Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Tvoříme Dobříš 2022: Návrhy na nové projekty můžete podávat už jen pár dní

přidáno: 06. 01. 2022

Město Dobříš v letošním roce realizuje již 4. ročník participativního rozpočtování s názvem Tvoříme Dobříš. Pro rok 2022 se bude vybírat z návrhů, pro jejichž realizaci je z rozpočtu města vyčleněna částka 250 000 Kč.

Lidé z Dobříše nebo lidé se vztahem k Dobříši mohou posílat své návrhy až do 15. ledna 2022 přes jednoduchý online formulář na webové stránce participativního rozpočtu: www.tvorime.dobris.cz/tvorime-dobris-2022/navrhy

„Do tohoto ročníku participativního rozpočtu lze navrhovat projekty s cenou realizace maximálně do 125 000 Kč. Ve 4. ročníku tedy budeme realizovat minimálně 2 projekty, které se umístí na prvních místech v hlasování obyvatel, případně další do vyčerpání celkové částky,“ upřesňuje zastupitel a koordinátor Tvoříme Dobříš Miroslav Sochor.

Pravidla podávání návrhů:

  • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let se vztahem k Dobříši. Nemusí se jednat o osobu s trvalým bydlištěm ve městě.
  • Navrhovatel může podat jeden návrh.
  • Postoupení návrhu do další fáze je podmíněno osobní prezentací návrhu (buďto navrhovatelem či jeho zástupcem) na jednom z veřejných setkání. Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu, u kterých je žádoucí aktivní komunikace s veřejností a u nichž se předpokládá aktivní spolupráce s úřadem.
  • Návrh musí obsahovat následující informace:Název, Popis návrhu projektu, Veřejný přínos, Lokalizace (nebo formulaci o jeho nevázanosti na místo), Fotodokumentace současného stavu, Předpokládaná finanční náročnost, Volitelně situační nákres, Kontakt na navrhovatele.

Požadavky na návrh projektu:

  • Návrh musí být veřejně prospěšný.
  • Návrh má primárně řešit úpravy veřejných prostor.
  • Město musí mít kompetenci návrh realizovat.
  • Pozemek pod uvažovaným projektem musí být ve vlastnictví a na území města.
  • Odhadovaný rozpočet kompletní realizace je omezen celkovou částkou 250.000 Kč. Do hlasování budou přijaty pouze návrhy s cenou realizace do 125.000 Kč na jeden projekt.
  • Projekt nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

První návrh s názvem „Inline ovál U Ovčína“ popisuje možnou revitalizaci stávající plochy U Ovčína. Vzniknout by zde podle navrhovatele mohl prostor pro inline bruslení hlavně menších dětí, dopravní hřiště s posezením pro rodiče.

Jak bude vybírán vítězný návrh?

Návrhy jednotlivých projektů jsou průběžně analyzovány. U každého podporovaného návrhu musí být totiž nejdříve městem prověřena zejména jeho proveditelnost. Po schválení návrhu je jeho autor vyrozuměn o zařazení konkrétního návrhu do hlasování.

Následné veřejné online hlasování je prioritně určeno pro občany města, kteří v Dobříši žijí, pracují, studují nebo tráví pravidelně svůj volný čas, tak aby se jednalo o skutečnou podporu místní komunity.

Na základě získaných hlasů bude poté sestaven výsledný žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování. Automaticky pak budou realizovány návrhy, které získají nejvyšší počet hlasů.

Více informací, pravidla a aktuální návrhy naleznete na webových stránkách: www.tvorime.dobris.cz.

Tým koordinátorů ve složení: Šárka Krůtová (pracovnice MěÚ Dobříš), Miroslav Sochor (zastupitel), Pavel Svoboda (starosta) vás vyzývají: „Pojďte s námi tvořit z Dobříše ještě lepší místo pro život!“

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)