Dnes je neděle 14. srpen, svátek má Alan.

hudební festival Dobříš

Vedení města Dobříše navrhuje schválit přejmenování ulice Plk. B. Petroviče

přidáno: 21. 04. 2022

Radní města Dobříše předloží zastupitelům v příštím týdnu návrh na přejmenování jedné z hlavních ulic v centru města Dobříše. Změna názvu ulice se týká ulice Plukovníka B. Petroviče navazující na ulici Hostomickou, která vede z kraje města až k hlavnímu Mírovému náměstí.

Návrh přejmenovat ulici Plukovníka B. Petroviče radním předložil starosta města Pavel Svoboda na podnět pana Miloslava Folbera, občana žijícího přímo v této ulici. Návrh již projednala městská rada, která rozhodla návrh na přejmenování předat k projednání zastupitelstvu s doporučením přejmenování schválit.

Návrh Rady města Dobříše pro jednání zastupitelstva

Rada města Dobříše navrhuje přejmenovat současnou ulici Plukovníka B. Petroviče na původní označení ulice Hostomická (v úseku od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí Československé armády) a na nové označení ulice Oličova (v úseku od Mírového náměstí po kruhový objezd).

Hlavním důvodem pro přejmenování ulice je podle vedení města problematická role příslušníka sovětské tajné služby NKVD Jakova Alexejeviče Kozlova, který na sklonku 2. světové války vystupoval v Dobříši pod krycím jménem Bogdan Petrovič Bagoun a po kterém byla po válce část původně Hostomické ulice pojmenována.

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda k tomu dodává: Pokládám za ostudu našeho města, že máme ulici pojmenovanou krycím jménem agenta NKVD plk. Petroviče. Chápu naše předky v atmosféře osvobození a konce války. Dnes bychom se však na historické události měli dívat objektivně. Proto podporuji návrh vrátit části ulice její původní jméno Hostomická a část ulice v centru pojmenovat Oličova po bývalém řediteli dobříšského gymnázia. Pojmenování ulice je symbol, podobně jako vyvěšování vlajky či zpívání hymny.“

S přejmenováním jedné z hlavních ulic souhlasí také zástupci z řad odborníků a historiků

Podporu ve změně nazvu ulice Plk. B. Petroviče starostovi vyslovil například ředitel nakladatelství Academia pan Jiří Padevět: „S přejmenováním ulice souhlasím, veřejnost by si měla konečně uvědomit, že v roce 1945 jsme byli, osvobozeni´ od nacismu stejně totalitním státem, jako bylo Německo, ne-li horším.“

Historik a správce Depozitáře a archivu Muzea města Dobříše PhDr. Jan Michl, Ph.D., dokonce poukazuje na zvláštní okolnosti současného pojmenování této ulice: „Můj osobní názor je takový, že ulice pojmenovaná po nikdy neexistujícím plukovníkovi Petrovičovi neprojevuje vděk vůči konkrétnímu člověku, ale spíše k pouhé vysněné legendě.“

Co by přejměnování ulice znamenalo pro její obyvatele a kdy budou zastupitelé o přejmenování rozhodovat? 

Pokud by zastupitelé města Dobříše návrh na přejmenovaní ulice schválili, změna adresy se dotkne celkem 64 domů a 295 osob.

Tito občane by pak museli navštívit městský úřad pro výměnu občanského průkazu, která se provádí zdarma. Změna by se týkala také registru vozidel. Obyvatelé této ulice byl tedy museli učinit ještě změnu v dokladech k vozidlu, kde je vyznačena adresa majitele a provozovatele vozidla. V cestovních pasech stejně jako v řidičských průkazech adresa trvalého pobytu uvedena není a výměna by tak nebyla potřeba.

O návrhu budou zastupitelé města Dobříš jednat už příští čtvrtek 28. dubna 2022.

Kdo byl plukovník B. Petrovič?

J. A. Kozlov byl od roku 1932 aktivní v orgánech sovětské tajné policie NKVD. V roce 1938 obdržel vyznamenaní sovětského Ministerstva vnitra „Čestný pracovník VČK-GPU“. Zkratka VČK-GPU znamená Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevoluci a sabotáží (tzv. Čeka) – Státní politická správa. Jako agent v utajení velel plukovník Bogun partyzánskému oddílu vysazenému v noci na 26. 3. 1945 u Dobříše. Podle historika PhDr. Pavla Žáčka byla jejich hlavním úkolem „likvidace protibolševické opozice a vytváření rozsáhlých agenturních sítí pro válečné využití“.

Proč bychom měli mít v Dobříši Oličovu ulici?

Profesor Miroslav Olič (1923 Zbraslav–2011 Dobříš) působil od roku 1953 na jedenáctileté škole v Dobříši jako učitel. V letech 1966–1984 byl ředitelem dobříšského gymnázia. Profesor Olič byl vůdčí osobností a autoritou nejen pro studenty, ale i pro pedagogy a široké okolí. V roce 2008 mu byla udělena Cena města Dobříše za celoživotní přinos v oblasti kultury a vzdělávání.  

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)