Dnes je neděle 18. duben, svátek má Valerie,
je Mezinárodní den památek a sídel.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

Dobříš má první BIOtejner. Odpad v něm pomáhají likvidovat žížaly

přidáno: 10. 06. 2020

Město Dobříš spouští pilotní projekt řešení nakládání s biologickým odpadem a snaží se tento odpad efektivně, ekonomicky a ekologicky využít. Kuchyňský odpad nyní mohou občané odkládat do BIOtejneru.

BIOtejner je nový typ nádoby/kompostéru, který je určený na sběr biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Hlavní jeho výhodou je, že nefunguje jako běžný kontejner, ale biologický odpad se v něm kompostuje. Je vyrobený z přírodních materiálů – ze dřeva, juty a jeho povrch je ošetřen jedlým olejem. O likvidaci odpadu se v něm postarají nasazené žížaly. Ty jsou velmi dobrým pomocníkem při kompostování. Pomáhají kompost provzdušňovat, díky čemuž nezapáchá a proces kompostování se zásadním způsobem urychluje. 

Vedení města Dobříše ve spolupráci s týmem MOJE ODPADKY instalovalo první BIOtejner na základě aktivity samotných občanů.

„Povedlo se nám být nejaktivnější ve vytvoření uzavřeného sběrného hnízda s nádobami na míru. Zapojili jsme se tak do nově zavedeného systému MESOH, a získali jsme  první BIOtejner v našem městě. Věřím, že BIOtejner bude pro nás velkým přínosem. Jeho obsah dokonce chceme zužitkovávat na pozemku a zahradě okolo našeho bytového domu,“ řekl předseda SVJ bytového domu z ulice Za Poštou, Ing. Pavel Urban.

Díky BIOtejneru město ušetří a efektivně zpracuje odpad, který by jinak draze vyváželo.

„Bioodpad ve městech je velký a drahý problém, který efektivně neřeší ani domácí bionádoby. Většina bioodpadu (cca 80%) je totiž voda, kterou si nechávají v některých obcích draze vyvážet. Proto jsme vymysleli a vyrobili BIOtejnery,“ vysvětlila Jana Staňková za tým MOJE ODPADKY s odkazem na video: Proč bioodpad nepatří do popelnice?, v němž je názorně vysvětlena celá problematika biologického odpadu. 

Město Dobříš má v plánu BIOtejnery umístit i k dalším bytovým domům v různých částech města.

„Ve městě již dlouhodobě řešíme otázku svozu bioodpadu, nejen v návaznosti na systém MESOH. U rodinných domů je samozřejmě ideální, když kuchyňský odpad zůstane v místě jeho vzniku, tedy v kompostéru. Problém je u bytových domů, kde takové možnosti nejsou. Máme vytipovaná další vhodná místa, kam bychom rádi tyto speciální kompostovací nádoby umístili. Díky BIOtejneru můžeme udělat velký pokrok v oblasti zpracování a využití kuchyňských zbytků rostlinného původu. Věřím, že díky tomuto projektu se nám společně podaří snížit množství směsného komunálního odpadu a budeme tak lépe připraveni na plánované zdražení poplatku za skládkování,“ uvedla místostarostka města Dobříše, Bc. Dagmar Mášová.

Umístění prvního BIOtejneru na Dobříši proběhlo za přítomnosti (zleva) místostarostky města - Bc. Dagmar Mášové, předsedy SVJ bytového domu v ulici Za Poštou - Ing. Pavla Urbana, paní Jany Staňkové z týmu MOJE ODPADKY a jednatele Dokas, s.r.o. - Ing. Adama Šauera. 

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)