Dnes je úterý 20. říjen, svátek má Vendelín,
je Mezinárodní den kuchařů.

www.bobcatdobris.cz/

DNES AKTUÁLNĚ: Mimořádná opatření města Dobříš a vyjádření starosty

přidáno: 13. 03. 2020

Přinášíme aktuální informace z dobříšské radnice. Od dnešního dne jsou uzavřené všechny mateřské školky, kde je jejich zřizovatelem právě město a své dveře museli zavřít definitivně také všechny sportovní organizace i jiné spolky. K dalším mimořádným opatřením se vedení města Dobříš rozhodlo, po zasedání Krizového štábu ORP Dobříš, které proběhlo dnes ráno.

Vedení i radnice města Dobříš sledují aktuální vývoj situace a opatření, která se týkají snahy státu o omezení šíření koronaviru. V návaznosti na vývoj situace pak i oni flexibilně reagují.

Nové informace naše redakce i vedení obcí na Dobříšsku získává z veřejně dostupných zdrojů. Všechna opatření se samozřejmě mohou měnit a dění okolo koronaviru a jeho šíření je třeba sledovat.

Osobní vzkaz občanům zasílá i starosta města Dobříš

Vážení spoluobčané,

vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky před všechny z nás staví nové úkoly. Zachovejme klidnou hlavu. Žijeme ve fungujícím státě, máme funkční město a máme dobré sousedy. I když některé služby a akce musejí být z rozhodnutí vlády omezeny či zrušeny, věřím, že společně tuto situaci zvládneme.

Kromě uzavření mateřských školek, které je platné od dnešního dne, v tuto chvíli neplánujeme žádná další omezení. Úřední hodiny městského úřadu se nemění.

Vítám aktivitu skautů, kteří se nabízejí pomoci starším spoluobčanům s vyzvednutím léků či obstaráním nákupu. Každý z nás může nějak pomoci těm, kteří jsou rizikem nákazy ohroženi nejvíc.

Právě teď můžeme ukázat, že v Dobříši jsme společenství, které dokáže držet pospolu a pomáhá si.

Udržme si zdravý rozum a optimismus.

Pavel Svoboda, starosta

Uzavření mateřských školek v Dobříši

Rada města Dobříše včera rozhodla o uzavření mateřských školek, konkrétně 2., 4. a 5. MŠ. Školky budou uzavřeny již od zítřka, 13. března 2020. Opatření souvisí s bezpečnostními omezeními státu kvůli koronaviru a velmi nízkou návštěvností školek.

Doporučené zdroje informací:

Po konzultaci vedení města s krajskou hygienickou stanicí v Příbrami, doporučujeme občanům, aby sledovali aktuální vývoj na jejich webových stránkách: http://www.khsstc.cz/obsah/aktuality_161_1.html. Najdete zde všechna aktuální opatření k omezení shromažďování osob a cestování do rizikových zemí; co dělat, pokud cestujete vlakem nebo autobusem z oblastí nákazy; infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj; návody, jak snížit riziko nakažení koronavirem atd.

Dalším doporučeným informačním zdrojem jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz/Kromě aktuálních opatření zde najdete i animované video se základními pravidly, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty pro radu.

Město Dobříš take průběžně a dle vývoje situace aktualizuje informace na svých webových stránkách a facebookovém profilu, stejně jako okolní obce. O uzavírání konkrétních organizací, spolků, sportovišť a dalších míst se dozvíte také nejlépe z jejich internetových stránek, facebookových a instagramových účtů. 

Mimořádné opatření – prodej osobních ochranných prostředků

Na webových stránkách města naleznete také upozornění z Ministerstva zdravotnictví.

Všem osobám se zakazuje s účinností od okamžiku vydání tohoto mimořádného opatření prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám, než jsou:

  • Česká republika a její organizační složky a
  • osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením,

a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)