Dnes je pátek 3. duben, svátek má Richard,
je Mezinárodní den spodního prádla.

Z našeho města

Peníze z Grantového fondu města Dobříš na rok 2020 jsou rozdány

přidáno: 20. 02. 2020

Každoročně město Dobříš přiděluje peníze z Grantového fondu sportovním spolkům, kulturním organizacím, pořadatelům akcí a dalším žadatelům. Letos komise rozdělila více jak 3 700 000 Kč. Kdo a kolik dostal?

Grantová komise pro letošní rok zasedala ve složení: Bc. Dagmar Mášová (1. místostarosta), Ing. Andrea Bálková, Bc. Helena Housková, Ing. Hana Jará, Ing. Karel Košek, Mgr. Petra Neubergerová, Lukáš Novotný, Zdeněk Pozděna, RNDr. Jan Vozáb.

Kdo dostane příspěvek do 50 000 Kč?

A. Program č. 1 - jednoroční grant na činnost pro sportovní nebo tělovýchovné organizace a organizace provozující volnočasové aktivity

 • Klub důchodců Dobříš, z. s. - grant ve výši 35.574,00 Kč
 • Český kynologický svaz ZKO Dobříš - grant ve výši 28.586,25 Kč
 • Sdružení Dej mi šanci - grant ve výši 27.587,64 Kč
 • Provas Dobříš, spolek - grant ve výši 38.419,92 Kč
 • Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL - grant ve výši 7.826,28 Kč
 • Římskokatolická farnost Dobříš - grant ve výši 35.065,80 Kč
 • Sportovní akademie Dobříš - grant ve výši 46.253,19 Kč
 • Školní sportovní klub při 2. ZŠ Dobříš - grant ve výši 11.908,69 Kč
 • Psí a kočičí záležitost - grant ve výši 25.155,90 Kč
 • Proxima sociale, o. p. s. - grant ve výši 23.536,44 Kč
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši - grant ve výši 25.985,96 Kč
 • Modeláři Dobříš, z. s. - grant ve výši 13.552,00 Kč
 • Pesoklub Dobříš - grant ve výši 38.115,00 Kč

B. Program č. 2 – jednoroční grant na činnost pro kulturní a umělecké organizace

 • Kulturní spolek žen Dobříše, o. s. - grant ve výši 30.000,00 Kč
 • Dobříšsko aktuálně, z. s. - grant ve výši 12.705,00 Kč
 • Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů, z. s. - grant ve výši 25.410,00 Kč
 • Okrašlovací spolek města Dobříše - grant ve výši 12.383,14 Kč

C. Program č. 3 - jednoroční grant na jednotlivé projekty (akce) realizované ve městě Dobříši

 • Dvořákovo Příbramsko, z. ú. - grant ve výši 8.893,50 Kč
 • OK Dobříš, z. s. - grant ve výši 26.680,50 Kč
 • Spolek E-Plus - grant ve výši 4.473,20 Kč
 • DUANE, s. r. o. - grant ve výši 30.255,69 Kč
 • Český kynologický svaz - grant ve výši 4.235,00 Kč
 • Rodinné centrum Dobříšek - grant ve výši 22.885,94 Kč
 • D Fight, z. s. - grant ve výši 42.350,00 Kč
 • Sportovní akademie Dobříš, z. s. - grant ve výši 9.147,60 Kč
 • Sportovní klub Vlaška – Dobříš, z. s. - grant ve výši 35.574,00 Kč
 • SK DNF, z. s. - grant ve výši 4.235,00 Kč
 • Modeláři Dobříš, z. s. - grant ve výši 8.470,00 Kč
 • TenisCentrum Dobříš, z. s. - grant ve výši 23.478,84 Kč
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši - grant ve výši 26.257,00 Kč

D. Program č. 4 - jednoroční grant na podporu činnosti pro jednotlivce

 • Ing. xxx xxx xxx - grant ve výši 38.962,00 Kč
 • xx xxx xxx - grant ve výši 38.115,00 Kč
 • Mgr. xxx xxx xxx - grant ve výši 23.716,00 Kč
 • xxx xxx xxx - grant ve výši 17.787,00 Kč

E. Program č. 5 – jednoroční grant na podporu činnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a péče dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách

 • Linka bezpečí - grant ve výši 12.705,00 Kč

Finanční příspěvky pro žadatele schválila Rada města na svém zasedání 11. února 2020.

Zároveň projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací pro žadatele nad 50 000 Kč. 

S kým je doporučeno uzavřít veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace převyšující částku 50 000 Kč?

A. Program č. 1 - jednoroční grant na činnost pro sportovní nebo tělovýchovné organizace a organizace provozující volnočasové aktivity

 • Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z. s. - grant ve výši 146.132,91 Kč
 • MFK (Městský fotbalový klub) - grant ve výši 575.960,00 Kč
 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dobříš - grant ve výši 60.143,18 Kč
 • Klub volejbalu Dobříš - grant ve výši 55.095,49 Kč
 • Rodinné centrum Dobříšek, z. s. - grant ve výši 148.863,21 Kč
 • Děti bez mobilu, nadační fond - grant ve výši 61.195,75 Kč
 • Tělocvičná jednota Sokol Dobříš - grant ve výši 247.832,20 Kč
 • Gymnastika Dobříš, z. s. - grant ve výši 237.008,26 Kč
 • TenisCentrum Dobříš, z. s. - grant ve výši 162.632,47 Kč
 • Orel jednota Dobříš - grant ve výši 142.770,32 Kč
 • OK Dobříš, z. s. - grant ve výši 114.345,00 Kč

B. Program č. 2 – jednoroční grant na činnost pro kulturní a umělecké organizace

 • Dobříšský divadelní spolek KRUH, z. s. - grant ve výši 50.820,00 Kč
 • Muzejní spolek Dobříšska, z. s. - grant ve výši 84.700,00 Kč

C. Program č. 3 - jednoroční grant na jednotlivé projekty (akce) realizované ve městě Dobříši

 • CACIT, z. s. - grant ve výši 63.525,00 Kč
 • Český svaz chovatelů, z. s. - grant ve výši 53.361,00 Kč
 • Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši - grant ve výši 50.692,95 Kč

D. Program č. 5 – jednoroční grant na podporu činnosti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a péče dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách

 • Charita Starý Knín - grant ve výši 338.800,00 Kč
 • Stéblo, z. s. - grant ve výši 211.495,90 Kč

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)