Dnes je pondělí 15. říjen, svátek má Tereza,
je Mezinárodní den bílé hole.

Z našeho města
Menubox
Restbox

Novinky ze 4. mateřské školy Dobříš

přidáno: 25. 03. 2015

Ani se tomu nechce věřit, že už je před námi další zápis děti do naší mateřské školy. Nebudeme ale přebíhat a vrátíme v čase o kousek zpět. Vánoční prázdniny uběhly jako voda a paní učitelky s dětmi ve všech pěti třídách naší mateřské školy se začaly připravovat na zápis předškoláků do prvních tříd základní školy.

Budoucí školáci navštívili obě základní školy, seznámili se s prostředím opravdové velké školy a vyzkoušeli si, jak to vypadá při vyučování. Paní učitelky z prvních ročníků základních škol pro ně připravily ukázkové hodiny a děti tak měly možnost během jediné hodiny vidět, jak vypadá vyučování v jednotlivých předmětech. Pro předškoláky bylo zajímavé i to, že si mohli popovídat se svými kamarády, se kterými ještě před rokem chodili do školky a podělit se s nimi o jejich školní zkušenosti a zážitky.

Pro děti, které se v lednu zúčastnily zápisu do prvního ročníku základních škol, připravují  paní učitelky zvláštní výchovný a vzdělávací program. Intenzivní péče je věnována dětem, kterým byla v předchozím roce odložena školní docházka o jeden rok. I všechny další činnosti probíhají v souladu s požadavky, které vyplynuly ze závěrů a doporučení ze specializovaného pedagogicko-psychologického pracoviště.

Ještě než se s budoucími školáky rozloučíme, bude po dubnovém zápisu rozhodnuto o přijetí nových žáčků naší mateřské školy. Ředitelka školy,  po dohodě se zřizovatelem, stanovila kritéria, podle nichž bude postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato kritéria jsou vyvěšena v prostorách naší mateřské školy a na oficiálních webových stránkách spokojenaskolka.cz. Zápis se bude konat 15. dubna 2015 od 14.00 do 17.00 hodin v budově 4. mateřské školy a ve stejném termínu proběhne i v ostatních dvou mateřských školách zřizovaných městem Dobříš. V případě rovnosti bodového ohodnocení žadatelů a shody posuzovaných kritérií bude provedeno losování o přijetí uchazečů do maximálního počtu dětí, podle stanovené kapacity předškolního zařízení, a to za účasti zástupce zřizovatele.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni k vyplněné žádosti, kterou si mohou vyzvednout od 23. 3. 2015 u ředitelky školy nebo ji obdrží  při zápisu, přinést originál rodného listu dítěte,  doklad prokazující trvalý pobyt dítěte, doklad o povinném očkování dle očkovacího plánu (očkovací průkaz) a též potvrzení lékaře o tom, že byla provedena všechna povinná očkování. K zápisu se mohou dostavit pouze děti, které ve školním roce 2015/2016 dosáhnou alespoň 3 let věku. Přednostně budou přijímány děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010, podle ustanovení § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání byla stanovena na základě doporučení veřejného ochránce práv. Už se všichni na nové školáčky těšíme.

autor článku: Mgr. Jitka Hrubá