Dnes je úterý 18. únor, svátek má Gizela.

Z našeho města

Vznikne v Dobříši nová základní škola?

přidáno: 28. 09. 2015

Skupina dobříšských rodičů se inspirovala zkušenostmi malých soukromých škol, které vznikají po celé České republice, a jejich přístupem ke vzdělávání dětí. Chce, aby se děti učily rády, a chce podporovat jejich přirozenou zvídavost. A tak se rozhodla založit vlastní školu. Celý projekt se teď naplno rozjel. Čím je nová soukromá škola zajímavá? Jak bude výuka vypadat? Můžete se do projektu zapojit i vy? A kdy se vůbec škola pro děti otevře?

Nejen na tyto otázky nám odpovídaly čtyři odvážné ženy, které za celým projektem stojí - Mgr. Jana Zajícová, Mgr. Petra Klvačová Ph.D, MUDr. Magdaléna Ježková a Mgr. Jitka Urbanová.

Jak vznikla myšlenka založit novou školu v Dobříši? Kdo stojí za jejím vznikem?

Nápad založit v Dobříši menší školu vzešel od skupiny rodičů mladších školních dětí, kteří se aktivně zajímají o oblast vzdělávání. Přáli jsme si pro své děti otevřené, přátelské prostředí školy, kde se při výuce využívají moderní vzdělávací metody. Inspirováni jinými školami v České republice, které také založili rodiče, jsme se rozhodli do tohoto nelehkého projektu pustit. V zakládajícím týmu jsme čtyři: Jana Zajícová, Petra Klvačová, Jitka Urbanová a Magda Ježková. Kromě toho máme širší tým spolupracovníků, kteří nám nezištně pomáhají s dílčími úkoly - například s tvorbou webových stránek, návrhem loga a podobně. Velmi si jejich práce a pomoci vážíme.

Jak se bude škola jmenovat, má už své jméno?

Ano, bude se jmenovat ZŠ TRNKA.

V čem by se TRNKA měla lišit od stávajících dobříšských škol? Proč by si rodiče měli vybrat právě TRNKU?

Naším cílem je vybudovat takovou školu, do které budou děti chodit rády, budou se do ní těšit a škola je bude bavit. Dnešní svět se rychle mění a my se domníváme, že se těmto změnám musí přizpůsobit i vzdělávací metody, které se ve škole používají. V českém školství dodnes převažuje učení se nazpaměť nejrůznějším faktům, ať už jsou to letopočty historických událostí nebo přesné názvy květin na louce. Takový přístup je v současné době těžko obhajitelný. Učitelé z Trnky budou usilovat o to, aby podporovali přirozenou zvídavost dětí a naučili je rozumět nejen souvislostem světa, ve kterém žijí, ale také souvislostem historických událostí, přírodních jevů a podobně. Při výuce budou používat pestrou škálu metod, například projektové vyučování, metody kritického myšlení, metody rozvoje čtenářských dovedností nebo diskusi.

Jak bude škola prakticky vypadat? Kolik plánujete tříd a kolik žáků v jednotlivých třídách?

ZŠ TRNKA by měla být devítiletá základní škola, v každém ročníku bude jedna třída a v každé třídě nejvýše šestnáct dětí. Rádi bychom začali otevřením dvou tříd a postupně každý rok přidávali další třídu. Chceme zachovat rodinnou atmosféru školy a přívětivé prostředí pro žáky a učitele. Vztahy ve škole a trénink ve spolupráci mezi dětmi třeba i napříč různými věkovými skupinami považujeme za důležitou součást výuky. Malý počet žáků ve třídách zároveň umožní učitelům věnovat se jednotlivým dětem individuálně, respektovat jejich potřeby a možnosti.

Kdo bude v ZŠ TRNKA učit?

Vzhledem k tomu, že první rok plánujeme otevřít dvě třídy, máme zatím dvě kvalifikované učitelky pro první stupeň. Kromě studia na Pedagogické fakultě UK absolvovaly obě řadu zajímavých kurzů a seminářů pro učitele. Své znalosti a dovednosti z těchto kurzů samozřejmě využijí ve výuce. Jsou to nápadité a otevřené osobnosti, s respektujícím přístupem k dětem.

Nabídne škola pro své žáky i mimoškolní aktivity?

