Dnes je úterý 18. únor, svátek má Gizela.

Z našeho města

ZŠ TRNKA otevře v příštím školním roce 1. a 3. třídu

přidáno: 11. 01. 2016

Nápad založit v Dobříši novou základní školu vznikl už v na začátku roku 2015. Po více než roce usilovné práce všech, kteří projekt realizují, přišly další konkrétní informace o podobě budoucí školy. Kolik žáků letos přijmou a jak vysoké bude školné? Nejen to jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

Za celým projektem stojí obrovské množství práce a úsilí, které do něj věnovaly především čtyři zakladatelky nové dobříšské školy - Jana Zajícová, Jitka Urbanová, Petra Klvačová a Magdalena Ježková. V první řadě vznikla nezisková organizace - spolek Trnkový květ, z. s., která bude zřizovatelem nově vznikající školy ZŠ TRNKA.

Proč v Dobříši vznikla nová soukromá škola a čím se od ostatních liší, najdete v rozhovoru se zakládajícími členkami ZŠ TRNKA.

Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo najít vhodné prostory, které by splňovaly všechny požadavky na umístění základní devítileté školy. Spolku Trnkový květ se po dlouhém hledání podařilo najít investora, který koupil budovu bývalé lesní správy v Příbramské ulici a spolku ji dlouhodobě pronajme. K domu patří i přilehlá zahrada, kde děti budou trávit přestávky, volný čas v družině nebo tělocvik. Přestavbu budovy už naplánoval architekt a celou rekonstrukci rozdělil do tří etap. Pro první školní rok se počítá s vybudováním dvou nových učeben, výdejny jídla a jídelny. V dalších letech budou postupně rekonstruovány nové třídy a podkroví, které se využije například pro hodiny výtvarné a hudební výchovy. Na rekonstrukci, která se v počáteční etapě vyšplhá na jeden a půl milionu korun, shání v současné době spolek Trnkový květ dotace a oslovuje sponzory.  Zároveň hledá realizační tým úsporná řešení tak, aby náklady byly co nejnižší.

Budoucí škola teď čeká na udělení akreditace, které by mělo přijít z ministerstva školství během několika dnů. V září by tak měla ZŠ TRNKA otevřít první dvě třídy - první a třetí ročník nižšího stupně. Podle zájmu rodičů bude možné sloučit druhý, nebo čtvrtý ročník jako malotřídku se třetím. Nicméně do každé třídy nastoupí maximálně šestnáct žáků. Ve škole budou vyučovat zkušené učitelky - Markéta Svobodová a Jana Zajícová. Chystaný projekt pak natolik oslovil i Vlastu Beščecovou, že se rozhodla přijmout místo ředitelky školy.

Zápis do ZŠ TRNKA by se měl uskutečnit v sobotu 6. února od 14.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek 11. února 2016 od 14.30 do 17.30 hodin v prostorách dobříšské knihovny. Jakmile škola obdrží registraci z MŠMT, mohou si rodiče na webových stránkách zarezervovat konkrétní čas zápisu. Nezapomeňte si s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Součástí zápisu je také rozhovor mezi učiteli a rodiči, aby si navzájem ujasnili své priority a očekávání.

ZŠ TRNKA nabízí dětem a rodičům jiný přístup ke vzdělávání. Škola chce v dětech podporovat přirozenou zvídavost, naučit je sebehodnocení, s menším počtem žáků ve třídě využít individuální přístup ke studentům a v neposlední řadě aktivně spolupracovat i s rodiči. Učitelé nebudou žáky hodnotit známkami, ale slovně. Anglicky by se děti měly učit již od první třídy. Oproti ostatním školám bude výuka v ZŠ TRNKA začínat v půl deváté. Budoucí škola zajistí také školní družinu. Vlastní tělocvičnu škola nemá, hodiny tělocviku budou probíhat v prostorách Sokola Dobříš nebo Aerobik studia Orel. Školní kuchyň by se do budovy momentálně nevešla, první rok budou děti nejspíše docházet na oběd jinam, pro další roky vznikne ve škole výdejna jídla.

Školné pro první školní rok 2016/2017 bude činit 3 500 Kč měsíčně a budou z něj hrazeny provozní náklady školy. Škola bude také čerpat dotace ze státního rozpočtu, první rok však podle zákona může dostat pouze 60 % normativu na žáka, teprve od druhého školního roku plných 100 %. V dalším školním roce by mělo být školné nižší, právě díky vyšší státní dotaci.

ZŠ TRNKA připravila za poslední měsíce hned několik akcí pro děti i rodiče - Rodičovská kavárna, Diskusní večer, Dílna čtení nebo Večer s Trnkou.  

Už teď se můžete navíc těšit na další událost, a to koncert pro Trnku v sobotu 19. března 2016.

autor článku: Eliška Krocová a ZŠ TRNKA