Dnes je sobota 4. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Bude o využití bývalého kina vypsáno místní referendum?

přidáno: 06. 06. 2017

Včera v podvečer proběhl ve velkém sále kulturního domu v pořadí již 3. kulatý stůl města Dobříš. Tentokrát se diskutovalo o možné budoucí výstavbě městské knihovny a komunitního centra. Dospěla veřejnost a přítomní radní a zastupitelé k nějakému konkrétnímu řešení? Budeme mít knihovnu s komunitním centrem v našem městě?

V úvodu setkání představil starosta města Dobříš Stanislav Vacek stručnou historii týkající se situace ohledně budovy bývalého kina. Chronologicky popsal jednotlivé kroky, které byly v rámci tohoto projektu činěny minulým i současným vedením města a požádal veřejnost o zapojení se do diskuse.

Následně moderátor debaty pan Roman Bradáč předal slovo architektu Zemenovi ze společnosti 4 DS, který představil, v současné době již téměř dokončený projekt „Spolkový dům“ ve stupni pro stavební povolení, který byl zpracován na základě požadavků spolků a zadání současného vedení města.

Projekt počítal se velkým kinosálem pro cca. 100-120 diváků se stupňovitým hledištěm, které by bylo možné pomocí servomotorů zasunout tak, aby vznikla velká rovná plocha, která po propojení se sousedním vestibulem bude představovat dostatečný prostor pro pořádání plesů či tanečních vystoupení.

 V přízemí se kromě kinosálu a vestibulu nacházela ještě kavárna pro 35-40 hostů. V prvním patře byly navrženy dva sály o kapacitě 40-60 míst, ve kterých mohou nezávisle na programu kinosálu probíhat např. rozličné spolkové programy.

Jak uvedl starosta města Stanislav Vacek, na základě usnesení zastupitelstva města Dobříš byl tento projekt ukončen dokončením prvního stupně projektové dokumentace (pro stavební povolení). Tímto „kulatým stolem“ jsou pak zahájeny práce na formulaci nového zadání pro využití bývalého kina, jehož nosnou činností má být knihovna, s tím, že dle prostorových možností objektu budou zbývající prostory využity pro činnost spolků.

Knihovna  chce pojmout 2/3 celého objektu bývalého kina

Následně dostala slovo ředitelka knihovny paní Pechová, která představila současnou činnost knihovny a další směry jejího očekávaného rozvoje. V dopoledních hodinách klade knihovna důraz především na pořady pro organizované návštěvy dětí ze základních a mateřských škol, v odpoledním čase pak kromě výpůjční doby v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti na pořádání deskových her či kroužku šachu nebo cvičení jógy. Ředitelku knihovny následně doplnila knihovnice paní Bodorová, která v přehledné tabulce promítnuté na projektoru porovnala stávající čistou užitnou plochu knihovny ve sportovní hale (490m2) s novým požadavkem na prostory v objektu bývalého kina (650 m2).  Jak doplnil architekt Zemen, po započtení nutného zázemí (chodby, schodiště, toalety), bude v reálu představovat nový požadavek knihovny odhadem 900 m2, z celkových 1.400 m2, kterými budoucí objekt bude disponovat, tedy cca. 2/3 plochy. Paní Bodorová dále uvedla, že si knihovna dovede představit provozování kina, promítání filmů však určitě nebude každý den. Na dotaz moderátora ředitelka knihovny uvedla, že je připravena ujmout se řízení celého objektu a zajistit skloubení potřeb knihovny a spolkových činností.

Pak už se setkání u „kulatého stolu“ dostalo do fáze velmi živé diskuse. Věcné i méně věcně dotazy, konstatování a požadavky vkusně koordinoval zkušený moderátor Roman Bradáč, muž s dvacetiletou praxí reportéra, moderátora a zpravodaje České televize.

Místostarosta Tomáš Hadžega navrhuje místní referendum

Většina přítomných v sále se přiklonila k variantě, která říká, že novému objektu, který vznikne z bývalého kina, by měla dominovat knihovna na pozadí spolkové činnosti. Do diskuse se zapojili zastupitelé p. Ivo Salcman, p.Jitka Urbanová a p. Marek Vávra . Místostarosta Tomáš Hadžega vyjádřil názor, že zpracování nového projektu by mělo předcházet referendum občanů města nebo alespoň anketa, ve které by se i občané, kteří se nezúčastnili tohoto kulatého stolu, mohli vyjádřit, jak by měl být objekt bývalého kina využit. Zastupitel Ivo Salcman oponoval, že by zadání měli vytvořit především ti, jichž se bude nový objekt týkat, tj. knihovna ve spolupráci se spolky.

Nebude chybět moderní sál pro pořádání plesů?

Jedním z mála hlasů, který podpořil využití objektu bývalého kina v podobě dle stávajícího projektu, byl ředitel ZUŠ Jan Voděra. Ve svém vystoupení uvedl, že pro ZUŠ je důležitou funkcionalitou sál pro pořádání tanečních a hudebních vystoupení. Taneční sál by kromě jiných využil k pořádání plesu s úspěšnou tradicí  např. spolek Orel, jak uvedla jeho zástupkyně Denisa Havlíčková. Sál měl být, dle stávajícího projektu, vytvořen zasunutím stupňovitého hlediště kinosálu a propojením se sousedním vestibulem a kavárnou.

Co ukáže anketa?

Součástí kulatého stolu byla i dotazníková anketa pro přítomné zástupce spolků, ve které mohli respondenti uvést, za jakým účelem a v jaké frekvenci chtějí spolkový dům využívat. Vyhodnocení anketních lístků provede paní Šárka Krůtová z MÚ Dobříš ve spolupráci se zastupitelkou a organizátorkou „kulatého stolu“ Ing. Denisou Havlíčkovou.

O výsledcích ankety vás budeme informovat stejně jako o dalším vývoji předpokládaného spolupůsobení městské knihovny a spolků v objektu bývalého kina.

autor článku: Denisa Havlíčková