Dnes je sobota 4. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

V Dobříši děti diskutují se starostou a vyzkouší si i zastupitelstvo

přidáno: 20. 04. 2018

Dobříšský úřad v čele se starostou města a jeho tajemníkem se přibližuje dětem. Děti ze základních škol čekají besedy a diskuse, poznávání města i úřadu, školní volby a samotné dětské zastupitelstvo. Projekt „ÚŘAD OTEVŘENÝ DĚTEM“, který je organizován pod Efektivní správou Zdravého města a MA 21, se rozjel naplno už tento týden a pokračovat bude jednotlivými akcemi až do června 2018.

„Úřad otevřený dětem je nový projekt, který jsme se rozhodli realizovat v rámci Zdravého města Dobříš a MA 21 po domluvě s řediteli dobříšských základních škol. Našim cílem je dětem přiblížit samotné město Dobříš, chod jeho úřadu, politickou stránku vedení a zároveň jim dát možnost se setkat s některými zástupci města osobně a vyzkoušet si rozhodování v rámci opravdového dětského zastupitelstva,“ přibližuje celý projekt jeho tvůrkyně, zastupitelka Ing. Denisa Havlíčková.

O co v projektu ÚŘAD OTEVŘENÝ DĚTEM JDE?

Děti v Dobříši si v hodinách občanské výchovy už od začátku roku se svými učiteli povídají o městě, úřadu, politice a dalších tématech spojených s vedením města. Nyní se během dubna zúčastní připravených besed se starostou a tajemníkem, při kterých budou diskutovat o tom, co zajímá právě je. V květnu pak proběhnou návštěvy jednotlivých zastupitelů přímo ve třídách. Děti si budou moci samy vybrat, který ze zastupitelů či pracovníků úřadu za nimi přijde osobně. V rámci těchto setkání budou probírané i problémy našeho města, které trápí přímo děti. V červnu se celý projekt uzavře tzv. dětskými volbami a samotným zastupitelstvem. Na 1. a 2. ZŠ Dobříš pomůže úřad zorganizovat volby, kterých se účastní i zástupci z vedení města a z kterých vyjde 21 zastupitelů. Právě oni si pak 22. června 2018 vyzkouší zastupitelstvo doslova na vlastní kůži. Ostatní žáci vybraných tříd jim sehrají veřejnost a rozhodovat se bude o méně či více závažných tématech.

Na první besedě se fotila selfie se starostou

Ve čtvrtek 19. dubna se v dopoledních hodinách prvně sešly děti sedmých ročníků z 1. ZŠ Dobříš v Kulturním domě se starostou a tajemníkem města Dobříš. V úvodní prezentaci jim starosta Mgr. Stanislav Vacek představil město Dobříš, jeho historii, současnost, a zmínil i několik zajímavých faktů. Ve druhé časti si vzal slovo tajemník Bc. Radek Řechka, který s dětmi mluvil o fungování úřadu jako takového a představil dětem jednotlivé odbory, budovy i služby úřadu. Největší zájem děti projevily o administrativu spojenou s osobními doklady a matrikou, kterou jim přiblížila vedoucí oddělení vnitřních věcí Městského úřadu Dobříš Šárka Krůtová. Poslední část besedy si vzala slovo zastupitelka Ing. Denisa Havlíčková, která dětem představila Zdravé město Dobříš a MA 21, akce, které se pod touto hlavičkou ve městě konají a zahájila s dětmi diskusi, ve které si stanovily svých 10 největších problémů.

Na konci prvního setkání děti hlasovaly, který z daných problémů je ten nejpalčivější a měly možnost vyfotit se s panem starostou. Některé z nich s radostí využily nejen jedinečné možnosti udělat si s panem starostou selfie, ale zeptat se ho přímo na některé věci, které je zajímají.

Z tohoto setkání tak vyšel například nápad zřídit ve městě MHD pro svoz žáků do škol, výstavba jump parku nebo bazénu. Co přinesou další setkání, debaty přímo ve třídách a nakonec samotné zastupitelstvo, na to se můžeme těšit už nyní.

autor článku: Redakce DA