Dnes je pátek 1. prosinec, svátek má Iva,
je Světový den AIDS.

hudební festival Dobříš

Názor většiny obyvatel a výsledek referenda bude vedení Dobříše respektovat

přidáno: 16. 01. 2023

V rámci prvního kola přímé volby prezidenta 13. a 14. ledna 2023 proběhlo v Dobříši také první místní referendum týkající se budoucí zástavby města. Více než 54 % občanů města oprávněných v referendu hlasovat odpovídalo dohromady na tři otázky. Lidé si tak demokraticky zvolili omezení výstavby a zachování menšího města do 10 000 obyvatel.

V Dobříši lidé v rámci referenda hlasovali v celkem šesti okrscích. Z celkového počtu 9 000 obyvatel města bylo přitom oprávněných v referendu hlasovat 6 784. Z nich si hlasovací lístky vzalo 3 688 osob. Odevzdáno pak bylo 3 647.

Podle zákona přichází místní referendum v platnost, pokud se ho účastní alespoň 35 % hlasujících zapsaných v seznamech oprávněných osob. Z výše uvedeného nám vyplívá, že v Dobříši se referenda účastnilo 54,36 % oprávněných osob k hlasování a první místní referendum města je tak zcela platné.

V jednotlivých otázkách lidé hlasovali ve valné většině 3x ano, což v konečném výsledku velmi zjednodušeně řečeno znamená, že Zastupitelstvo města Dobříše bude muset:

  • Schválit změnu územního plánu, ze kterého vyjme zastavitelné plochy pozemků ve vlastnictví města.
  • Zachovat stanovené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že z obytných ploch by neměla být zahajována výstavba v dalších lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší změně územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto rozumí nejméně 85 %.
  • Schválit územní plán města Dobříše i jeho změny, tak aby bylo vyloučeno rozšíření možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v daných lokalitách.

Starosta města Dobříše Pavel Svoboda k výsledkům hlasování v referendu dnes řekl:Děkuji všem, kteří vyjádřili svůj názor. Rozhodnutí občanů respektuji a doufám, že tímto končí více než dva roky trvající debaty a rozepře o dalším územním rozvoji města. Nyní se téma územního rozvoje vrátí zpět k zastupitelům.“

Právě zastupitelé města by podle slov starosty měli na svém nejbližším zasedání, které se bude konat v únoru, vyhodnotit výsledek referenda a rozhodnout, jak jej překlopí do textu změny č. 3 územního plánu.

„Toto zadání pak dostane pověřený architekt, aby dokumenty k připravované změně upravil podle nového zadání od zastupitelů,“ dodává starosta města Dobříše.

Za účast při hlasování v referendu za jeho přípravný výbor děkuje veřejnosti také paní Helena Kahounová: „Děkujeme všem spoluobčanům a sousedům, kteří se referenda zúčastnili, ať již hlasovali jakkoliv. Už jen to, že referendum proběhlo, je důležité a slogan NAŠE MĚSTO – NAŠE VOLBA došel naplnění. Máme velikou radost, že občané Dobříše pozitivně hlasovali – pro omezení zástavby Brodců, pro další postupnou výstavbu ve vymezených lokalitách a pro zachování okolní krajiny. Dobříš je krásné město s krásnou okolní přírodou a žijí v něm skvělí lidé. Dali městu Dobříš jistotu, že ji nepohltí developerská zástavba, jako se to již stalo mnoha obcím a městům kolem Prahy.“

Výsledky hlasování v jednotlivých otázkách místního referenda v Dobříši naleznete ZDE

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)