Dnes je neděle 23. září, svátek má Berta,
je Mezinárodní den neslyšících.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Rodičovská kavárna v dobříšské knihovně

přidáno: 27. 11. 2015

Ve středu 18. listopadu 2015 uspořádal spolek Trnkový květ v dobříšské knihovně další akci pro veřejnost, tentokrát na téma Rodičovská kavárna. Hostem našeho setkání byla paní Kateřina Círová ze základní školy v Kunraticích. Kateřina Círová v kunratické škole učí a zároveň je předsedkyní rodičovského sdružení Patron, které při škole funguje již několik let. Hlavním cílem sdružení je podporovat spolupráci rodičů a školy, a přispívat tak k vytváření dobrých podmínek pro úspěšnou výuku.

Jedním ze způsobů, kterými se sdružení snaží propojit svět rodičů a svět učitelů, jsou takzvané rodičovské kavárny. Inspiraci pro ně si Kateřina Círová přivezla ze školy ve Velké Británii, do níž chodila její dcera. Líbilo se jí, že škola pro rodiče budoucích prvňáků uspořádala neformální setkání, kde ředitelka školy a zástupkyně rodičovského sdružení společně seznámily rodiče s vizemi školy, do níž budou jejich děti chodit. Stejně tak se jí líbilo, že škola považovala rodiče za své partnery. Po návratu do Čech uspořádala před pěti lety v kunratické škole první „rodičovskou kavárnu“.

Smyslem kaváren je vytvořit bezpečné prostředí pro pravidelná neformální setkávání rodičů a učitelů, na nichž se otevřeně probírají aktuální témata ze života školy, například zavádění nových vzdělávacích metod. V rámci kaváren mohou probíhat praktické ukázky konkrétních výukových metod a rodiče se tak díky nim mohou seznámit třeba s tím, jak se ve škole vyučuje angličtina, co je náplní čtenářských dílen nebo na čem je založena výuka matematiky podle profesora Hejného. V kunratické škole probíhají kavárny několikrát do roka a jsou důležité pro obě strany – pro rodiče i pro učitele. Rodičům umožní nahlédnout, jak učitelé s dětmi v hodinách pracují. Učitelé zase mohou od takto „zasvěcených“ rodičů získat podporu pro svou další práci.

Průběh kaváren není zdaleka vždy hladký. Někteří rodiče vystupují vůči učitelům s despektem a učitelé pak pochopitelně mají obavy se společných setkání účastnit.  Je pak na moderátorovi kavárny, aby setkání udržel v mezích slušného jednání, aby nepřevážilo napětí, nedůvěra nebo konflikt.  Navzdory tomu zkušenosti kunratické školy i dalších škol, které již začaly rodičovské kavárny pořádat, ukazují, že otevřená komunikace mezi školou a rodiči, je klíčová pro stabilitu vzájemných vztahů. 

Že rodiče školáků i učitelé o taková setkávání na půdě školy stojí, potvrdila i živá diskuse během večera v dobříšské knihovně. Přítomní rodiče se shodli na tom, že se chtějí dozvídat, co a jak se ve škole učí, a současně dávali najevo svůj zájem spolupracovat s učiteli svých dětí a podporovat je. Pravidelnou a otevřenou spolupráci s rodiči by uvítali i přítomní pedagogové, kteří ji stejně jako rodiče považují za klíčovou pro úspěšné vzdělávání dětí.

Mottem rodičovského sdružení Patron, které působí při kunratické škole, je věta „Naše škola je otevřená rodičům, naši rodiče jsou otevření škole“. V základní škole TRNKA chceme také usilovat o vzájemnou důvěru a porozumění mezi rodiči a učiteli, tak abychom principy tohoto hesla v každodenním životě školy naplňovali. 

autor článku: Petra Klvačová