání s maturitou v technickém oboru nebo v oboru

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 23. dubna 2020 do 12:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – technický pracovník“.

Referent/ka stavebního úřadu

Pracovní náplň: výkon obecného stavebního úřadu

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: správní obvod ORP Dobříš

Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup: dle domluvy

Kvalifikační předpoklad:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 24. dubna 2020 do 12:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent SÚ“.

Referent/ka životního prostředí - odpadový hospodář

Pracovní náplň: výkon odpadového hospodáře pro město Dobříš (samospráva odpadů)

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 21.260 Kč do 31.240 Kč)

Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 25 % PT

Možný nástup: dle domluvy

Kvalifikační předpoklad:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, nejlépe se zaměřením na odpadové hospodářství

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 24. dubna 2020 do 12:00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – referent OH“.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)