Dnes je úterý 19. říjen, svátek má Michaela.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Město Dobříš nabízí prostor proluky u hotelu Heinz k pronájmu stánkařům

přidáno: 11. 03. 2021

Proluka v centru Dobříše by se už brzy mohla změnit v příjemné místo s možností nákupu a možná i posezení.

Na základě rozhodnutí rady města vyhlásilo 10. března město Dobříš záměr prostor proluky u hotelu Heinz pronajmout k účelům stánkového prodeje nebo například mobilního občerstvení.

Místo, které se současnému vedení povedlo po několika letech zprůchodnit, a hlavně zbavit betonových panelů, by se tak v nejbližší době mohlo změnit k nepoznání. Proluka by mohla nyní sloužit jako prostor pro 2-3 stánky nebo jiné mobilní služby a zároveň jako místo pro příjemné posezení v centru města. Účelem podnájmu pozemků v místě proluky má být zajištění dlouhodobého využití tohoto prostoru pro rozšíření nabídky služeb pro obyvatele a návštěvníky města.

Jak by mohlo místo vypadat navrhl pro vedení Dobříše velmi pěkně v grafické vizualizaci Michal Kočí.

„Teď je sice dění ve veřejném prostoru zkreslené nouzovým stavem, veřím však, že jednou omezení skončí. Pak se i na Dobříši chceme vrátit k normálnímu životu. A k tomu patří i veřejná prostranství plná života a pestrých služeb. Řada občanů by měla zájem o možnost venku posedět, něco malého sníst či dát si kafe. Ozvala se ZUŠ, že by v místě rádi využili malé venkovní podium pro příležitostné koncerty žáků. Obracejí se na nás zájemci, kteří by v proluce chtěli mít svůj prodejní stánek. Těším se, že bude z čeho vybírat a prostor skutečně obživne,“ řekl k vyhlášenému záměru starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Město je na základě nájemní smlouvy oprávněným uživatelem těchto pozemků od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023. Po celou tuto dobu je také oprávněno pronajímat prostor proluky nebo část pozemků jiné osobě.

Celkem je k dispozici přes 520 m2, které by měly sloužit pro 2-3 prodejní místa. Konečná cena bude nájemci stanovena podle využité plochy m2 a nabídkové ceny.

Předpokládané využití

  • Prodej ovoce/zeleniny
  • Prodej nápojů a občerstvení
  • Zahradní restaurace
  • Případně jiné (uveďte ve formuláři)

Hodnotící kritéria

Město Dobříš obdržené nabídky vyhodnotí na základě souladu s očekávaným přínosem pro obyvatele města včetně zlepšení estetiky uvedeného prostoru a nabízené ceny za m2. Zároveň si město vyhrazuje právo samostatně rozhodnout, se kterým poskytovatelem uzavře smlouvu a jak případná prodejní místa na ploše umístí.

Máte o pronájem prodejního místa v proluce zájem?

Jeden zájemce může vedení města zaslat dokonce i více nabídek. Termín pro jejich podání je nejpozději do 30. března 2021 do 15:00 hod.

Nabídky mohou zájemci zasílat:

  • elektronicky na adresu: pucova@mestodobris.cz,
  • případně poštou či osobně na adresu: Městský úřad Dobříš, Oddělení tajemníka, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.

Obálku nezapomeňte označit heslem: „Pronájem proluky“.

Více informací a potřebné formuláře k podání nabídky (přihláška a prohlášení účastníka) naleznete na webových stránkách města

Předpokládaný termín vyhodnocení je stanoven na 6. dubna 2021.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)