Dnes je středa 12. prosinec, svátek má Simona.

Zajímavosti
Menubox
Restbox

Březen – měsíc čtenářů

přidáno: 01. 03. 2017

Tentokrát vám Marek K. přiblíží březen jako měsíc knihy nebo snad čtečky....?

Než zdlouhavě popisovat historii a vývoj akce Březen – měsíc knihy, vypomůžu si úderným citátem Oldřicha Kapsy v časopise Čtenář z roku 1954, kdy byla akce oficiálně oznámena: „Po prostudování zkušeností ze Sovětského svazu a některých lidově demokratických zemí, bylo rozhodnuto, že bude každoročně jeden měsíc věnován nejširší propagaci knihy. Měsíc březen byl vyhlášen za Měsíc knihy.“ Pan Kapsa si od akce sliboval mnohé: „Prvním úkolem je účinně pomáhat v tom, aby kniha pronikla do všech končin vlasti, druhým úkolem je dostat odbornou knihu do rukou zemědělců. Dalším úkolem je účinněji propagovat politickou literaturu, zvláště spisy klasiků marxismu-leninismu a Klementa Gottwalda.“

Ponechám na čtenáři, aby dle výše uvedeného zadání zhodnotil úspěšnost akce. Je asi pravdou, že kniha skutečně postupem let pronikla na poličku téměř každé domácnosti, i kdyby se mělo jednat pouze o knihu kuchařskou. Což je ovšem kniha odborná, takže by se patřilo, aby se dostala spíše do rukou zmíněných zemědělců, kterým tak asi do ruky nepatřila kniha z kategorie krásné literatury. Pokud ovšem krásnou literaturou nejsou míněny ony spisy klasiků marxismu-leninismu a Klementa Gottwalda. Ty zase naopak patřily do rukou všem.

Jak vidno, pokud se oficiální místa pustí do organizování naší každodennosti, může lehce dojít ke zkomplikování situace, která je jinak zcela v pořádku. Měsíc knihy je toho učebnicovým příkladem, neboť když se zdálo, že po roce 89 zcela zanikne, došlo v rámci modernizace k jeho přejmenování na Měsíc knihy a Internetu. Dnes se nám taková drobná změna může zdát nevinná, ale ve své době postavila proti sobě dva nesmiřitelné tábory: zastánci starých voňavých tisků nechtěli sdílet svůj měsíc s nastupující generací získávající informace již převážně prostřednictvím počítačové obrazovky. Tento elektronický tábor navíc získával munici proti knihám v podobě příchodu tabletů a elektronických čteček, kdy se do jednoho zařízení vešla celá knihovna, a předpovídal tak papírovému médiu brzký zánik. Že boj probíhal na všech frontách včetně rodin, demonstroval ve své show i Jan Kraus, který se jako zastánce elektronického zařízení posmíval své ženě, milovnici objemných knih, že zatímco on při usnutí za četby bude jemně pohlazen chladnou obrazovkou, ona bude svou bichlí dozajista pohřbena.

Měsíc knihy už osmým rokem spravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod názvem Měsíc čtenářů. Což demonstruje jediné: je úplně jedno, jestli jste zemědělec nebo marxista-leninista, jestli jste do svého zařízení nacpali celého Shakespeara a cestou do práce ho v autobuse celého přelouskáte, nebo zda se těšíte, jak si zalezete pod peřinu s ošmatanou knihou s oslíma ušima a při obracení listů budete smyslně vdechovat vůni času, který se mezi nimi zachytil. Je to jedno, protože dokud pociťujete tu radost z objevování nových světů a myšlenek, které vám čtení přináší, pak jste čtenář. A březen je váš měsíc.

autor článku: Marek K.