Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

Zajímavosti

Končí topná sezona. Nejlepší čas na kontrolu komínů a starých spotřebičů

přidáno: 24. 05. 2020

Na pravidelnou kontrolu komínu by měli majitelé domů pamatovat každý rok hned po skončení topné sezony. Ne zřídka se totiž stane, že právě revize komínu ukáže na možné problémy a nebezpečí dalšího používání. Pak obvykle kominík či jiný odborník doporučí nejpoužívanější způsob opravy, kterou je tzv. vložkování komínů.

Vložkování komínů je rychlou a vhodnou formou rekonstrukce, při níž se do komínového průduchu vkládá nerezová, plastová nebo keramická vložka a zmodernizuje se spalinová cesta pro bezpečnější odvádění spalin. Komínová vložka nám pak zajišťuje těsnost a bezpečnost, zamezuje úniku spalin do místností v domě, ale i případné vlhkosti, dehtů a následnému vzniku dalších problémů.

Od roku 2016 je majitelům domů zákonem daná povinnost, mít komín vyčištěn a v dobrém technickém stavu, tak aby byl jeho provoz bezpečný. A tak nás napadlo si popovídat na téma správné funkčnosti komínů, jejich vložkování, ale i výměny starých spotřebičů v souvislosti s kotlíkovými dotacemi a potřebné revizní správy, s odborníkem na slovo vzatým, kominíkem Pavlem Vodrážkou ze společnosti VOKOM.

Kdy je nutná rekonstrukce komínu vyvložkováním?

Pokud:

  • je samotný komín ve špatném technickém stavu a neodpovídá daným normám,
  • měníte starý spotřebič a instalujete nový,
  • přecházíte na jiný typ spalovaného paliva,
  • tah komína je špatný,
  • přes netěsnosti komínového tělesa proniká kouř nebo se tvoří skvrny od dehtů.

Proč máme nově vyvložkovat komín, když měníme „jen“ spotřebič?

Pokud jsme do teď měli kotel na plyn, který jsme si pořídili před 20ti lety, a který funguje na atmosférickém principu (což znamená, že komínový tah funguje na principu změny tlaku a teploty, podle základních fyzikálních zákonů, kdy nám teplo stoupá vzhůru) a my ho nyní měníme za moderní kondenzační kotel na plyn (Zde nám tah komína tvoří ventilátor v kotli. Výsledná teplota spalin je na rozmezí rosného bodu, tudíž se nám zde tvoří kondenzát.), je nutné vyvložkování komínu. Dřívější vložky se totiž dělaly na klasické zámečky nebo hrdla, která nebyla přetlaková, a mohlo by se stát, že spoje by nevydržely silnější tlak. Spaliny by nám tak mohly unikat přímo do baráku. Další problém, který nastává, je v použití materiálů komínových vložek. Zpravidla starý typ vložky by nesplňoval současné potřeby nových spotřebičů a norem (rychleji by degradoval a neplnil funkci pro bezpečný odvod spalin).

Standardně se komíny zdili z plných cihel na maltu. Pokud tedy měníme spotřebič na pevná paliva u staršího domu, vyvložkování komína je opravdu nutností. Původní zdivo vlivem používání časem degraduje. Mohou se začít drolit spáry, tvoří se praskliny a u víceprůduchových komínů propadají komínové příčky mezi jednotlivými průduchy. V tomto případě nelze zajistit plynulý a bezpečný odvod spalin do volného prostředí. Po výměně spotřebiče za modernější typ kotle na pevné palivo by tak mohlo vlivem jiného principu spalování a nižší výstupní teploty spalin dojít ke zhoršení technického stavu komína. Novou vložkou tak zajistíme bezpečnost a těsnost, aby nám spaliny nemohly unikat do místnosti nebo dalších prostor domu.

Dokážete nám říct, jaké je optimální stáří kotle a doba jeho užívání?

Tuhle otázku za nás vlastně vyřešil stát.

Každý kotel by měl mít identifikační štítek, na kterém jsou uvedené emisní třídy. Stát nám nyní říká, že do září 2022 musí být vyměněny všechny kotle(nebo by neměli být v provozu), které mají emisní třídu 1 a 2. Proto jsou nyní také kotlíkové dotace a jasně dané termíny výměn kotlů.

Dřívější kotle nebyly tak ekologické ani ekonomické

Teplota spalin u starých spotřebičů byla velmi vysoká a teplo stoupalo logicky vzhůru. Dnes výrobci nových a moderních kotlů dbají hlavně na ekonomičnost a ekologičnost. Snaží se tak, aby teplo šlo opravdu do baráku a neodcházelo nám právě komínem. Což ale zcela mění fyzikální podmínky a my musíme komín na ty nové spotřebiče přizpůsobit právě vložkováním. Tím zamezíme nebezpečí tvoření nečistot v komíně, průniku vlhkosti do zdiva nebo tvorbě map dehtů na stěnách.

Do 10 let se bude muset v České republice vyměnit asi 600 000 kotlů

Vzhledem k tomu, že od roku 2016 musí mít všechny kotle na pevná paliva revizní zprávy a my revizní technici těchto spotřebičů máme od roku 2020 povinnost je zanášet do celostátní evidence, stát má nad tímto téměř dokonalý přehled a může si jednotlivé majitele kotlů velmi dobře hlídat. Samotná revizní správa má platnost 3 roky.

Podmínkou získání dotace není samotné vložkování komínu, ale získání kladné revizní správy.

Co když rekonstruuji samotný komín? Je také nutné jeho nové vyvložkování?

Právě v případě rekonstrukce je vložkování nutné. Je jedno, jestli opravujeme samotný komín nebo měníme starý spotřebič za nový.

V jakém případě je nutné dělat vložkování komínů u novostaveb?

U novostaveb bývá největší problém s průměrem komínové vložky. Spousta stavitelů domů se domnívá, že čím větší průměr komína tím lepší. Bohužel je to omyl. Na současné typy spotřebičů bývají stávající vložky naddimenzované, proto se dodatečně opatří komínovou vložkou o menším rozměru, která zajistí správnou funkčnost spotřebiče.

V případě nových domů se dnes musí dodržovat současné platné normy a standardy, které zaručují, že je vše v pořádku. To nám přináší zároveň jistotu, že komín nám vydrží 30 – 50 let v naprostém pořádku.

S jakou cenou za vložkování komínu máme počítat?

U běžných komínů, které mají délku 8 -10 metrů, může majitel počítat s cenou u vložek na plyn okolo 13 000 – 23 000 Kč a vložek na pevná paliva od 20 000 do 30 000 Kč.

V jakém období je vhodné vložkování komínu dělat?

Vložkování lze provádět celoročně. „V zimě to studí, v létě to pálí.“

autor článku: redakce DA