Dnes je středa 8. červenec, svátek má Nora.

www.kolopro.cz/

První Dětské zastupitelstvo v Dobříši jednalo konstruktivně a věcně

přidáno: 29. 06. 2018

Minulý týden si děti z dobříšských základních škol vyzkoušely, jaké to je být opravdovým zastupitelem. Vedle starosty, tajemníka a dalších zastupitelů, zasedly k jednání o tom, co v našem městě chtějí a jak vidí některé problémy.

Série besed a setkání se zástupci vedení města i úřadu, které probíhaly pod názvem „Úřad otevřený dětem“ byly zakončeny realizací opravdového „Dětského zastupitelstva“. Na něm děti projednávaly program, který si na předchozích setkáních a za pomoci svých učitelů samy zvolily. Do dětského zastupitelstva zasedlo celkem 16 žáků z 1. a 2. ZŠ Dobříš z 2. stupně, které si předem zvolily jednotlivé třídy ve školních volbách. 

Zastupitelstvo probíhalo se všemi náležitostmi

Zasedání „Dětského zastupitelstva“ se uskutečnilo podle pravidel zastupitelstva klasického se všemi náležitostmi a veškerou administrativou. Setkání vedl starosta města společně s tajemníkem a řady dětí doplnili do počtu 21 zastupitelů 4 další politici našeho města. Ostatní žáci a učitelé ze škol pak zasedli v Kulturním domě v Dobříši do hlediště, jako veřejnost.

V úvodu zasedání byla klasicky zvolena návrhová komise, zapisovatel i jeho ověřovatelé. Následně si zastupitelstvo zvolilo svůj vlastní program, ve kterém byly určeny 4 hlavní body:

  • Problematika Skate parku
  • Problematika veřejného koupání v Dobříši
  • Určení částky 20.000 Kč na herní prvek pro děti 12 – 15 let
  • Akce pro děti a mládež ve městě
  • Diskuse

Při projednávání jednotlivých bodů představovaly děti své prezentace, argumentovaly, diskutovaly a vystupovaly velmi otevřeně a stručně. Mnozí přítomní dospělí tak konstatovali, že by mohly být právě tyto děti vzorem pro opravdové zastupitele.

O čem děti rozhodly?

První „Dětské zastupitelstvo“ v Dobříši tak rozhodlo o realizaci nového Skate parku, vyjádřilo zájem o výstavbu plaveckého bazénu v blízkosti základních škol, představilo a diskutovalo o možnosti organizování veřejných akcí pro jejich věkovou skupinu a diskutovalo i nad problematikou budovy bývalého kina, kterou by chtěly využít více než pro plánovanou knihovnu spíše pro multifunkční využití se zaměřením na mládež v jejich věku. V neposlední řadě pak děti rozhodly o nákladech ve výši 20.000 Kč, za které se pořídí ping-pongový stůl do Prokopovy zahrady v Dobříši, který budou využívat převážně děti ze ZŠ Lidická, které zde za pomoci paní ředitelky velmi pěkně prezentovaly své požadavky.

Na Dětské zastupitelstvo naváže i další připravovaný projekt

Projekt „Úřad otevřený dětem“, který byl realizován pod záštitou MA 21 a Zdravého města od dubna do června 2018 sklidil velký úspěch jak u vedení škol, tak i u samotných dětí. Díky navázané spolupráci a zájmu škol zajišťuje vedení města i podzimní realizaci Dětského veřejného fóra na školách. Pro středoškolské studenty z Gymnázia Karla Čapka, kteří se do této doby aktivně účastnili Veřejného fóra, kde měli svůj vlastní „stůl“, se pak připravuje také speciální beseda a další akce. Projekt „Úřad otevřený dětem“ zviditelnil naše město po celé republice a záměrem je pořádat ho pravidelně každý rok.

autor článku: Redakce DA