Dnes je neděle 22. září, svátek má Darina,
je Mezinárodní den bez aut.

skolavlese.wixsite.com/skolavlese
Menubox
Restbox

Den Jana Ámose Komenského

přidáno: 28. 03. 2017

Marek K. shrnuje zásadní myšlenky Jana Ámose Komenského a přeje tím učitelům k jejich dni všechno dobré!

Čeští učitelé slaví dnes svůj den jako upomínku na výročí narození Jana Ámose Komenského. Jako někdo, kdo pojal svou účast ve vzdělávacím procesu stylem nekončícího souboje s autoritou, jsem biskupa Jednoty bratrské, Jana Amose, vždy vnímal coby nevoleného velitele nepřátelského uskupení, a tudíž jsem cíleně odmítal sledovat jeho činy a dílo nad rámec povinné školní nauky.

Ostatně dodnes chovám podezření, že ani sami učitelé se svým praotcem zcela nesouzněli, protože například družinářka, která mi v jídelně natrhla ucho, jelikož jsem odmítal zkonzumovat mlékovou polévku, se těžko řídila jeho pokynem: vše nechť se děje po dobrém, nechť není násilí v ničem.

 

Dnes, po ukončení partnerství s učitelkou prvního stupně, už nade mnou pedagogové nemají takovou moc, takže i já mohu k panu Komenskému přistoupit s otevřenou myslí a bez zášti zhodnotit jeho výkony. Nepřinutím se sice přečíst jeho Velkou didaktiku a i Labyrintem světa a rájem srdce bych se asi neprokousával s čtenářskou lehkostí, ale zaujali mě některé jeho myšlenky, ze kterých je možné vysledovat, že i Učitel národů byl koneckonců jen člověk.

Stejně jako dnešní učitelé se i on pravděpodobně potýkal s hmotnou nouzí, protože jinak by těžko zjistil, že „peníze snáze odcházejí, než přicházejí“. Pokud mu peníze odešly, seznal, že „když nemáš peníze, nechce tě nikdo vidět“. Naopak je pravděpodobné, že pokud peníze měl, neváhal se vypravit mezi lidi i za trochu hříšnější zábavou, protože jinak by těžko přišel na to, že „nejspíše vopilej pravdu poví“.

Z toho všeho vyplývá, že ať už se ocitl v jakékoli situaci, snažil se vše podrobit bližšímu zkoumání, což asi vycházelo z jeho pokynu: nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá; zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami. Zrovna tato rada mi přijde dnes velice podnětná, neboť jsme zahrnování takovým množstvím informací k věření, že už ani nestíháme vše zkoumat a přesvědčovat se o jejich skutečné povaze.

Což by měla být podstata celého vzdělávání. Věnovat čas myšlenkám, které přijmu za své, kterým uvěřím, a za kterými si budu stát.

Ten čas je tam pravděpodobně velmi potřebný, protože opět řečeno s Komenským: všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

Předpokládám, že ne všechny Komenského myšlenky najdou ještě dnes uplatnění. Například by mě zajímalo, jak by se naše celkem solidně feminizované školství postavilo k jeho výroku: baby se schází, drby rozchází, kde husy tam štěbety, kde ženy tam klevety. Rád bych byl přítomen debatám v našich sborovnách a kabinetech k tomuto tématu, abych na vlastní oči viděl, jak učitelský stav souzní se svým guru.

Protože „krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe“, nemohu nevzpomenout Komenského myšlenku: Lepší než za ženštinami hampejznými se píditi, jest plodníkem svým dvakrát týdně řádně zatřásti.

Jasný důkaz, že i tři sta padesát let mrtvý učitel má stále co nabídnout. To samé přeji i učitelům současným.

S úctou Váš Marek K.

autor článku: Marek K.