Dnes je sobota 11. červenec, svátek má Olga,
je Světový den populace.

www.kolopro.cz/

Přístavba nového pavilonu k 2. ZŠ nejspíš pomůže i zdejšímu gymnáziu

přidáno: 19. 03. 2018

V současnosti probíhají jednání, která by mohla získat i větší kapacitu jídelny 2. ZŠ pro žáky Gymnázia Dobříš. V jaké fázi se nejen jednání, ale i celý projekt o navýšení kapacity nachází?

Město Dobříš již nějakou dobu řeší nedostatek kapacity v základních i mateřských školách. Náš portál vás informoval jak o probíhající rekonstrukci 1. Základní školy Dobříš, kde bude navýšena kapacita celkem o 50 míst a v současnosti je již v provozu zrekonstruovaná varna a jídelna, tak jste si v únorovém článku mohli přečíst také o navýšení kapacity 5. Mateřské školy Dobříš. V řešení je také ale navýšení kapacity 2. Základní školy Dobříš, která bude řešena postavením nového dvoupodlažního pavilonu. Dojde tím k nárustu kapacity celkem o čtyři třídy, přesně tedy o 120 míst. V rámci dostavby současně dojde také k rozšíření kapacity školní jídelny a varny. Předpokládané náklady na stavbu budou činit přibližně 60 až 70 milionů Kč.

Rada města již vybrala nejvhodnější nabídku

Rada města Dobříš 22. února na svém jednání vyhodnotila závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídku podala Ing. Arch. Michaela Dvořáková, s kterou bude podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení. „V prosinci jsme podali žádost na dotaci na Ministerstvo financí, všechny parametry dotace byly přijaty kladně, takže předpokládáme a doufáme, že žádost bude úspěšná. Hlavní roli hraje, že se nejedná pouze o kapacitu pro město Dobříš, ale o řešení regionálního problému,“ dodává Stanislav Vacek, starosta města Dobříše.

Spolupráce s Gymnáziem Dobříš o navýšení kapacity jídelny

V rámci řešení nedostatku kapacity 2. ZŠ současně dochází také ke spolupráci se zdejším gymnáziem, které se potýká s problémem se stravováním svých žáků. Nabízí se zde spoluúčast Středočeského kraje, který spravuje Gymnázium Karla Čapka Dobříš. „Středočeský kraj zatím spoluúčast neschválil (resp. neprojednal), doufám, že se tak stane na některém z blízkých jednání Rady kraje. Kapacitně by přístavba jídelny měla gymnáziu určitě pomoci, nikoliv ale ve smyslu stabilního zabezpečení stravovací kapacity pro všechny žáky v jednom zařízení. To znamená, že část našich studentů bude nadále závislá na stravování v jídelně "staré" školy, resp. SOU Hluboš. V situaci, v níž se gymnázium momentálně nachází, je přístavba ale určitě řešením, které nám hodně pomůže,“ upřesňuje Jiří Kastner, ředitel Gymnazia Karla Čapka Dobříš.

autor článku: Kamila Paulová | Tisková konference města Dobříš