Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

Zajímavosti

Nepít je umění! Suchej únor maluje Česko na střízlivo

přidáno: 01. 02. 2023

Nepít je umění! S tímto heslem startuje 11. ročník tradiční zdravotně osvětové kampaně Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v ČR.

V České republice rizikově pije více než 1 000 000 lidí. Loni se podle průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 13,5 % dospělé populace. Ročník 2023 rámuje téma střízlivého posouvání hranic skrze autentickou tvorbu a kreativitu. Nepij a tvoř!

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci „Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. „Letos si můžete zasušit víc, než kdy dřív. Máme pro účastníky připravené tematické oSušky aka obrazy s unikátní autorskou kresbou. Všechny registrované účastníky také opět provedeme celým Sucháčem od začátku až do konce. Koupí artové oSušky podpoříte naši dlouhodobou činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování,” vysvětluje za organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá.

Letošní Suchý téma: „Nepít je umění”

„Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na první dobrou jednoduše. Jenže ve skutečnosti je za tím odvaha zkusit něco nového, schopnost podívat se upřímně sám na sebe, síla vykročit ze zajetých kolejí a jít svou vlastní cestou. To všechno se dá říct taky o umění: z dálky možná žádná velká práce, ale ve chvíli, kdy člověk sám čelí prázdnému plátnu, světlu na jevišti nebo bílé stránce, chápe hodnotu díla úplně jinak. V Sucháči si myslíme, že svoje umění může objevit každý – hledá-li mimo vlastní hranice všednosti a komfortu,” popisuje letošní téma Petr Freimann.

Lidé se mohou zapojit tak, že předvedou pro Sucháč 2023 svoje umění! Mohou se držet svého talentu nebo zkusit něco úplně nového. Dílo pak natočit, vyfotit, nahrát, napsat, namalovat, vysochat, ale hlavně sdílet! A to s hashtagy #nepitjeumeni a #suchejunor. Téma doprovází také grafika od slovenské výtvarnice Báry Kmecové, která se promítne do všech výstupů kampaně, včetně unikátní oSušky pro kvalitní sušbu, kterou je možné pořídit v rámci registrace na stránkách www.suchejunor.cz. Grafiku kampaně ztvárnil Lukáš Bartoň.

Vztah alkoholu a umění je hojně diskutovaným tématem. Že alkohol tvůrčí duši spíš ubírá na potenciálu popisuje Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ): „Je alkohol inspirující múzou uvolňující imaginaci a tvůrčí fantazii, nebo destruujícím démonem ničícím tvůrčí potenciál i rodinné a sociální vztahy umělce? Vzpomínám na knihu Toma Dardise o alkoholu v životě a tvorbě čtyř velkých amerických spisovatelů, Faulknera , Fitzgeralda , Hemingwaye a O’Neilla. Na počátku jejich tvůrčí dráhy byl alkohol vnímán jako benefit stimulující jejich uměleckou produktivitu, postupně však vedl nejen k erozi jejich talentu, ale i k vážným duševním poruchám. Výjimkou ze jmenované čtveřice byl jen O’Neill, který v 38 letech přestal pít a poté napsal své nejslavnější hry. I u nás máme mnoho vynikajících umělců, kteří by mohli vypovídat (a někteří i vypověděli) o tom, co jim alkohol dal a vzal. Těším se, že nás snad něco z toho obohatí v letošním ročníku Sucháče.”

Podobně hovoří i Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a předseda Sekce pro alkohol a jiné toxikománie Psychiatrické společnosti ČLS JEP: „Mezi lidmi s tvůrčím nadáním a lidmi výrazně senzitivními, není výjimečná vysoká pravidelná konzumace alkoholických nápojů. Většina umělců, kteří mají zkušenost s intenzivním pitím ale potvrzuje, že alkohol, pokud vůbec, na ně působí pozitivně nikoliv ve fázi inspirační a vlastní tvorby, ale spíše jako relaxační prvek. Prostředek, jak se naopak uvolnit, resp. „vypnout“. Pokud se jedná o někoho, kdo má dispozici k nějaké formě duševní poruchy, např. úzkostné, či depresivní poruše, je takové „úlevové pití“ velmi nebezpečné.”

Tvůrčí konání naopak může hrát důležitou roli v léčebném procesu, pokud se někdo na hranu jakékoliv závislosti dostane. „Nejčastěji se využívá arteterapie – kreativní neverbální terapie. Jde o velmi účinný prostředek, jak pracovat s využitím výtvarných technik a procesem tvorby. Tvorba může být pozitivní alternativou k sebedestruktivnímu jednání a ztrátě smyslu života/existence, kterou se závislost na alkoholu často projevuje,” dodává Popov.

Co přinese Suchej únor jeho účastníkům?

Dopad kampaně je potvrzený několika výzkumy

Kampaň Suchej únor zná již 84 % české populace ve věku 18+. Počet lidí, kteří v loňském roce deklarovali účast, se vyšplhal na 13,5 %, tedy v přepočtu na 900 000 lidí. Důležitá je i úspěšnost účastníků kampaně se sušením, která je poměrně vysoká. „Úspěšně dokončenou měsíční abstinenci deklaruje zhruba 90 % lidí, kteří se do kampaně zapojí. Kampaň Suchej únor znají více než čtyři pětiny oslovených a významná většina z nich – 78 % – s ní také sympatizuje,” komentuje čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere, která pro Suchej únor realizuje pravidelná šetření na Českém národním panelu.

Klíčový je ovšem objektivně pozitivní dopad kampaně na účastníky. Suchej únor jim umožňuje dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup, díky čemuž mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě 4 měsíce po kampani 53 % z nich. Ještě důležitější je srovnání spotřeby podle adiktologického testu Audit C. Ten byl proveden na 662 účastnících, kteří vyplnili v roce 2020 i 2021 tzv. Test nezávislosti (celkem ho již vyplnilo desetitisíce Sušičů). Lepší výsledek v tomto testu vykazuje po 4 měsících 65 % účastníků. Po celém roce od kampaně pak 47 %. Více informací o výzkumu mezi účastníky můžete nalézt na www.suchejunor.cz/vyzkum


Procento účastníků kampaně, u kterých došlo po roce k pozitivnímu vývoji ve spotřebě alkoholu. Změna v indexu Audit C. N=662.

Dopad kampaně potvrdil také průzkum Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), který byl realizovaný na reprezentativním vzorku 3542 respondentů z populace ve věku 15+ let v roce 2020. Podle tohoto výzkumu deklarovalo účast v kampani v roce 2020 (8. ročník kampaně) celkem 6,2 % dotázaných. Přibližně třetina ze zúčastněných respondentů spotřebu alkoholu vlivem kampaně omezila dlouhodobě (celkem 2,1 % respondentů, z toho 0,4 % úplně přestalo pít alkohol). „Z výsledků je patrné, že kampaň v současné podobě má potenciál snížit celkovou spotřebu alkoholu v ČR řádově o jednotky procent, přičemž největší dopad je vlivem redukce konzumace ve skupině uživatelů s frekvencí užívání alkoholu 1–4krát týdně.” Doplňuje k výstupům výzkumů Viktor Mravčík, jeden z jeho autorů a bývalý šéf NMS, nyní ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.suchejunor.cz)