Dnes je pondělí 16. květen, svátek má Přemysl,
je Evropský den Slunce.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Je čas nominovat významnou osobnost na Cenu města Dobříše v roce 2022

přidáno: 13. 01. 2022

Znáte výjimečnou osobnost nebo kolektiv, kteří si zaslouží ocenit za celoživotní přínos, významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v daných oblastech? Navrhněte je na Cenu města Dobříše.

Cena města Dobříše je tradičně předávána už od roku 2007. V prvním roce toto ocenění získal pan profesor Olič (historik a nestor dobříšských pedagogů) a Jan Tománek handicapovaný sportovec). V minulých letech pak cenu dostávali lidé, kteří pro město Dobříš i pro jeho okolí přispěli opravdu nemalou měrou v nejrůznějších oblastech. Pro obyvatele města i širokou veřejnost byli tito lidé díky svým činům inspirací a vzorem.  

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolektiv i společnost, vždy písemně s vyplněnou přihláškou zaslanou do podatelny městského úřadu.

Pravidla pro udělení Ceny města Dobříše v roce 2022 jsou tato:

  • Oceňuje se za celoživotní přínos i za významnou činnost, dílo nebo prezentaci města Dobříše v oblastech hospodářský rozvoj, kultura, sport, věda a výzkum, ekologie, umění, výchova a vzdělávání a jiné (např. za záchranu života apod.).
  • Cena se uděluje jednou za dva roky jednotlivci i kolektivu, fyzické i právnické osobě (nelze opakovaně za stejnou činnost).
  • Může být udělena jednotlivci i po jeho smrti in memoriam.
  • Z nominací jsou vyloučeni členové zastupitelstva města, zaměstnanci města a městem zřízených, řízených nebo ovládaných subjektů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých pracovních povinností.

Nominace musí obsahovat zdůvodnění předkládaného návrhu na udělení ceny kandidátovi. Předkladatel musí uvést své jméno i adresu a také přiložit písemný souhlas kandidáta s nominací. Pro podání nominace na udělení Ceny města Dobříše v roce 2022 je na stránkách města Dobříše formulář, který obsahuje předepsané náležitosti.

Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dobříš průběžně, avšak nejpozději do 31. března 2022.

Kdo a kdy rozhodne, komu bude Cena města Dobříše udělena?

O udělení Ceny města Dobříše rozhodnou na jednom ze svých zasedání zastupitlé města. Cena města Dobříše v roce 2022 bude následně předána vybrané osobnosti starostou města na slavnostním večeru v sobotu 24. září 2021 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.

autor článku: Šárka Krůtová, DiS. - Zdravé město a MA 21 (redakčně upraveno)