Dnes je středa 5. srpen, svátek má Oldřiška,
je Světový den boje za zákaz jaderných zbraní.

Z našeho města

Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši

přidáno: 25. 01. 2017

V Kulturním středisku Dobříš se konalo ve čtvrtek 19. ledna 2017 veřejné setkání na téma „Projekt revitalizace městské zeleně v Dobříši“. Jak proběhlo, co přineslo a proč se k tomuto tématu bude konat další projednání?

Tzv. kulatý stůl byl organizován pod záštitou Místní agendy 21, která má za jeden ze svých hlavních cílů zapojit veřejnost do dění v městě. Od 18:00 hod zde byla pro veřejnost připravena prezentace a následná řízená diskuze mezi zpracovatelkou projektu, zástupci vedení Města Dobříš, odbornou veřejností a občany. Lednové téma se týkalo městské zeleně a její obnovy v celkem 14 lokalitách v centru města.

Během večera, který navštívili odborníci i veřejnost, proběhla diskuze k citlivému tématu, týkajícího se stromů, keřů a další zeleně ve městě Dobříš. Projektantka Monika Součková seznámila přítomné s navrhovanými obměnami stávající zeleně a možnostmi jejich náhrady. Diskuze pak také přinesla dotazy týkající se kácení topolů, dosadby ovocných či jehličnatých stromů, náhrady keřů či další péče o veřejnou zeleň.

Jelikož občané vyjádřili na tomto setkání svůj zájem o tomto tématu dále diskutovat a k projektu se konkrétněji vyjádřit, dalo nyní Město Dobříš veřejnosti možnost jejich případné připomínky a dotazy zasílat do 31. ledna 2017 na e-mail: sekretariat@mestodobris.cz. Následně se k tomuto projektu uskuteční další veřejné projednání, jehož termín je stanoven na pondělí 13. února 2017 od 18.00 hod v Kulturním středisku Dobříš.

autor článku: redakce DA