Dnes je sobota 4. prosinec, svátek má Barbora.

dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-mesta

4. kulatý stůl na téma Prevence kriminality přivítá vedení škol a studenty

přidáno: 06. 09. 2017

Město Dobříš pořádá dne 14. září 2017 od 18:00 hod. v prostorách Městského kulturního střediska již v pořadí čtvrtý kulatý stůl, tentokrát na téma Prevence kriminality. K veřejnému setkání bylo přizváno jak vedení dobříšských škol, tak studenti. Vedení města by tímto způsobem rádo zapojilo do aktivní diskuse i mládež, která má k dané problematice určitě co říci a mohlo by ji zajímat.

Na programu bude zejména seznámení veřejnosti s připravovaným dokumentem Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017 - 2021, ale účastníci budou moci diskutovat či přispět svým námětem i k tématu kriminality jako takové.

Hlavním hostem bude ředitelka Brdy-Vltava o.p.s. paní Bc. Markéta Dvořáková, DiS. , která pro Komisi prevence kriminality a ve spolupráci s komisí a dalšími subjekty dokument připravovala.

Plán prevence kriminality bude jedním ze strategických dokumentů města, na které bude možno se odvolávat v podávaných žádostech o dotaci. U většiny programů je třeba dokládat soulad projektového záměru se strategiemi obce, kraje, případně státu. Prevence kriminality má široký záběr, proto i použití dokumentu pro dokladování projektů bude mít široké využití – od Operačního programu Zaměstnanost (zejména prioritní osy 1, 2 a 3), přes IROP (téměř všechny prioritní osy), MV ČR, MŠMT, Národní programy, Středočeský kraj a další.

Jako konkrétní příklady možných projektů/aktivit bych vyzdvihla zejména vybudování kamerového systému ve městě; veřejná zařízení pro hry a sport dětí a mládeže (vybudování či rekonstrukce sportovišť, hřišť a venkovních posiloven); projekty pro prevenci domácího násilí; podpora bezpečnosti v souvislosti s migrací, ochrana osobních údajů; podpora činnosti nízkoprahových klubů; pořádání příměstských táborů pro ohrožené skupiny; podpora sociálního bydlení a poskytování sociálních služeb; pořízení zabezpečovacích systémů do škol/školek, atp.

Během večera získá město cenné připomínky k dokumentu i další podněty k problematice kriminality, které budou do návrhu zapracovány. Hotový Plán prevence kriminality bude předložen ke schválení zastupitelstvu města Dobříš na jeho listopadovém jednání. 

Aby bylo možné získat od veřejnosti konkrétní připomínky k dokumentu, zveřejníme návrh v dostatečném předstihu na webových stránkách města www.mestodobris.cz .

 

Těšíme se na Vaši účast

autor článku: Ing. Markéta Čermáková, MBA | Předseda Komise pro prevenci kriminality