Dnes je sobota 4. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Marek Vávra rezignuje na post radního města Dobříše

přidáno: 01. 09. 2017

Ve středu ráno obdržel starosta města Dobříš Mgr. Stanislav Vacek na svůj stůl rezignaci radního Ing. Marka Vávry. Důvody jeho odstoupení si můžete sami přečíst v jeho osobním vyjádření, které vám nyní exkluzivně přinášíme ve zcela nezkrácené ani nijak upravované verzi.

Dopis Ing. Marka Vávry starostovi města Dobříš s odůvodněním rezignace

Vážený pane starosto,

Předkládám Ti dobrovolnou rezignaci na funkce: radního města Dobříše, člena komise pro ekologii a člena (i předsedy) komise pro školství a spolkovou činnost k 31.8.2017. Zároveň ukončuji jakékoliv aktivity ve vztahu k investičním či jiným akcím města a aktivity ve vztahu nakládání s odpady města Dobříše a ve Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko ke stejnému datu.

Myslím, že se nám společně podařilo zkusit rozhýbat několik oblastí městských aktivit, některé úspěšně:

 • Sport – znovu zprovoznění zimního stadionu, úspěšné získání dotace na změnu technologie na zimním stadionu, studie na rekonstrukci sportovní haly, 1. etapu rekonstrukce sportovní haly, projektové práce na zateplení sportovní haly s respektováním pozdějšího možného využití, projektové práce na vstupním vestibulu sportovní haly a přístavbě gymnastického sálu),
 • Životní prostředí – modernizace sběrného dvora

některé neúspěšné:

 • Životní prostředí – revitalizace městské zeleně, kdy projekt ztroskotal mj. na neochotě podílet se na chvilkově nepopulárních krocích. Myslím, že v některých případech se již perspektivní stromy potichu kácí, v dalších případech (perspektivní aleje topolů u sportovní haly a další) k tomu město přistoupí doufám dříve, než dojde k tragédii. Všichni chtějí (včetně úředníků) chránit jakoukoliv větvičku, ale nevadí jim, že na Mírovém náměstí jsou vysazené (za jejich přispění) zcela jiné kultivary akátů (dvojnásobná výška koruny, dvojnásobný obvod koruny), že jsou ve Školní ulici vysázeny podřadné kultivary lip.

 • Péče o městskou zeleň – změna přístupu městské společnosti vůči městu a jeho občanům, město před pěti lety zaplatilo za tzv. sekání trávy max. 3 miliony Kč, dnešní návrh včetně navýšení cen za tzv. sekání je cca 6 až 7 milionů Kč, přestože roční zisk se nezvýšil nijak významně za toto období

 • přechod nakládání s odpady do společných aktivit dobrovolného svazku obcí

 

 1. Do dnešního dne jsem neobdržel ze strany současného provozovatele služby – DOKAS Dobříš s.r.o. nic víc než to, co je uvedeno v příloze č.1, tj. vyčíslení ztráty pro DOKAS (cca 550 tis. Kč/rok) ještě při cenách, které neobsahují režii.

 2. Po urgenci z mé strany došlo pouze k přeskupení politických sil na Dobříši, kdy část tzv. koalice se postavila za jednatele DOKASu a zablokovala jakékoliv aktivity směřující k přechodu činností na nový subjekt (předpokládám, že je pouhá fáma, že výměnou „podržení“ ve funkci bude zadána práce ze strany DOKASu bratrovi radního /Jiří Holobrada/  (myslím a doufám, že je to jenom pomluva)

 3. Jednatel dnes tvrdí, že nakládání s odpady je nerentabilní při takovémto svazku (pravděpodobně bude nabízet regionální spolupráci s firmou SVZ).

 

 • Změna financování sportovních zařízení ve městě Dobříši. Jen pro úplnost: kdysi někdo vymyslel, že sportovní zařízení (sportovní hala, zimní stadion, ubytovna) bude provozována na základě nájemní smlouvy a že za ztrátovost provozu bude město doplácet fixní (určitou) částku, tj. cca 1,5 milionu Kč ročně (Vacek, Vávra). Po zralé úvaze bylo pak přistoupeno ke změnám: výpověď nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o správě (Melša, Marvanová, Bláha). Posléze bylo finančním výborem (Karásek, Hadžega) doporučeno tzv. alokovat režii. Výsledkem je, že ztráta, neboli náklady na sportovní zařízení (bez provozu zimního stadionu) činily cca 3 miliony Kč ročně. Mojí snahou bylo dosáhnout razantního snížení provozních nákladů na sportovky a převedení těchto peněz na investice nebo na přímou podporu sportovců (asi nejde v první řadě o peníze).

 • Změna financování služeb městských společností vůči městu

 

Závěr:

 • To, co bylo úspěšně započato (sportovky) asi dobře dopadne.

 • Projekt na revitalizaci zeleně bude sloužit jako podklad pro postupnou obměnu městské zeleně.

 • Svazek obcí – to je otázka pro některého pověřeného radního.

 • DOKAS – to je otázka pro pověřenou radní.

 • Moje další fungování s a mezi lidmi, kteří neplní alespoň někdy slovo, nemá smysl ani pro mě, ani pro ně a ani pro město.

 

Zdravím a přeji hodně úspěchů

 

Hlavní důvod proč odcházíte, jste uvedl v poslední větě Vašeho dopisu, ale prozradíte nám, co nebo kdo byl tou pomyslnou poslední kapkou pro Vaše rozhodnutí?

Myslím, že se projeví sami, kvůli kterým odcházím. 

Zůstanete do konce volebního období alespoň jako zastupitel a čemu se chcete případně v této funkci ještě věnovat? Budete kandidovat i v příštích komunálních volbách nebo s politikou zcela končíte?

Nevím.

Navrhujete vedení města a zastupitelstvu někoho na své místo radního nebo víte o někom, kdo po Vás nastoupí?

Myslím, že by se mělo jednat podle dohody "partnerských" politických subjektů, takže další člen našeho bloku STAN, předpokládám, že JUDr. Jaroslav Musil. 

autor článku: redakce DA a Ing. Marek Vávra