Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

Zajímavosti

Zájmové chovy jelence běloocasého na polesí Svatá Anna a zámku Dobříš

přidáno: 22. 01. 2023

V roce 2012 se konal na zámku Dobříš Seminář o chovu jelence běloocasého. Zde uvedl pan ředitel, Ing. Josef Myslivec, že má pan Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld mimořádný zájem o chov viržinské zvěře, který zahájili jeho předkové před 170 lety na Dobříšsku.

Nejprve byli jelenci chováni v minizoo v zámeckém parku. Jejich chov zde začal v roce 1853. Před 10 lety se podařilo expozici obnovit a byl zřízen chov jelenců ve francouzském parku. Návštěvníci tak mají možnost seznámit se s druhem zvěře, který se postupně přes oborní chovy dostal i do volnosti, kde úspěšně žije, a stal se unikátem místních lesů. Jedná se o nejstarší populaci na světě mimo americký kontinent! V minulosti byl garantem chovu Lesní závod Dobříš a konaly se zde odborné akce, přednášky a semináře, mimo jiné také ve spolupráci s odborníky z USA. I v této činnosti se nyní pokračuje pod patronací rodiny Colloredo-Mannsfeldů.

Na polesí Svatá Anna byl zřízen tzv. zájmový chov jelence běloocasého. Legislativně se jedná o chov zvířat vyžadující zvláštní péči podle paragrafu 13, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Povolení vydala Krajská veterinární správa 10. srpna 2010. Toto povolení se musí každé tři roky obnovovat a jednou ročně je v chovu prováděna veterinární kontrola. Hlavním cílem zřízení chovu bylo získat a ověřit v krotkém chovu poznatky o výživě, reprodukci, sociálním chování jelenců v průběhu roku, vývoji paroží v přesném věku aj., které by pomohly chovu jelenců ve volnosti. Po technické stránce jsme zvolili ideální prostředí přímo na polesí, a to oplocením travnatého pozemku a starého sadu. Zvěř zde můžeme pozorovat z blízkosti, a není přitom rušena ve svých projevech. Pro jelence je typická druhová vlastnost přivyknutí lidským aktivitám a civilizačním faktorům (tzv. habituace).

Počátky chovu jelence běloocasého na polesí Svatá Anna a zámku Dobříš nebyly snadné

Sháněli jsme krotké jedince, odchyt ve volnosti jsme nechtěli riskovat. Také jsme věděli, že chov jelenců v oploceném prostředí není jednoduchý, díky zkušenostem v oboře Aglaia, Fryčovicích či různých zoo. Nakonec se nám podařilo spoluprací s chovateli farmové zvěře získat jednoho jelena. Shodou okolností šlo o potomka laně, která byla odchována místním lesníkem. „Ferda“ musel být zpočátku chován s krotkou danělou, než se nám k němu dosti obtížně podařilo sehnat laně. Chov se rozvíjel pomalu. Jak si postupně zvykala zvěř, učil se i personál na polesí. Museli jsme řešit řadu problémů, dnes je zde ale chována již druhá generace jelenců. Pravidelně se rozmnožují a dožívají se vysokého věku. Získali jsme řadu poznatků, které byly prezentovány na dvou seminářích, přednáškách i v odborném tisku. I když - dle amerických výzkumů - patří jelenec k nejlépe poznanému druhu jelenů, v české odborné literatuře se uvádí řada velmi chybných údajů. Například: výstražné syknutí, které vydávají laně i kolouši, je popisováno jako hlas jelence v říji. Další mylnou informací je, že jelenci jsou noční zvířata nebo že své kolouchy kojí pouze dva měsíce.

Velmi významným faktorem, který jsme díky zájmovému chovu získali, jsou zkušenosti s odchytem, manipulací, imobilizací a transportem jelenců. Ačkoli jde o přizpůsobivý druh, ve stresových situacích jedná problematicky. Samostatnou kapitolou je výživa, protože jakožto okusovači vegetace jsou jelenci nároční. Platí to zejména pro odchov kolouchů. Zde jsme úspěšně vyzkoušeli také umělý odchov.

Zájmový chov jelence běloocasého je každopádně velmi přínosný pro poznání této krásné zvěře. Podrobná prezentace získaných poznatků by mohla být uvedena na třetím semináři. Ještě je nutno uvést, že chov plní určitou osvětovou a propagační funkci. Vážíme si zájmu o provoz chovu a účasti na něm od členů rodiny Colloredo-Mannsfeldů (např. vypuštění prvního jelence do výběhu v zámku, filmování Přírody s rodokmenem u jelenců, představení chovu obchodním partnerům…) Fotografie jelenců pořízené v zájmovém chovu se objevují pravidelně v odborných i veřejných časopisech, kalendářích a na výstavach. Internetová televize zde natočila informační film. Zájmový chov navštívili specialisté na jeleny z několika evropských zemí. Několikrát zde proběhla exkurse universitních studentů a škol. Spolupracujeme také s přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity. Vedle péče o lesy a chov zvěře ve volnosti se zájmový chov jelence běloocasého stal nedílnou součástí činnosti na polesí Svatá Anna.

autor článku: Václav Pařízek - polesí sv. Anna