ZŠ TRNKA nabídne pro své žáky samozřejmě družinu. Vše ostatní je zatím ve stadiu nápadů.

Jakým způsobem bude škola spolupracovat s rodiči?

V případě Trnky jsou rodiče přímo těmi, kdo školu zakládají a budují od samého začátku. A spolupráci rodičů a školy považujeme za důležitou i do budoucna. Předpokládáme a máme v tomto směru kladné ohlasy, že kromě přípravného týmu se i další rodiče chtějí různým

způsobem podílet na vzniku školy. Někteří přispějí svými profesními dovednostmi a zkušenostmi, jiní třeba školu podpoří finančně nebo jsou ochotni vymalovat nové třídy.

Až se škola otevře, chceme, aby rodiče rádi chodili na třídní schůzky a nebáli se dát najevo svůj názor nebo se podělit o své zkušenosti. Rodiče, stejně jako děti i učitelé by se měli ve škole cítit dobře a bezpečně.

Kde školu najdeme? Má svoji vlastní budovu?

Pro naši školu stále hledáme tu správnou „střechu“. Chceme, aby budova školy byla přímo v Dobříši. Prošli jsme řadu nebytových prostor společně s naším architektem a jako nejlepší pro naše záměry se zdá budova Lesů ČR na Příbramské ulici. Budova se právě prodává a my bychom ji rádi získali od majitele k pronájmu.

Kdy by měli do školy nastoupit první žáci?

Právě podáváme žádost o licenci na provozování soukromé základní školy na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ta, pokud splníme všechny požadavky, by nám měla být udělena k 1. září 2016 a k tomuto datu bychom rádi zahájili výuku ve dvou třídách. Chtěli bychom otevřít jeden první ročník a druhou třídu přizpůsobit zájmu rodičů (nejspíše smíšeně děti prvního stupně).

V jaké výši by se mělo pohybovat školné za jeden rok?

Zatím ještě nemůžeme závazně inzerovat konkrétní částku. Školné se bude odvíjet od provozních nákladů budovy, ve které bude škola sídlit. Školné se stanoví podle následujícího principu - provozovatel školy bude nezisková organizace, která ze své podstaty nebude generovat žádný zisk. Škola bude zapsána do rejstříku škol a školských zařízení a bude čerpat příspěvky na žáka ze státního rozpočtu. Na rodičích pak bude podílet se na uhrazení provozních nákladů budovy. Školné bude nejnižší možné tak, aby škola dlouhodobě hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.

Jak se ZŠ Trnka představí veřejnosti?

Během podzimu a zimy uspořádáme několik setkání – některé jen pro rodiče, kde budeme mluvit o tématech, která považujeme za důležitá (např. vztah rodičů a školy, hodnocení dětí), některé i pro děti – ukážeme rodičům formou otevřených hodin konkrétní metody, jakými budeme děti v Trnce vzdělávat. Zájemcům pak můžeme aktuální informace zasílat přímo do emailové schránky. Stačí napsat nám na adresu infozstrnka@gmail.com. Již teď vás srdečně zveme na nejbližší akci:

Čtvrtek 22. října 2015 od 15:00 - Dílna čtení pro děti od 5 let s Mgr. Janou Zajícovou

Na tuto otevřenou hodinu je třeba se předem přihlásit na infozstrnka@gmail.com, protože počet míst je bohužel omezen.

Akce se uskuteční v Městské knihovně a účast na ní je zdarma.

Máte webové stránky, kde by mohli rodiče najít důležité informace?

Ano, v současné době dokončujeme naše webové stránky na adrese www.zstrnkadobris.cz. Tam v brzké době najdete všechny důležité informace – například o koncepci školy, o lidech, kteří náš projekt podporují, o realizačním týmu a také pozvánky na všechna plánovaná setkání. Dále tam všichni zájemci naleznou kontakty, na kterých nás mohou oslovit.

Co byste chtěli dodat na závěr?

Věříme, že ZŠ TRNKA a její principy už teď mají místo v myslích a srdcích mnoha lidí. Doufáme, že díky usilovné práci a velkému nasazení, které do projektu všichni vkládáme, otevře ZŠ TRNKA v září 2016 své dveře a pozve dál první děti a rodiče.

Zaujala vás nová soukromá základní škola TRNKA? Zajímá vás více podrobností? Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte a posílejte je na stránky ZŠ TRNKA.

autor článku: redakce DA