Dnes je neděle 12. červenec, svátek má Bořek.

www.kolopro.cz/

Základní umělecká škola Dobříš může pro výuku získat nové prostory

přidáno: 03. 04. 2018

Dobříšská ZUŠ v posledních letech zaznamenává enormní nárůst zájmu o studium. Bojuje tak s nedostatkem prostoru pro výuku. V současnosti se naskytlo řešení. Kde by mohly být otevřeny nové prostory nejen pro výuku?

V posledních letech Základní umělecká škola v Dobříši zaznamenává enormní nárůst zájmu o studium. S tím však souvisí nedostatek jednak prostoru pro výuku (učebny, zkušebny atd.) a jednak kapacity školy. Jak se snaží s těmito problémy škola zápasit nám uvedl přímo ředitel ZUŠ Dobříš, pan Jan Voděra.

Jak se snažíte současnou situaci řešit?

Tuto situaci se snažíme řešít neustálým hledáním či alespoň vytipováváním dalších prostorů vhodných pro výuku, kterých v Dobříši není mnoho. Během posledních dvou let jsme získali pro výuku učebny v základní škole Lidická (výuka keramiky) a částečně vyučujeme také v Základní škole Trnka (předmět PHV). Nicméně do budoucna to zdaleka nestačí, je nutné tomto v trendu pokračovat.

Naskytl se tedy prostor bývalého klubu „Trezor“. Jaké obory se v nových prostorách budou vyučovat?

Využití prostor bývalého klubu „Trezor“ nám přišlo jako zajímavá myšlenka, když jsme se dozvěděli, že ukončil svojí činnost. Prostory tohoto sálu máme v úmyslu užívat (pokud dojde k realizaci) jako koncertní sál pro interní tedy třídní koncerty, žákovské školní koncerty, odborné semináře, dále jako učebny pro komorní hru, zkušebnu pro naše žákovské kapely, školní bály atd. Jako pozitivum by byla i ta skutečnost, že by se uvolnil z naší strany tlak na Kulturní dům hlavně s hledáním volných termínů pro naše akce. Další varianty využití by vycházely z konkrétně vzniklých aktuálních potřeb školy, tedy např. i pro taneční obor.

Může tak dojít i k navýšení kapacity školy?

Získání „Trezoru“ by uvolnilo některé učebny v hlavní budově a usnadnilo tím realizaci zvyšování kapacity školy, jejíž první fáze by měla nastat již od 1. září 2018. Možnost zvýšení je ze stávajících 475 na 550 žáků.

Kdy dojde k případnému otevření nových prostor a bude potřeba prostory zrekonstruovat?

Toto vše je ve fázi reálné vize. S majitelem bývalého „Trezoru“ probíhá jednání. Z naší strany již proběhly a probíhají některé přípravné kroky k rekonstrukci, která je nezbytná. Jako škola jsme vypracovali předběžný záměr, se kterým nám  pomohl  ing. arch. Karel Cvrček. Tento jsme předložili Městskému úřadu Dobříš a radě města jako záměr a dle mých informací byl schválen. V další fázi by se mohlo přistoupit ke konkrétní realizaci (výběr dodavatele, vypracování projektové dokumentace atd.) Ale jak jsem uvedl výše, musí se dokončit jednání s majitelem objektu. Pokud se týká termínu zprovoznění „Trezoru“, původně jsme počítali od září 2018, kdy vstoupí v platnost zvýšení kapacity školy. Za současného stavu si ještě netroufám přesný termín sdělit.

autor článku: Jan Voděra ředitel ZUŠ (v demisi) a Kamila Paulová