Dnes je sobota 17. duben, svátek má Rudolf.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Zastupitelé Dobříše se tentokrát sejdou ve sportovní hale

přidáno: 11. 05. 2020

Starosta města Dobříše svolává 12. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Jde o první zasedání, které povede nový starosta města Pavel Svoboda. Toto setkání zastupitelů se bude mimořádně konat v nově zrekonstruované dobříšské sportovní hale.

Už tento čtvrtek 14. května 2020, se po dlouhé době sejdou zastupitelé města Dobříše k veřejnému zasedání. Vzhledem k trvajícím bezpečnostním opatřením a vládním nařízením, které u nás platí z důvodu pandemie koronaviru, musí i zastupitelé při svém jednání dodržet rozestupy 2 m. Právě proto byla pro místo jednání zvolena nově zrekonstruovaná sportovní hala, ve které je dostatek prostoru.  

Navržený program 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše:

1. Schválení programu 12. zasedání ZM

2. Určení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatele

3. Informace o činnosti výborů

4. Podpora Základní školy TRNKA, Dobříš

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020 včetně přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.03.2020

6. Petice za zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2019

7. Návrh OZV č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše

8. Žádost o poskytnutí podpory na projekt „Regenerace brownfieldu – objekt bývalého kina“ 9. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1086/34 v k. ú. a obci Dobříš (lokalita Čs. armády)

10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě – odkup pozemku p. č. 1430/112 dle GP 3843-66/2019 (lokalita ul. Březová)

11. Nabídka odkupu části pozemku p. č. 1125/46 v k. ú. Dobříš (ul. Západní)

12. Žádost o odkoupení pozemků p. č. 1400/103 a p. č. 1400/104 (lokalita Obytný komplex za Větrníkem)

13. Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 303/17

14. Grantové řízení pro rok 2020 – vyhodnocení

15. Žádost o poskytnutí finanční podpory nezletilému sportovci

16. Středisko zdraví, s. r. o. – delegace zástupce města na valnou hromadu

17. Změna určeného zastupitele pro územní plánování

18. Návrh na pořízení změny územního plánu – rodinný dům u Vargače

19. Různé

Na začátku zasedání bude skládán slib nového člena zastupitelstva města.

On-line vysílání zastupitelstva a fyzická účast veřejnosti

Vzhledem k aktuální situaci, doporučuje vedení města, sledování veřejného zasedání Zastupitelstva města Dobříše on-line.

Na kanálu videa  budete moci pokládat otázky formou komentáře pod videem, které budou dle programu, postupně zodpovězeny.  Živé vysílání bude spuštěno nejpozději při zahájení jednání zde. 

Fyzická účast veřejnosti je samozřejmě možná do naplnění kapacity a při dodržení hygienických požadavků a rozestupu 2 m. 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)