Dnes je úterý 20. říjen, svátek má Vendelín,
je Mezinárodní den kuchařů.

www.bobcatdobris.cz/

V Dobříši se letos cena vody zvýší v průměru o 27 Kč na osobu za měsíc

přidáno: 02. 04. 2020

Rada města Dobříše odsouhlasila zvýšení ceny vodného a stočného od 1. května letošního roku. Z původní ceny 73,70 Kč/m3 tak cena vzroste na 82,26 Kč/m3. I po tomto zdražení však budeme mít v Dobříši cenu pod průměrem celé České republiky, který je 91,20 Kč.

Průměrná spotřeba vody na osobu v Dobříši je 100 litrů na den. Velkou část tvoří mytí nádobí, koupání, praní. Nová cena 82,26 Kč/m3 tak představuje při průměrné spotřebě cenu 8,23 Kč na osobu a den. Za měsíc se tedy voda prodraží v průměru o 27 Kč na osobu, což ve výsledku znamená, že po občan Dobříše po změně ceny za vodné a stočné za měsíc vynaloží v průměru 248 Kč, místo současných 221 Kč.

VHS Dobříš uvádí hlavní důvody zvýšení ceny vodného a stočného:

Hlavními důvody tohoto rozhodnutí je nezbytná obnova vodohospodářského majetku, inflace, nárůst cen energií a materiálu. Cena vody závisí na mnoha faktorech, avšak investování do oprav, obnov a budování nové infrastruktury je jedním z nejvýraznějších. Snaha udržet cenu vody příliš nízko by generovala nedostatečné prostředky na obnovu, čímž by v budoucnu mohly vzniknout velké problémy, například vyšší míra poruchovosti či ztráty vody na vodovodním potrubí.

Dnešní ceny vody nejsou pouze platbou za samotnou vodu. Vodné a stočné odráží skutečné provozní náklady za službu neomezených dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, ale stále nepokrývá nutné výdaje na rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Proč se cena zvyšuje právě v této době, vysvětluje starosta města Dobříše Pavel Svoboda:

Poslední zvýšení ceny proběhlo v roce 2017.

Současná cena neodpovídá již delší dobu skutečným nákladům. Od 1. května 2020 se mění sazba DPH za vodu z 15% na 10%. Pokud bychom zvýšení ceny dál odkládali, došlo by od 1. května vlivem snížení daně k poklesu ceny. Což je nelogické v situaci, kdy nyní je cena pod náklady. V době zvýšení ceny vody se snižuje DPH za tuto platbu o 5 %, takže úprava ceny nebude tak citelná.

Jsem si vědom, že vzhledem k probíhající epidemii je současná doba pro zvyšování cen čehokoli velmi nevhodná. Na druhou stranu má smysl nastavit správnou cenu před hlavní vodní sezónou. Nyní začne období, kdy některé domácnosti budou více zalévat nebo plnit bazény. Proto bychom všichni měli platit skutečnou cenu za svou spotřebu.

Máme kvalitní a poměrně levnou vodu

V Dobříši pijeme i jinak používáme vodu z 25ti vrtů v okolních lesích v lokalitách Trnová, Brodce, Lipíže, Sv. Anna a Sychrov. O dodávky se stará Vodohospodářská společnost, kterou vlastní město. Díky tomu, že vodu čerpáme ze studní v brdských lesích, má výbornou kvalitu a vyžaduje minimum chemických úprav.

Jen ve městě je délka potrubí přes 75 kilometrů. Na cenu vody má vliv i množství ztrát, proto město průběžně investuje do oprav a výměny potrubí. Obnova vodovodní infrastruktury je nutnou podmínkou pro dlouhodobé a spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou a zajištění funkčního kanalizačního řádu. V roce 2019 město do obnovy investovalo 9,6 mil Kč a VHS 3 mil Kč. Za posledních 10 let tak ztráty v rozvodech postupně klesají z 21% na 14,96% v roce 2019. Naší ambicí je se postupně dostat až k 10 %.

"Vzhledem k tomu, že jsme stále s cenou pod celorepublikovým průměrem a hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny, nezasáhne ekonomicky nijak výrazně ani ty, kteří jsou přímo dotčeni situací ohledně koronaviru," uvádí web Vodohospodářské společnosti Dobříš

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)