Dnes je středa 6. prosinec, svátek má Mikuláš.

Zajímavosti

Blíží se příjem žádostí do Nové zelené úsporám Light

přidáno: 03. 01. 2023

Domácnosti, jejíž členové pobírají starobní důchod, invalidní důchod třetího stupně, případně příspěvek na bydlení, budou moci od 9. ledna 2023 posílat žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light.

Příspěvek je určen na jednoduché renovace rodinných domů, případně rekreačních objektů, kde mají žadatelé trvalé bydliště. Podpora se vztahuje na zateplení fasády, stropů, půd, podlah, výměny oken a dveří.

Žádosti se budou podávat online přes web www.novazelenausporam.cz. Pro elektronické podání žádosti bude zapotřebí identita občana a bankovní účet.

K žádosti není nutné přikládat projekty, energetická posouzení ani faktury. Postačí pouze fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku a konečná zpráva o provedení opatření.

Nová zelená úsporám Light nabízí finanční pomoc až do výše 150 000 Kč. Žadatelé nepotřebují žádné vstupní investice, peníze mohou dostat před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Projekty lze uznat i zpětně, a to od 12. září 2022. Lhůta na realizaci je pak jeden rok. Tato doba se může v odůvodněných případech prodloužit o dalších šest měsíců.    

Z NEJČASTĚJI KLADENÝCH OTÁZEK:

Komu je Nová zelená úsporám Light určena?

  • Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. Nová zelená úsporám Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost?

  • „Nízkopříjmovost“ pro potřeby Nové zelené úsporám Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. září 2022 a datem podání žádosti.
  • Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.
  • K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

Nemám počítač ani internet, nevím, jaká opatření mám realizovat a jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou identitu občana?

  • Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem. Syn je v produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí. Můžeme žádat v Nové zelené úsporám Light?

  • Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

Já i manželka pobíráme starobní důchod, já si navíc přivydělávám. Můžeme si požádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light?

  • Ano, na dotaci máte nárok. Neposuzujeme, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek NZÚ light stačí, že pobíráte starobní důchod.

Mohu žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light, i když už mám opatření realizované (např. vyměněná okna)?

  • Pokud bylo zateplení realizováno po 12. září 2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně.

autor článku: Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš