Dnes je středa 21. duben, svátek má Alexandra.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA: První fáze stavebních prací v ulici Pražská se nám blíží

přidáno: 10. 09. 2020

Jednu z nejdůležitějších stavebních akcí dobříšské dopravní infrastruktury se konečně podařilo „dotáhnout“ do fáze, kdy se začne oprava ulice Pražská opravdu realizovat.

Jak už jsme Vás informovali, smlouva s vítězným dodavatelem – společností ROBSTAV k. s. byla podepsána 17. srpna 2020 a dne 27. srpna 2020 pak následně došlo také k samotnému předání staveniště.

„Nebojím se říct, že celé výběrové řízení bylo skutečným martyriem, které trvalo prakticky od jara letošního roku. Výsledek veřejné zakázky byl znám již na konci dubna 2020, kdy hodnotící komise za účasti zástupců KSÚS a MěÚ Dobříš doporučila zadavateli (opět spojený zadavatel KSÚS a Město Dobříš), aby uzavřel smlouvu s vítězem – jediným účastníkem zadávacího řízení – společností ROBSTAV. Hodnotící komise velmi pečlivě ověřovala všechny dokumenty nabídky, včetně referenčních listů, rozpočtu a výkazů výměr ke stavbě. Nakonec ale nebyly shledány žádné pochybnosti,“ popisuje průběh jednání před podpisem smlouvy místostarosta města Dobříš Tomáš Vokurka.

Než však byla tato smlouva o dílo podepsána, trvalo to ještě více než 3,5 měsíce. „Říkám to nerad, ale bohužel, Středočeský kraj, respektive Správa a údržba silnic Středočeského kraje se stavěli k podpisu smlouvy velmi liknavě, což zapříčinilo toto zpoždění. Oficiální důvody nejsou známy, vedení města napínalo všechny své formální i neformální síly k tomu, aby byla smlouva ze strany Krajské správy silnic vůbec uzavřena,“ dodává místostarosta města.

Aktuální stav a předpokládaný začátek prací na Pražské ulici

Od 1. září 2020 je podána žádost o schválení návrhu DIO (dopravně inženýrská opatření – zejména pak návrhy objízdných tras). Vedení města předpokládá, že oficiálně by mohla být tato žádost vyřízena v následujících cca 14 dnech. Zároveň je také nutné prodloužit stavební povolení na druhou etapu (z důvodu dlouhého čekání na podpis od Středočeského kraje bylo promeškáno) a obnovují se také některá vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Podle současného plánu by mělo dojít nejdříve k uzavření prvního úseku ulice Pražská. Konkrétně se bude jednat o úsek od náměstí Svobody (od kostela) k náměstí Míru (světelná křižovatka), ke kterému dojde nejpravděpodobněji dne 29. září 2020. Pak vyjedou první stavební stroje a začne se pracovat. Uzavírka komunikace pro veškerou dopravu bude kvůli technologii výstavby a časovému harmonogramu kompletní, pro pěší zůstanou chodníky otevřené.

„Realizace této první etapy je naplánována do prosince letošního roku, přičemž v závislosti na klimatických podmínkách bude docházet k operativním posunům v harmonogramu. Moc rádi bychom stavbu stihli zhotovit do Vánoc, protože víme, že dopravní uzavírky jsou nepříjemné všem obyvatelům a návštěvníkům našeho města. Bohužel, realizace se nám (nikoliv vinou města) posunula do části roku, kdy klima a počasí může harmonogram ovlivnit. O detailech je průběžně jednáno se zástupci firmy ROBSTAV, se zástupci TDI a zástupci KSÚS,“ upřesňuje za město Dobříš Tomáš Vokurka.

Důležité informace, včetně upozornění na výstavbu, na objízdné trasy i na omezení způsobené stavbou bude město aktuálně přidávat na své webové stránky a facebookový profil. K této velké rekonstrukci se připravuje také tisková konference pro lokální média.

Místostarosta Tomáš Vokurka k rekonstrukci Pražské ulice v centru města ještě dodává: „Velmi prosím všechny obyvatele města o trpělivost a pochopení. Město a jeho obyvatelé čekají na kompletní rekonstrukci této veledůležité silnice roky a omezení k takto velké stavbě patří. Chápu i nelibost některých obchodníků v dotčené oblasti, ale bez dopravního omezení zkrátka není možné tuto páteřní silnici města opravit. Někteří podnikatelé se domnívají, že by město mělo kompenzovat případné výpadky tržeb, ale na to nemá samospráva žádný konkrétní nástroj. Jedním z důvodů je také fakt, že tato silnice městu nepatří. Naopak, město mimo jiné podporuje obchodníky a podnikatele také tím, že každoročně investuje desítky milionů korun do oprav a rozvoje městské infrastruktury, a to není málo.“

autor článku: redakce DA (zdroj: www.mestodobris.cz)