Dnes je úterý 24. listopad, svátek má Emílie.

Z našeho města

Kdy dojde v Dobříši ke zlepšení kapacity ve školkách?

přidáno: 06. 02. 2018

V lednu byly zahájeny práce na 5. Mateřské škole v Dobříši za účelem navýšení kapacity. O kolik míst bude přesně kapacita školky navýšena? A jakým způsobem se práce dotknou možná i vás?

Téměř před rokem jsme na našem portálu informovali, že by mělo dojít k navýšení kapacity mateřské školy „Na Větrníku“. V současnosti jsou již všechny důležité úkony a podklady ke stavbě vyřešeny, a tak mohly být práce na budově školky zahájeny. Smlouva o dílo byla podepsána dodavatelem 10. ledna a proběhlo předání staveniště, v současné době již probíhají práce, zmiňuje Stanislav Vacek, starosta města Dobříše.

Kapacita se zvýší celkem o 56 míst

Město Dobříš získalo finanční prostředky na přístavbu nového pavilonu v areálu mateřské školy. „Finanční prostředky budou poskytnuty z fondu EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavním cílem projektu je podpora předškolního vzdělávání prostřednictvím navýšení kapacity školky o 56 míst. Zhotovitelem výše uvedeného díla je firma JETCON spol. s. r.o.,“ upřesňuje Eva Hladíková, referentka odboru místního rozvoje.

Přístavbou nového objektu k stávajícímu

Konkrétně se jedná o stavbu dvoupodlažního objektu, který bude napojen spojovacím krčkem k západní stěně stávající budovy mateřské školy. Přístavbou nového objektu by měly vzniknout dvě nové třídy. „K závažnému omezení chodu školky nedojde. Termín dokončení prací je stanoven na 30. září 2018,“ dodává Eva Hladíková.

Pozor na uzavírku ulice

Od pondělí 5. února dojde kvůli stavebním pracím k uzavírce části místní komunikace III. třídy. Konkrétně dojde k uzavření ulice Nad Papežem, tedy mezi ulicemi K Vodárně a Jeřábová. Uzavírka bude platit až do konce prováděných prací, tedy do 30. září. 

autor článku: Kamila Paulová