Dnes je středa 12. srpen, svátek má Klára,
je Mezinárodní den mládeže.

Z našeho města

Víme, jaké změny čekají dobříšské školy! A nebudou malé!

přidáno: 05. 02. 2019

Základní školy v Dobříši čekají v letošním roce velké proměny. Po loňském navýšení kapacity na 1. ZŠ Dobříš se podobné změny dočká v roce letošním i 2. ZŠ Dobříš. Už minulé vedení města Dobříš připravilo projekty týkající se právě základních škol a současná radnice je dnes o krok blíže k samotné realizaci. Výuka v dobříšských školách by se tak měla zcela jistě už brzy zlepšit, zpříjemnit i zkvalitnit. Co konkrétního se bude dít?

Právě v roce 2019 začne výstavba nového školního pavilonu a rozšířena bude i varna a jídelna u 2. ZŠ Dobříš! Podle informací ze zápisu z jednání Rady města Dobříše ze dne 9. ledna 2019 byla již schválena smlouva o dílo na stavební práce právě na tuto akci. Dodavatelem se stala společnost VISTORIA CZ, a.s., přičemž termín dokončení prací je plánován do 29. února 2020.

Kapacita školy se zvýší o 120 míst

Kapacita 2. ZŠ Dobříš se díky výstavbě nového pavilonu zvýší o 120 míst a vzniknou tak 4 nové učební třídy. V rámci projektu, jak už jsme uvedli výše, dojde také k rozšíření stávající varny a jídelny, které posílí kapacitu ze současných 800 vydaných obědů na počet až 1.200.

Práce na 2. ZŠ Dobříš budou zahájeny už v únoru

Škola tak dočasně omezí vstup do školy. Konkrétně od 16. února 2019 do 29. února 2020 se uzavře přední vchod do areálu školy a parkoviště. Pro vstup do školy se po dobu stavby bude používat pouze vchod od pošty kolem gymnázia a vchod od sportovní haly. Stavební buňky budou umístěny pod okny 7. pavilonu po celou dobu stavby. Od 23. ledna 2019 platí zákaz vstupu na staveniště, a to i v případě otevřených vrat nebo plotu. Provoz dočasně omezí také školní jídelna. Zde předpokládají určité omezení od 8. června 2019 a školní rok 2018/2019 2. ZŠ Dobříš ukončí dříve, konkrétně tady dětem začnou prázdniny už 21. června 2019.

Celkové náklady by měly činit přes 70 milionů korun

Přesně 70.784.474 Kč činí celkové náklady na stavbu nového pavilonu a varny 2. ZŠ Dobříš.

Výše schválené dotace k tomuto projektu, ze dne 7. května 2018, je 29.746.000 Kč a předpokládané navýšení dotace je 22.542.000 Kč. Dále je zde předpokládaný příspěvek od okolních obcí ve výši 7.067.261,70 Kč a samotná spoluúčast města Dobříš pak činí 11.429.212,30 Kč. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí ČR.

Novinkou bude venkovní učebna v areálu „nové školy“

V areálu 2. ZŠ Dobříš bude v letošním roce vybudována i venkovní učebna společně s přírodní zahradou. Tento projekt byl zpracován na základě požadavku vedení školy a předpokládané zahájení realizace tohoto projektu je určeno již na duben tohoto roku. Předpokládané celkové náklady, které jsou 464.678 Kč, budou pokryty ze schválené dotace od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a spoluúčasti města Dobříš, kdy je počítáno s částkou 69.702 Kč.

Na podrobnější informace ohledně nové venkovní učebně a zahradě jsme se zeptali samotné ředitelky školy, paní Bohumily Pallagyové:

Na jakém místě bude učebna a zahrada vybudována?

Naše první venkovní učebna bude vybudovaná v prostoru zadní části zahrady mezi 3. a 4. pavilonem. Velikost a uspořádání učebny by mělo odpovídat potřebám jedné školní třídy. V prostorách školní zahrady budou realizovány také výukové interaktivní panely s vyměnitelnými materiály s environmentální tematikou.

Jaké třídy budou učebnu a zahradu využívat? 

Ve venkovní učebně mohou probíhat projektové dny, je to místo pro činnost školní družiny, o velké a polední přestávce zde mohou žáci trávit svůj volný čas. V učebně se mohou realizovat hodiny výuky zaměřené na pozorování změn v přírodě, sběr materiálů pro badatelskou činnost, výtvarné činnosti, ale i výuka ostatních předmětů.

Jak vznikl nápad na tento jedinečný projekt?

Na vytvoření obdobné učebny jsem podala úspěšný projekt na mém předchozím působišti v Mníšku pod Brdy. Učebna se zde velice osvědčila. Proto i v Dobříši jsem sledovala vypsání výzev na budování venkovních učeben. U kolegů i žáků se vybudování venkovní učebny setkalo s ohlasem. Po vypsání výzvy jsem se setkala s kladným ohlasem u našeho zřizovatele, který naši snahu na vybudování venkovní učebny podpořil. Vypracováním projektu byla pověřena Bc. Lucie Oplíštilová, která na základě našich požadavků na učebnu a interaktivní vzdělávací panely vypracovala zdařilý projekt, který byl podpořen 17. července 2018 Státním fondem životního prostředí ČR.

Kdy by mohla být učebna a zahrada dostavěna? 

Učebna  včetně interaktivních tabulí by měla být vybudována a mohla by sloužit našim žákům již příští školní rok 2019/2020. Když je v září venku 30° a v učebnách se nedá vydržet, je výuka ve venkovní učebně za odměnu, stejně jako v teplých jarních měsících.

„Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům školy, města i všem, kdo se na podání úspěšného projektu podíleli. Věřím, že do budování učebny se zapojí nejen zadavatelské firmy, ale v rámci svých možností i žáci, kolegové a rodiče,“ dodává Bohumila Pallagyová, ředitelka 2. ZŠ Dobříš.

Nové odborné učebny a laboratoře budou na obou základních školách v Dobříši

Pozadu nezůstane ani 1. ZŠ Dobříš! Jak na 1. ZŠ Dobříš, tak i na 2. ZŠ Dobříš je totiž plánována rekonstrukce a modernizace odborných učeben a laboratoře včetně pořízení nábytku, odborného vybavení a pomůcek.

Do 1. ZŠ Dobříš bude pořizována odborná učebna fyziky a chemie a také chemicko-fyzikální laboratoř. 

Na 2. ZŠ Dobříš pak bude vybudována odborná učebna fyziky a chemie, jazyková učebna a počítačová učebna. V areálu 2. ZŠ bude též vytvořen bylinkový záhon a umístěny tři lavičky.

Po domluvě s vedením škol by se od března letošního roku mělo začít s postupnou realizací samotných rekonstrukcí. Předpokládané celkové náklady na tento projekt týkající se odborných učeben a laboratoře činí přibližně 16 milionů. Výše schválené dotace, která je od Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), byla schválena 30. července 2018 je 13.722.297,30 Kč, další potřebnou částku bude spolufinancovat město Dobříš. Konkrétně by se mělo jednat o částku 2.648.304,00 Kč.

Věřme tedy, že vše půjde podle plánu a v dobříšských školách tak vznikne dostatek místa pro všechny děti!

autor článku: Redakce DA