Dnes je pondělí 21. září, svátek má Matouš,
je Mezinárodní den míru.

Z našeho města

Překvapující informace z dubnového Zastupitelstva města Dobříše

přidáno: 17. 04. 2019

Dobříšští zastupitelé se ve čtvrtek 11. dubna v dobříšském kulturním domě sešli na již 5. veřejném zasedání pod novým vedením města. V programu zastupitelstva bylo připraveno hned několik zajímavých bodů, které bylo třeba během podvečera prodiskutovat. Velké překvapení však pro všechny přítomné přišlo hned po samotném zahájení, kdy bylo veřejnosti oznámeno odstoupení tajemníka úřadu!

Začátek 5. veřejného Zastupitelstva města Dobříše odstartoval překvapivě a to informací o ukončení pracovního poměru současného tajemníka Městského úřadu Dobříše Radka Řechky, který ve své funkci končí už k 31. květnu 2019. Tajemník z místa odchází na své vlastní rozhodnutí hned z několika důvodů, avšak jak sám zdůrazňuje, žádný z nich není politický. Bližší informace se vám budeme snažit přinést v rozhovoru přímo s Radkem Řechkou během následujících týdnů. Jeho hlavní důvod odchodu však není žádným tajemstvím: "Jako úředník a zaměstnanec si uvědomuji, že úřad je tu od toho, aby sloužil zastupitelům a veřejnosti, ale bohužel nemohu souhlasit s konfrontačním stylem jednání nového vedení, zvláště pak paní starostky. Takovýto způsob vedení je demotivující pro všechny zaměstnance a už nemám potřebu ho dále snášet, vyjádřil se nám zatím krátce Radek Řechka ke svému odchodu.

Z téměř dvou desítek bodů, které byly připraveny k projednání, se nejdiskutovanějšími staly otázky týkající se třídění odpadů, sportovní haly a Dobříšských listů.

Problematika třídění odpadů

V rámci rozpočtového opatření bylo opozicí upozorněno na položku ve výši 300.000 Kč, která má být vyčleněna pro nový motivační systém třídění odpadu. Pytlový svoz, který byl v Dobříši zahájen 1. února letošního roku vyvolal u veřejnosti velkou vlnu otázek a nespokojenosti. Vedení města tehdy na únorovém Zastupitelstvu slíbilo k této problematice svolat veřejné setkání formou kulatého stolu. Žádný kulatý stůl ani diskuse však neproběhla a opozice tak při jednání požadovala po vedení města vysvětlení nejen důvodu neuskutečnění veřejného setkání, ale také faktu, proč mají být výše uvedené peníze vynaloženy na něco, o čem nebylo předem s veřejností jednáno, tak jak bylo slíbeno. Vedení města vysvětlilo, že v následujících týdnech bude motivační systém pro občany připraven a setkání u kulatého stolu svoláno poté. Z hlasování koalice pak vyplynulo, že diskuse s občany se odkládá na neurčito, neboť usnesení nebyla přijata. 

Do redakčního e-mailu nám k této problematice poslal informace bývalý starosta Stanislav Vacek: „Na jednání zastupitelstva bylo na dotaz Ing. Vávry ohledně smlouvy o zajištění motivačního systému řešícího nakládání s odpady v Dobříši odpovězeno vedením města a Ing. Tomáškovou, že smlouva není dosud podepsána. Tato skutečnost pak ovlivnila hlasování o rozpočtovém opatření. Podaná informace však nebyla pravdou a zastupitelé tak byli uvedeni v omyl. Smlouva je totiž zanesena v registru smluv a byla podepsána již 25. března 2019.“

Požádali jsme tedy o vyjádření paní starostku města, Janu Vlnasovou: "K uvedenému rada města uvádí: Na posledním jednání zastupitelstva byl při projednávání návrhu rozpočtového opatření vznesen dotaz k připravovanému motivačnímu systému třídění odpadů. Z následné diskuse mohli bohužel zastupitelé i občané vyvodit nejednoznačné závěry způsobené nepřesnými informacemi, kterými disponovali koaliční zastupitelé. Uvedené situace je nám upřímně líto. Konstatujeme, že v žádném případě nebylo cíle uvést opoziční zastupitele v omyl."

Rekonstrukce Městské sportovní haly

Další z bodů, kterému byla věnována širší diskuse, se týkal rekonstrukce sportovní haly. Plánované 2. etapy rekonstrukce od minulého vedení měly původně stát cca 27 mil. Kč. Nová radnice vyhlásila soutěž a externí firma zpracovala rozpočet, který stejný rozsah prací vyčíslil na 39 mil. Kč. Následně byla městem Dobříš vyhlášena soutěž, na základě které přišly 3 nabídky, z nichž nejlevnější vychází na rekonstrukci sportovní haly ve výši 43 mil. Kč. Navýšení ceny rekonstrukce bylo vysvětleno stále se zvyšující cenou za služby ve stavebnictví. Nicméně Finanční výbor města nedoporučil schválení rozpočtového opatření, v rámci kterého má být navýšení odsouhlaseno. Členové výboru nedoporučili schválení, protože předložené podklady neposkytovaly dostatek informací.

Dobříšské listy

Posledním a také zásadním bodem tohoto jednání se stala otázka Dobříšských listů. Vedení bylo dotazováno, z jakého důvodu vychází Dobříšské listy pozdě a proč nejsou k dispozici zápisy z Mediálního výboru. Z následné diskuse pak vyplynulo, že Mediální výbor se od doby zahájení činnosti nového vedení města schází bez paní Nikol Sevaldové, která však za tvorbu a vydávání Dobříšských listů zodpovídá. Požadovány byly zápisy z Mediálního výboru, které byly na úřad doručeny a vloženy do programu rady města hned dvakrát. Dle informací je pak rada z programu vždy před jednáním stáhla a k dispozici bohužel zatím nikde nejsou. Z debaty pak také vyšlo najevo, že připravené články pracovníků úřadu, jsou následně korekturovány a upravovány paní starostkou.

autor článku: Redakce DA