Dnes je čtvrtek 5. prosinec, svátek má Jitka,
je Mezinárodní den dobrovolníků.

Z našeho města

Co všechno se děti naučí v nové škole TRNKA?

přidáno: 03. 02. 2016

K předchozím článkům o nově vznikající základní škole TRNKA bychom dnes rádi přidali informace o tom, jak konkrétně bude vyučování v této nové dobříšské škole vypadat.

V TRNCE budeme klást důraz na smysluplnost všeho, co s dětmi podnikneme. Nejen učitelé, ale i děti a rodiče budou vědět, co a proč se učí.

Matematiku budeme objevovat podle metody pana profesora Hejného. Tímto způsobem se matematika učí už ve zhruba dvaceti procentech škol v České republice a nejlepší na ní je, že děti dlouhodobě baví. Nejsou totiž nuceny učit se nazpaměť vzorečky a postupy, ale jsou od začátku vedeny k aktivitě a nalézání řešení. A těch správných cest je tolik různých!

Budeme děti vést k radosti ze čtení a objevování fantastického světa literatury. V našem rozvrhu budou mít pevné místo Dílny čtení, při kterých si děti samostatně vybírají knížky, čtou si a následně si navzájem o knížkách spolu s paní učitelkou povídají. Učí se hledat hlavní myšlenky textu, mluví o svých emocích při čtení příběhu, formulují děj vlastními slovy a učí se odhadovat, jak se bude vyprávění dále odvíjet.

Nejen prostřednictvím Dílen čtení, ale i napříč předměty budeme učit děti přemýšlet, formulovat svoje názory a ptát se.

V naší škole víme, že dva zvládnou víc než jeden a jeden samostatně. A že k efektivní spolupráci je potřeba naučit se vhodně komunikovat. K tomuto povedeme i naše žáčky, proto naše třídy budou vzájemně spolupracovat na různých projektech nebo třeba na vánočním představení.

I my sami jsme se mnohokrát přesvědčili, jak je důležitá jazyková vybavenost. Otevírá dveře k novým zkušenostem a zajímavým setkáním. Je nezbytná pro cestování. Anglický jazyk budeme vyučovat už od první třídy a důraz budeme klást hlavně na komunikační dovednosti.

Součástí výuky je i poznávání přírody. Hodláme v této oblasti přírodních věd uplatňovat badatelský přístup. Děti se ve školním vyučování promění ve vědce, dostanou do ruky lupu, metr, váhu a atlas a to, co by si jinak museli dostat do hlavy z knížek, si samy objeví. Garantujeme, že to hned tak nezapomenou a bude je to bavit. Ke zkoumání přírody se nám bude výborně hodit zahrada TRNKY i blízké okolí Dobříše.

Hodnocení chápeme jako poskytování zpětné vazby dítěti, aby vědělo, co už ovládlo, kde je teprve na cestě a kde musí hodně přidat. Jako vhodné se nám jeví slovní hodnocení. Zároveň budeme děti učit i sebehodnocení.

Toto vše bude probíhat v malém, přátelském a bezpečném kolektivu. V jednom ročníku bude šestnáct dětí. Tento počet dá učiteli možnost se všem dětem individuálně věnovat a pravidelně je upozorňovat na jejich pokroky.

V souladu s našimi biorytmy budeme ráno začínat v 8.30 (pro zaměstnané rodiče bude ráno otevřena školní družina). Naše každodenní setkání začne ranním kruhem, což je setkání celé školy, při kterém se přivítáme, sdělíme si, co je nového, na co se kdo těší, a příjemně se všichni naladíme na další objevitelský den plný skvělých zážitků v partě kamarádů.

V ZŠ TRNKA víme, že každý člověk je jedinečný a má svá obdarování. Chceme pomoci dětem ta jejich objevit a rozvíjet tak, aby byly ve svých budoucích životech šťastné.

Zaujali jsme vás? Chcete takovou školu, která dítě bude bavit a ze které nebude chtít domů ani v sedmé třídě?

Více informací najdete na webových stránkách a na facebooku nebo nám prostě napište na náš email.

Zápis do první třídy se koná v sobotu 6. února (14.00 - 17.00) a ve čtvrtek 11. února (14.30 - 17.30) v Městské knihovně v Dobříši a je potřeba se na něj předem přihlásit na konkrétní čas (více informací a přihláška na vyžádání na emailové adrese). Pokud je vaše dítě už zapsané na jinou školu, nevadí.

V případě zájmu o přestup do třetí (a druhé, nebo čtvrté) třídy vás srdečně zveme na informační schůzku ve středu 24. února od 18.00 v Městské knihovně v Dobříši.

V příštím článku o ZŠ TRNKA vám představíme naši žlutou budovu s přímo TRNKOVOU zahradou.

autor článku: Přípravný tým ZŠ TRNKA v Dobříši