Dnes je pondělí 15. říjen, svátek má Tereza,
je Mezinárodní den bílé hole.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Zasedání zastupitelstva města Dobříše tentokrát živě online

přidáno: 25. 02. 2015

S novým vedením města přicházejí vždy změny a ne jinak je tomu i v Dobříši. Naše zastupitelstvo se rozhodlo být blíže občanům a „odkrýt některé své dosud schované karty“.

Dění na radnici i v zastupitelstvu sleduje pravděpodobně méně či více aktivně každý z občanů. Jen málo z nás má ale při pracovním vytížení a rodinných povinnostech ještě čas navštěvovat veřejné zasedání zastupitelů města. Obvykle se na zasedání dostaví více veřejnosti jen ve chvíli, kdy je známé, že se budou projednávat věci přímo se nás dotýkající či pokud chceme vznést nějaký požadavek, stížnost nebo připomínku.

Vedení města v čele se starostou a dalšími zastupiteli tak na posledním zasedání odhlasovalo, že všechna veřejná zastupitelstva nyní budou vysílána ŽIVĚ ONLINE.

Již tento čtvrtek 26. 2. 2015 od 17:00 se tak můžeme podívat na první díl tohoto seriálu. Každý z nás může v klidu svého domova sledovat hlasování, hodnotit chování jednotlivých zástupců, být ihned informován.   

Návod ke spuštění živého vysílání naleznete na homepage www.mestodobris.cz.

A že se nové vedení města nebrání otevřenější komunikaci s veřejností, potvrzuje i jejich další krok. Nyní si totiž každý občan na stránkách města může stáhnout soubor, kde jsou uveřejněny materiály pro projednávání na zastupitelstvu, které dříve byly k dispozici pouze zastupitelům.

NAVRŽENÝ PROGRAM 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání
 • Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše č.1/2015
 • Dodatečné rozpočtové opatření č.5/2014 (dotace)
 • Návrh rozpočtového opatření č.1/2015
 • Grantové řízení na poskytnutí finančních grantu z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše na rok 2015 (nad 50.000,-Kč)
 • Vyhlášení veřejné soutěže na prodej pozemku parc č. st. 41/2, jehož součástí je budova č.p. 452 v k. ú. A obci Dobříš – lokalita Karnetova zahrada
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš
 • Návrh vlastníků pozemku na pořízení změny územního plánu – pozemek parc. č. 1096/66 v k. ú. a obci Dobříš
 • Návrh zadání změny č. 2 územního plánu
 • Stanovení člena zastupitelstva určeného spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu popř. jeho změn
 • Diskuze
 • Závěr

Kdo bude z našich zastupitelů nejaktivnější, kdo jak hlasuje, kdo je v opozici, nebo kdo Vám je nejsympatičtější… Těšíme se na Vaše názory.
 
Nechme se překvapit, co nám naši zástupci předvedou...

autor článku: Redakce DA