Dnes je úterý 18. únor, svátek má Gizela.

Z našeho města

ZŠ TRNKA uspořádala první akci pro rodiče

přidáno: 03. 10. 2015

Poslední zářijový čtvrtek uspořádala nově vznikající dobříšská základní škola TRNKA první setkání s rodiči. Cílem bylo především představit veřejnosti záměr nové školy, seznámit ji s její vzdělávací koncepcí, ale také zprostředkovat zkušenosti z fungování jiné podobně zaměřené soukromé školy, kterou před několika lety založili rodiče ve Škvorci u Prahy.

Zázemí pro první akci TRNKY nabídla Městská knihovna Dobříš, které bychom rádi za její vstřícnost poděkovali.  Příjemné prostředí knihovny spolu s domácími koláči a sušenkami, které přinesly nejen organizátorky večera, ale také někteří rodiče, přispělo k příjemné a přátelské atmosféře. Návštěvníků dorazilo opravdu hodně, více než třicet, takže jsme zaplnili do posledního místa dětské oddělení knihovny.  Potěšilo nás, že kromě rodičů budoucích školáků dorazilo rovněž několik učitelů z dobříšských škol a že nás svou přítomností podpořila i členka dobříšského zastupitelstva, paní Denisa Havlíčková.

Chcete se dozvědět více o budoucí dobříšské škole ZŠ Trnka? Vše najdete zde!

První část večera byla věnována prezentaci dosavadních aktivit spolku Trnkový květ, jenž bude zřizovatelem ZŠ TRNKA.  Účastníky večera jsme seznámili s tím, jak v uplynulých měsících probíhala příprava podkladů pro žádost o akreditaci na MŠMT. Tuto etapu máme již úspěšně za sebou, žádost jsme na konci září podali. Představili jsme také jednotlivé členy našeho týmu, jednu z budoucích učitelek školy, Janu Zajícovou, a v nepřítomnosti i její ředitelku, paní Vlastu Beščecovou.  Krátce jsme připomněli některé dobříšské osobnosti, které projekt ZŠ TRNKA podporují. 

Během prezentace jsme mluvili rovněž o tématu, které je pro nás v současné době nejvíc naléhavé, a sice získání vhodné budovy, v níž bude škola fungovat. Jako ideální se nám jeví budova Lesů ČR v Příbramské ulici. Ta je v současné době na prodej, a to prostřednictvím výběrového řízení, které končí 30. října. Momentálně intenzívně hledáme někoho, kdo by byl ochoten budovu koupit a pronajmout ji našemu spolku, popř. ji poskytnout spolku k užívání. S touto prosbou jsme se obrátili také na přítomné rodiče a doufáme, že společnými silami se nám podaří najít vhodné řešení.

V následující diskusi se rodiče zajímali například o výši školného, o to, které třídy budou otevřeny v prvním roce fungování školy, podle jakého klíče budou děti do školy přijímány nebo jak vznikl název školy TRNKA. Pokud jde o výši školného, otázku zodpověděla Jitka Urbanová tak, že naší snahou je udržet školné na nejnižší možné úrovni, maximálně do výše 4 tisíc korun měsíčně. I když škola bude čerpat prostředky na žáka ze státního rozpočtu, bez školného se neobejdeme a budou se z něj hradit provozní náklady školy – nájem, energie, pomůcky atd. V odpovědi na otázku k zápisu dětí do školy zaznělo, že děti nebudou do ZŠ TRNKA vybírány na základě znalostních testů.  

V druhé části večera jsme přivítali milého hosta, paní Petru Zvolskou, jednu ze zakladatelek škvorecké školy Purkrabka. Petra Zvolská nám se zaujetím vyprávěla o nejrůznějších úskalích a nástrahách, jimž museli při zakládání školy čelit, ale také o tom, jakou radost mají dnes ze současné podoby školy.  Bylo povzbuzující pro nás i pro rodiče slyšet, jak se na jiném místě v Čechách záměr založit školu vydařil. ZŠ Purkrabka poskytuje vzdělání jen na prvním stupni, zatímco záměrem vznikající ZŠ TRNKA je nabídnout vzdělání pro děti až do deváté třídy. Co mají společného je to, že se ani jedna nehlásí ke konkrétní vzdělávací alternativě typu Waldorfské nebo Montessori pedagogiky. Místo toho staví svůj projekt dobré školy na kvalitních, zapálených učitelích a na bezpečném, přátelském prostředí školy. Během diskuse s Petrou Zvolskou se rodiče velmi zajímali o zkušenosti z Purkrabky, ptali se na to, jak vůbec záměr založit jednu z první rodičovských škol vznikl, jak moc se v současné době rodiče podílejí na chodu školy nebo jak děti z této školy obstojí ve srovnání se znalostmi dětí z běžných škol.

Po skončení formální části setkání v devět hodin večer měli mnozí účastníci ještě chuť a potřebu v diskusi pokračovat. V několika menších skupinkách pak probíhaly ještě další hodinu živé hovory jednak o praktických otázkách fungování ZŠ TRNKA, ale také obecněji o současné podobě vzdělávacího systému v České republice. Reakce odcházejících rodičů i e-mailové ohlasy, které nám po setkání v knihovně dorazily, potvrzují, že mnohým rodičům záleží na tom, jaké vzdělání se jejich dětem dostane.  Zároveň považují za důležité, aby škola pečovala o sociální vztahy mezi dětmi, učiteli i rodiči, aby byla bezpečným prostředním pro všechny, kdo se v ní každodenně setkávají.

Průběh samotného setkání i reakce účastníků večera nás povzbudily v tom, že se naše úsilí založit na Dobříši novou školu ubírá správným směrem. Pokud máte zájem sledovat naše další kroky při zakládání ZŠ TRNKA, můžete tak činit prostřednictvím webových stránek, nebo stejnojmenné stránky na Facebooku.

autor článku: Petra Klvačová (Trnkový květ, z. s.)