Dnes je středa 5. srpen, svátek má Oldřiška,
je Světový den boje za zákaz jaderných zbraní.

Z našeho města

Setkání obcí ORP Dobříš s vedením Středočeského kraje

přidáno: 01. 03. 2016

Ve středu 24. února 2016 se konalo ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši setkání obcí ORP Dobříš s vedením Středočeského kraje. Na úvod hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera krátce pohovořil o jednotlivých bodech programu. Zaměřila se mimo jiné na problém sucha, granty, kotlíkové dotace, dopravu a CHKO Brdy. Poté všechny přítomné přivítal místostarosta města Dobříše MUDr. Stanislav Holobrada.

Prvním vystupujícím na setkání obcí byl Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS a obrany, který pohovořil na téma připravenost kraje na řešení mimořádných událostí s důrazem na webový portál krizového řízení Středočeského kraje.

Dále jednotliví vedoucí krajských odborů starostům přednesli čerstvé zprávy z úřadu. Diskutovaná témata byla z oblasti dopravy, opravy silnic, školství, sociálních věcí a životního prostředí. Na vyžádání obcí v působnosti ORP se s Dr. Ing. Marcelou Burešovou – vedoucí oddělení vodního hospodářství – Odbor životního prostředí a zemědělství, řešil problém obnovy vodovodů, kanalizací a zadržování vody v krajině. Na závěr vystoupila Ing. Helena Štveráková – referent památkové péče – Odbor kultury a památkové péče a s přítomnými diskutovala o ochraně kulturních a památkově chráněných objektech.

Po skončení přednášek odborníků se konala diskuse s představiteli vedení kraje a zástupci obcí. Celou akci moderovala Ing. Nicole Mertinová, tisková mluvčí KÚSČK.

autor článku: Nikol Sevaldová, propagace města Dobříš