Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Dobříš má v plánu do konce roku opravit další ulice za 12 milionů Kč

přidáno: 16. 09. 2020

V průběhu letních měsíců se ve městě realizovaly stavební práce na vytipovaných místních komunikacích, které volaly už delší dobu po své rekonstrukci. Stav oprav kontroloval za vedení města místostarosta Tomáš Vokurka a zároveň upřesnil, které další ulice se letos ve městě budou opravovat.

Hotovo - ulice U Slovanky

V srpnu se realizovala kompletní rekonstrukce ulice U Slovanky (od restaurace Slovanka směrem k Žižkově ulici), kde proběhlo opět vše velmi hladce, dle harmonogramu a bez nutnosti tzv. víceprací.

Hotovo - ulice Mládeže

V červenci byla opravena horní část ulice Mládeže (křížení s ulicí Boženy Němcové u prodejny Kraken shop cyklo), která proběhla přesně podle plánu. Rekonstrukce její spodní části se nyní připravuje.

„V ulici Mládeže šla celá rekonstrukce docela hladce a práce tady probíhaly podle naplánovaného harmonogramu. Aktuálně je uzavřena veřejná zakázka na spodní část ulice Mládeže. Konkrétně se jedná o místo, kde máme křížení s ulicí Žižkova. Je vybrán dodavatel, počítáme s předáním stavby do konce září a s realizací v průběhu října a začátku listopadu letošního roku,“ upřesňuje za vedení města Tomáš Vokurka.

Probíhající rekonstrukce - ulice Jeřábová

V červnu byla zahájena rekonstrukce ulice Jeřábová (lokalita Větrník), kde běží souběžně s opravou vozovky také úpravy chodníků a parkovacích míst před obytnými domy. Tato rekonstrukce zahrnuje i okolí 5. MŠ Dobříš.

Průběh prací popisuje místostarosta města Dobříše: „V této lokalitě se nám objevily komplikace v podobě nevhodné skladby podloží pod vozovkou. Zjistilo se totiž, že na místě je dokonce ještě původní skladba povrchu z cirka 70. let. Podloží jsme museli sanovat, resp. nově postavit dle stávajících technických norem. Stavba se nám tak prodloužila o cca jeden měsíc.“

Definitivní ukončení stavebních prací je tady naplánováno na druhou polovinu září.

Jaké další ulice se brzy dočkají opravy?

První týden v září město Dobříš vysoutěžilo kompletní opravy dalších třech ulic, a to:

  • U Slávie (cca 6,5 mil. Kč, ukončení realizace do začátku prosince 2020)
  • Horymírova (1,8 mil. Kč, ukončení realizace začátek listopadu 2020)
  • Jiráskova (3,7 mil. Kč, ukončení realizace do začátku prosince 2020)

„V průběhu podzimních měsíců se ještě chystáme opravit některé menší lokality, ve kterých probíhala a je hotová oprava vodohospodářské infrastruktury. Jedná se např. o Dukelské náměstí u napojení Jáchymovské, ulici 28. října, atd., na říjen jsou také naplánovány opravy výtluků,“ dodává místostarosta města Dobříš Tomáš Vokurka.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)