Dnes je sobota 25. červen, svátek má Ivan.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Město Dobříš bude mít nové přírodní hřiště a opraví schody do rybníka Papež

přidáno: 08. 04. 2021

Město Dobříš ukončilo veřejné hlasování mezi letošními návrhy participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš a vyhlásilo vítěze. Tentokrát byla na realizaci hned dvou projektů vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 200 000 Kč.

Už v prosinci 2020 spustilo město Dobříš 3. ročník participativního rozpočtování s názvem Tvoříme Dobříš. Lidé mohli nejprve podávat své návrhy na zlepšení života ve městě a přicházet s nejrůznějšími nápady. „Do tohoto ročníku participativního rozpočtu bylo možné navrhovat projekty s cenou realizace maximálně do 100 000 Kč,“ upřesnil zastupitel a koordinátor Tvoříme Dobříš Miroslav Sochor. Navrhovaný projekt mohla podat osoba starší 15 let a nesměl propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či politického charakteru. O zařazení konkrétního návrhu do veřejného hlasování nakonec rozhodla odborná komise. Z celkem sedmnácti návrhů bylo vybráno osm projektů, které jejich autoři představili veřejnosti formou on-line prezentace po které následovalo anonymní a tajné hlasování.

Hlasující udělili v letošním ročníku Tvoříme Dobříš celkem 1555 hlasů

Veřejnost mohla hlasovat prostřednictvím webových stránek www.tvorime.dobris.cz od 3. března do 4. dubna 2021. U každého návrhu byl připraven validační protokol i prezentace navrhovatele. Pravidla hlasování letos navíc umožňovala vybrat a hlasovat pro více projektů a zároveň zde byla možnost udělit i jeden negativní hlas pro návrh, o kterém si hlasující myslel, že by neměl být vůbec realizován. Každý hlasující měl k dispozici 3 plusové a 1 mínusový hlas. Celkem se zapojilo letos 500 hlasujících, kteří rozdali dohromady 1555 hlasů.

Výsledky Tvoříme Dobříš 2021

Z participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2021 budou letos financovány hned dva vítězné projekty.

Na prvním místě s celkem 179 hlasy se umístil návrh s názvem „Revitalizace zeleně a nové přírodně blízké herní prvky - dětské hřiště Větrník“, který podala paní Šárka Heřmánková. Druhé místo obsadil návrh s názvem „Úprava schodů do rybníka Papež“ s celkem 172 hlasy, který navrhli Hanka a Petr Dudíkovi.

„Jsem rád, že se hlasování zúčastnilo úžasných 500 hlasujících tedy více než v loňském roce. Pro každý z vítězných projektů hlasovalo cca 40 % všech zúčastněných. Nyní budeme s oběma navrhovateli jednat o realizaci jejich vítězných projektů. Zároveň bych chtěl poděkovat i navrhovatelům, jejichž návrhy nezvítězily za to, že pomáhají Tvořit Dobříš. Už nyní můžeme všichni přemýšlet, jaký projekt navrhnout pro rok 2022,“ říká k výsledkům Tvoříme Dobříš 2021 radní a zastupitel města Dobříš Miroslav Sochor.

V participativním rozpočtu Tvoříme Dobříš pak nejvíce pozitivních ale bohužel také negativních hlasů (celkem 156) získal návrh „Veřejné griloviště u rybníka Papež“ od paní Michálkové. Za ním se s celkovým počtem 143 hlasů umístil návrh „Veřejně dostupný defibrilátor na rohu sportovní haly pro záchranu životů a zdraví“. Ostatní návrhy pak získaly méně jak 100 hlasů.

Finální pořadí návrhů Tvoříme Dobříš 2021

 • Revitalizace zeleně a nové přírodně blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník

(36 % - 179 hlasů)

 • Úprava schodů do rybníka Papež

(34 % - 172 hlasů)

 • Veřejné griloviště u rybníka Papež

(31 % - 156 hlasů)

 • Veřejně dostupný defibrilátor na rohu sportovní haly pro záchranu životů a zdraví

(29 % - 143 hlasů)

 • Nezbytné osvětlení v obydlené oblasti

(19 % - 96 hlasů)

 • Rozšíření venkovního sportoviště u sportovní haly

(17 % - 86 hlasů)

 • Dobříš na kole - stojany na kolo

(15 % - 77 hlasů)

 • Obnova morového sloupu/památníku sv. Tekly

(10 % - 52 hlasů)

Tvoříme Dobříš 2021 řídil tým koordinátorů ve složení:

 • koordinátorka Šárka Krůtová,

 • starosta Pavel Svoboda, 

 • zastupitel Miroslav Sochor. 

Co už se díky Tvoříme Dobříš povedlo?

V roce 2019 se vítězem tohoto participativního rozpočtování stal návrh „Venkovní posilovna v Lipkách“ v hodnotě 100 000 Kč.

V roce 2020 vyhrál veřejné hlasování návrh na vybudování chodníku v údolí Trnovského potoka. Tento projekt však nemohl být realizován na předjednaném pozemku z důvodu ochrany přírody. Následně tak začalo řešení návrhu „Dobudování dětského hřiště na Větrníku“, který se umístil na 2. místě. Návrh, ve kterém bylo původně zamýšleno dobudovat dětské hřiště, podala do soutěže paní Kocourková. Realizace v podobě doplnění herních prvků pro děti a dalšího doplňujícího vybavení proběhne do konce dubna letošního roku. Dětské hřiště v lokalitě Větrník bude doplněno o sestavu dětských houpaček, kolotoč, pružinové houpačky, balanční lanový mostek, pískoviště pro menší i větší děti, lavičky a odpadkový koš.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)